ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

นี่คือ เวลาที่ Scoot โบยบิน ในตอนนี้

เราเริ่มเปิดเที่ยวบินแรกในเดือนมิถุนายน 2012 และมีอีกหลายเที่ยวบินตามมามากมาย คอยดูต่อไปว่าเราจะบินไปที่ไหนอีก ขณะนี้คุณสามารถตรวจสอบตารางเที่ยวบินทั้งหมดของ Scoot ณ ตอนนี้ได้เลย

ออกเดินทาง ถึงปลายทาง ภายในระยะเวลา จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
{{fs_flight_number}}
  • {{fs_origin_name}}
  • {{fs_time_depart}}
  • {{fs_destination_name}}
  • {{fs_time_arrive}}
ภายในระยะเวลา {{fs_period_start}} - {{fs_period_end}}
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1. เวลาออกเดินทางและถึงปลายทางทั้งหมดระบุเป็นเวลาท้องถิ่น 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3. ตารางเที่ยวบินและเวลาเที่ยวบินจริงนั้นสามารถดูได้ในเครื่องมือจองเที่ยวบิน 4. บริษัท Scoot™ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ผลสืบเนื่องมาจากหรือกรณีอื่น สำหรับการใช้ข้อมูลเหล่านี้ แม้ว่าจะได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม