ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

มีปัญหาอะไรอยากให้เราช่วยไหม

สิงคโปร์

หมายเลขโทรศัพท์: +65 3157 6434

หมายเหตุ: โปรดอย่ากดเลข '6' หน้าหมายเลขด้านบน หมายเลขโทรศัพท์จริงๆ เริ่มต้นด้วย '3' โทรได้เลย!

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ออสเตรเลีย

หมายเลขโทรศัพท์: +61 2 9009 0860

สำหรับภาษาอังกฤษบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

จีน

หมายเลขโทรศัพท์: +86 4006 428 268

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ญี่ปุ่น

หมายเลขโทรศัพท์: +81 3 4589 9464

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ 9.00 น. - 21.00 น. (ตามเวลากรุงโตเกียว) วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ไต้หวัน

หมายเลขโทรศัพท์: +886 27741 7941

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2021 0000

เวลาทำการ: ให้บริการภาษาไทย ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 21.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

สำหรับภาษาอังกฤษบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

หมายเลขโทรศัพท์: +001 800 852 7146

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

เวลาทำการ: การให้บริการในภาษาไทย ให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 21.00 น. วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยเท่านั้น

เกาหลีใต้

หมายเลขโทรศัพท์: +82 2348 35423

สำหรับการโทรติดต่อภายในประเทศเกาหลี โปรดติดต่อหมายเลข 023 483 5423

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาเกาหลี ตั้งแต่ 9.00 น. - 21.00 น. (ตามเวลากรุงโซล) วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

หมายเลขโทรศัพท์: +852 3018 6899

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวางตุ้ง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ซาอุดีอาระเบีย

หมายเลขโทรศัพท์: +800 885 2700

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

อินเดีย

หมายเลขโทรศัพท์: 000-800-852-1400

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

กรีก

หมายเลขโทรศัพท์: +30 211 19 88 688

สำหรับภาษาอังกฤษบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

ภาษากรีก โปรติดต่อ โทร: + 30 210 99 42 567

การให้บริการในภาษากรีกมีจำกัดและให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตามเวลาท้องถิ่นประเทศกรีซเท่านั้น

สหรัฐ

หมายเลขโทรศัพท์: +1 808 206 7487

สำหรับภาษาอังกฤษบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

ประเทศอินโดนีเซีย

หมายเลขโทรศัพท์: +62 21 8063 0063

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์