Promo Fares

我們為您提供的專屬優惠——就在這裡。請在下方了解我們的促銷活動和最優惠的票價,並請務必收藏此頁,以便在希望旅行時隨時返回此頁來查看我們最佳優惠。此外,還請在Facebook、Tweet上分享此信息!

*適用條款及細則

顯示所有航班
SIN 到: 全包最低: 旅行日期  
BKK (Fly Fare) SGD 84 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
BKK (ScootBiz) SGD 154 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
HKG (ScootBiz) SGD 229 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
HKG (Fly Fare) SGD 99 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
ICN (Fly Fare) SGD 229 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
ICN (ScootBiz) SGD 399 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
NKG (ScootBiz) SGD 328 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
NKG (Fly Fare) SGD 188 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
NRT (ScootBiz) SGD 399 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
NRT (Fly Fare) SGD 229 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
OOL (Fly Fare) SGD 199 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
OOL (ScootBiz) SGD 499 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
PER (Fly Fare) SGD 149 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
PER (ScootBiz) SGD 399 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SHE (ScootBiz) SGD 388 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SHE (Fly Fare) SGD 228 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SYD (ScootBiz) SGD 499 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SYD (Fly Fare) SGD 219 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TAO (ScootBiz) SGD 328 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TAO (Fly Fare) SGD 198 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TPE (Fly Fare) SGD 184 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TPE (ScootBiz) SGD 354 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TSN (ScootBiz) SGD 362 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TSN (Fly Fare) SGD 198 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
TPE 到: 全包最低: 旅行日期  
ICN (Fly Fare) TWD 3,398 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
ICN (ScootBiz) TWD 6,598 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
NRT (ScootBiz) TWD 6,898 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
NRT (Fly Fare) TWD 3,698 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) TWD 7,398 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (Fly Fare) TWD 2,998 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
ICN 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) KRW 178,000 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) KRW 353,000 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TPE (ScootBiz) KRW 267,000 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TPE (Fly Fare) KRW 127,000 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
SHE 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) CNY 1,088 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) CNY 1,788 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
NKG 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) CNY 818 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) CNY 1,458 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
BKK 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) THB 1,950 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) THB 3,700 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
NRT 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (ScootBiz) JPY 27,440 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (Fly Fare) JPY 13,440 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TPE (ScootBiz) JPY 25,440 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
TPE (Fly Fare) JPY 7,440 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
TSN 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (ScootBiz) CNY 1,758 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (Fly Fare) CNY 958 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
SYD 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) AUD 219 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) AUD 499 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
HKG 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) HKD 538 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) HKD 1,338 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
OOL 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) AUD 199 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) AUD 499 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
TAO 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) CNY 918 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) CNY 1,578 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
PER 到: 全包最低: 旅行日期  
SIN (Fly Fare) AUD 149 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
SIN (ScootBiz) AUD 399 09 Jan, 2014 - 25 Oct, 2014
立即預訂
返回頂端
* 以上所示票價為單程機票價格,包含機票票價​相關稅​金​以及附加費 ​。稅金與附加費​會因匯率浮動而變化。 ​經濟艙 Fly 票價不包含託運行李、機上餐食以及機上娛樂。旅客需支付其他相關費用,如: 網路交易服務費和客服中心訂票手續費。完整的票價與費用,請參考官網中的 "票價與費用"。票價視​座位和確認狀況​而定。航班座位有限,​並非​所有航班​或日期​皆有空間​。 ​除非符合運送條款中的特定條件,​​所有訂位 ​皆 不接受退票。所有營運航班須經主管機關批准。