Điều khoản sử dụng


Chính sách Quyền riêng tư

Cập nhật Lần cuối: 11 tháng 4 năm 2022

Cư dân California, vui lòng xem Thông báo Quyền riêng tư mới của California tại đây

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho Scoot Pte. Ltd. (“Scoot”, “chúng tôi”, "phía chúng tôi”, “của chúng tôi” sẽ có nghĩa là Scoot Pte. Ltd.).

Scoot là một công ty được đăng ký tại Cộng hòa Singapore với số hiệu công ty là 200312665W và văn phòng đăng ký tại số 25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829. Vì mục đích tuân thủ Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (“GDPR”) và các pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác, chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu. Có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ privacy@flyscoot.com.

Đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là văn phòng Hà Lan của Singapore Airlines Limited, đăng ký tại Evert van de Beekstraat 1, The Base A, 1118CL Schiphol, Netherlands.

Đại diện của chúng tôi tại Vương quốc Anh là văn phòng London của Singapore Airlines Limited, đăng ký tại Tòa nhà 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Vương quốc Anh.

Có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu và đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh qua địa chỉ privacy@flyscoot.com.

Nếu Quý khách đã đặt chỗ với chúng tôi nhưng một hoặc nhiều chuyến bay trong đặt chỗ của Quý khách sẽ do (các) hãng hàng không khác khai thác, (các) hãng hàng không khác đó cũng là “bên kiểm soát dữ liệu” vì các mục đích tuân thủ GDPR. Nếu Quý khách đã đặt chỗ đối với các dịch vụ không phải chuyến bay thông qua chúng tôi, bao gồm đặt phòng khách sạn hoặc thuê xe hơi, nhà cung cấp các dịch vụ đó cũng là “bên kiểm soát dữ liệu”. Quý khách có thể truy cập các chính sách quyền riêng tư của các hãng hàng không khác và các nhà cung cấp dịch vụ khác thông qua các trang web riêng của họ hoặc yêu cầu một bản sao trực tiếp từ họ.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng (như được định nghĩa dưới đây) để cung cấp cho Quý khách trải nghiệm an toàn, suôn sẻ, hiệu quả và cá nhân hóa. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu và yêu cầu của Quý khách. Chính sách Quyền riêng tư này nêu rõ quy tắc và trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng.

Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, Quý khách biểu thị rằng đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu đang cư trú tại Singapore, Quý khách đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách Quyền riêng tư này.

TÓM TẮT

Chúng tôi thu thập thông tin gì về Quý khách?

Chúng tôi thu thập thông tin khi Quý khách mua chuyến bay hoặc các sản phẩm khác trên trang web, ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi Quý khách bay cùng chúng tôi, chẳng hạn như chi tiết liên hệ, thông tin du lịch và chi tiết thẻ tín dụng. Việc không cung cấp các thông tin đó có thể khiến Quý khách không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như bình thường. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về sở thích của Quý khách từ các tương tác của Quý khách với nhân viên trên chuyến bay và nhân viên mặt đất, và từ các yêu cầu cụ thể mà Quý khách đưa ra. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật và thiết bị của Quý khách và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp khi Quý khách sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Việc từ chối cung cấp các thông tin tùy chọn này sẽ chỉ khiến vài tính năng có liên quan đặc biệt không khả dụng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ cơ bản của chúng tôi.

Thông tin thêm

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của Quý khách như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin hoàn thành hợp đồng vận chuyển cho Quý khách hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà Quý khách đã yêu cầu hoặc đã đăng ký, và sử dụng cho Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và cho chương trình hội viên KrisFlyer và/hoặc cho chương trình du lịch doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng số hộ chiếu và thông tin định danh quốc gia khác của Quý khách khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi cần xác minh danh tính cá nhân ở mức độ trung thực cao để ngăn chặn các khiếu nại hoặc giao dịch gian lận. Chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi đã đánh giá rằng không có lựa chọn phù hợp nào khác thay thế cho việc thu thập hoặc sử dụng thông tin định danh quốc gia, và việc không xác định được chính xác một cá nhân ở mức độ trung thực cao có thể gây ra rủi ro an ninh hoặc rủi ro bảo mật đáng kể, hoặc gây hại, đe dọa gây hại đáng kể cho bất kỳ cá nhân nào hoặc cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của Quý khách để duy trì trang web và ứng dụng di động và để điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của Quý khách nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng và các tập đoàn công ty, các đối tác và các đại lý của chúng tôi (với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu).

Thông tin thêm

Chúng tôi chia sẻ thông tin của Quý khách với ai?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của Quý khách với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp dịch vụ của họ, chẳng hạn như đối tác xử lý thanh toán, nhân viên vận hành mặt đất, đối tác dịch vụ liên quan đến du lịch và cổng thông tin trên chuyến bay. Chúng tôi sử dụng những dịch vụ của bên’ thứ ba chỉ để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của Quý khách cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của Quý khách với các đối tác liên tuyến, đối tác liên danh, liên minh chiến lược của chúng tôi, các hãng vận chuyển khác giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ, các tập đoàn công ty có liên quan, các trạm và văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi, các cơ quan chính phủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và các đại diện được ủy quyền của Quý khách.

Thông tin thêm

Chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách tại đâu?

Các máy chủ của chúng tôi được đặt tại Singapore và Úc. Chúng tôi chuyển thông tin của Quý khách đến các sân bay và nhân viên mặt đất tại các điểm đến của Quý khách và nơi chúng tôi hoạt động. Nhân viên của chúng tôi có mặt tại chi nhánh nước ngoài hoặc văn phòng đại diện trên toàn thế giới như Úc, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ và Lào.

Thông tin thêm

Chúng tôi lưu giữ thông tin của Quý khách trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của Quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà thông tin được thu thập, cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh của Scoot, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi thường sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trong tối đa 7 năm để đảm bảo rằng mọi tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết. Đối với cư dân Trung Quốc, EU và Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trong thời hạn quy định của yêu cầu xóa hoặc sẽ liên hệ với Quý khách nếu mất nhiều thời gian hơn.

Thông tin thêm

Tôi có thể thực hiện các quyền đối với thông tin của mình như thế nào?

Quý khách có thể có nhiều quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu của mình.

Thông tin thêm cho cư dân ngoài EU, không phải người Thụy Sĩ và không phải người Trung Quốc

Thông tin thêm cho cư dân EU, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ

Thông tin thêm cho cư dân Trung Quốc

Giải quyết Tranh chấp

Nếu Quý khách có bất kỳ mối quan ngại hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về những thay đổi như thế nào?

Chúng tôi sẽ sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web với đánh dấu ngày tháng để Quý khách biết được thời điểm Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo bao gồm thông báo qua email.

Thông tin thêm

Phần A: Tuyên bố chính sách chung về bảo mật Dữ liệu Khách hàng

1. Các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi thu thập

Các loại Dữ liệu Khách hàng mà Scoot thu thập phụ thuộc vào hoàn cảnh thu thập và bản chất của dịch vụ được yêu cầu hoặc giao dịch được thực hiện.

Có hai nhóm Dữ liệu Khách hàng cơ bản mà chúng tôi thu thập:

 • Dữ liệu Cá nhân. Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:
 1. thông tin cá nhân có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, như tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, hộ chiếu hoặc các số định danh cá nhân khác;
 2. thông tin liên hệ, như địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email;
 3. thông tin thanh toán, như thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;
 4. thông tin du lịch, như số vé, điểm đến, thông tin chuyến bay;
 5. thông tin về các hoạt động và giao dịch mua bán khác của Quý khách được thực hiện thông qua Scoot (như theo dõi việc Quý khách chọn mua ghế ngồi, hành lý ký gửi, hành lý quá tải, nâng hạng ghế), thực hiện thông qua trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi (như chỗ ở khách sạn, thuê xe và bảo hiểm) và mua các gói hàng như Singapore Stopover Holiday và các thỏa thuận liên kết khác;
 6. sở thích của khách hàng, như chế độ ăn uống, chỗ ngồi, thông tin về các giao dịch mua hàng KrisShop (bao gồm ngày giao dịch, kênh mua hàng đã được thực hiện, số dặm tích lũy KrisFlyer) và chi tiết hội viên (bao gồm hạng hội viên và tình trạng đủ điều kiện cấp hội viên), những địa điểm mà Quý khách muốn ghé thăm hoặc các ưu tiên dịch vụ khác;
 7. thông tin sinh trắc học, như thông tin thu được từ ảnh hộ chiếu và các hình ảnh khuôn mặt khác nếu được sử dụng để xác minh danh tính của Quý khách khi làm thủ tục chuyến bay;
 8. thông tin về việc sử dụng WiFi trên chuyến bay của Quý khách, như Quý khách có sử dụng WiFi trên chuyến bay không, gói WiFi nào Quý khách đã sử dụng, phương thức thanh toán để chị trả cho WiFi trên chuyến bay và số lượng dữ liệu đã được sử dụng mỗi phiên truy cập WiFi của Quý khách;
 9. thông tin về các tương tác và mua hàng trên chuyến bay của Quý khách với nhân viên của chúng tôi, như các loại thực phẩm và đồ uống và các mặt hàng miễn thuế được yêu cầu và đã mua;
 10. thông tin về tương tác của Quý khách với nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng và nhân viên mặt đất, như chi tiết về các trường hợp khiếu nại, tỷ lệ hành lý bị thất lạc, chi tiết cuộc gọi và các thông tin khác có liên quan để hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên mặt đất của chúng tôi phục vụ Quý khách;
 11. thông tin sức khỏe, như tình trạng tiêm chủng, kết quả xét nghiệm trước khi khởi hành, ghi chú của bác sĩ’, giấy chứng nhận y tế, thư từ và yêu cầu liên quan đến tình trạng y tế;
 12. thông tin Quý khách chọn và/hoặc đồng ý gửi khi Quý khách sử dụng các tính năng trên trang web, ứng dụng di động hoặc các phương tiện trực tuyến khác của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn
  - thông tin các truy vấn Quý khách nhập vào chatbot, M.A.R.V.I.E, trang Facebook, trang web và ứng dụng di động toàn cầu của chúng tôi;
  - thông tin vị trí của Quý khách
 13. thông tin chúng tôi nhận được từ các đặt chỗ qua nền tảng đặt chỗ trực tuyến của công ty;
 14. thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, ví dụ: từ các trang web truyền thông xã hội và các đối tác hợp đồng; và
 15. từ thông tin liên hệ kinh doanh, như chi tiết liên hệ của nhân viên bên cung cung ứng và khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như chi tiết liên hệ được thu thập bởi các bộ phận như Bộ phận Hàng hóa và Bộ phận Kỹ thuật và bởi công ty cổ phần Singapore Airlines Limited (“SIA”) và các công ty con.

 

 • Dữ liệu Kỹ thuật. Dữ liệu này bao gồm thông tin về kỹ thuật và thiết bị mà Quý khách cung cấp khi sử dụng Trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, như địa chỉ IP hoặc các mã định danh duy nhất khác, cookie, nhà mạng di động, cài đặt múi giờ, hệ điều hành và nền tảng và thông tin về hành trình của Quý khách trên trang web hoặc ứng dụng di động. Thông tin về cookie có thể tìm thấy trong Phần B: Chính sách Cookie. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp giới hạn, Dữ liệu Kỹ thuật này có thể được liên kết với Dữ liệu Cá nhân của Quý khách để định danh Quý khách.

Theo mục đích của bản chính sách này, Dữ liệu Khách hàng có nghĩa là Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Kỹ thuật.

Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Khách hàng để lấy Dữ liệu Thống kê, như số lượng hành khách. Điều này được xử lý và lưu trữ hoàn toàn cho mục đích phân tích và hoàn toàn ẩn danh. Thông tin này sẽ không được lưu trữ vào hồ sơ khách hàng của Quý khách, và sẽ chỉ được tổng hợp để phân tích thống kê nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn hồ sơ khách hàng’ của mình và cải thiện việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các loại thông tin đặc biệt hoặc “dữ liệu cá nhân nhạy cảm”

Một số loại Dữ liệu Khách hàng nhất định, như thông tin về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hoặc sức khỏe của Quý khách, cũng như dữ liệu sinh trắc học (nếu được sử dụng cho mục đích nhận dạng - như nhận dạng khuôn mặt) được coi là các loại thông tin đặc biệt, hoặc “dữ liệu cá nhân nhạy cảm” theo một số pháp luật hiện hành, bao gồm GDPR. Một số loại Dữ liệu Khách hàng khác, như thông tin thanh toán của Quý khách (số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ), cũng được xem xét là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của CHND Trung Quốc (“PIPL”).

Nói chung, chúng tôi cố gắng hạn chế các trường hợp thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể xảy ra vì cần phải hoàn tất thanh toán và kết thúc giao dịch với Quý khách, hoặc Quý khách đã đưa ra một số yêu cầu nhất định liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi của mình có chứa các thông tin, đề xuất có thể được coi là “dữ liệu cá nhân nhạy cảm”, nếu Quý khách chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi (hoặc cho bên thứ ba như đại lý du lịch mà Quý khách đã đặt chỗ) hoặc nếu thông tin đó được yêu cầu bởi các cơ quan công quyền hoặc cơ quan quản lý vì mục đích y tế, hải quan và xuất nhập cảnh.

Ví dụ:

 • nếu Quý khách yêu cầu một loại bữa ăn cụ thể, ví dụ: bữa ăn halal hoặc kosher, điều này có thể ngụ ý hoặc gợi ý rằng Quý khách đang theo một tôn giáo nào đó;
 • nếu Quý khách yêu cầu hỗ trợ y tế cụ thể từ chúng tôi và/hoặc từ bên điều hành sân bay, ví dụ: cung cấp xe lăn, điều này có thể tiết lộ rằng Quý khách có một tình trạng y tế nhất định; và
 • nếu Quý khách chọn làm thủ tục chuyến bay trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi bằng các tính năng sinh trắc học (nhận dạng khuôn mặt) để xác minh giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu). Chúng tôi sẽ chỉ làm điều này trên cơ sở có sự đồng ý rõ ràng của Quý khách và Quý khách luôn được thoải mái sử dụng các phương pháp thay thế để xác minh tài liệu của mình.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu từ Quý khách

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Khách hàng bất cứ khi nào Quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khi Quý khách bay cùng chúng tôi, khi Quý khách sử dụng Trang web hoặc ứng dụng di động hoặc khi Quý khách tương tác qua email, phương tiện truyền thông xã hội, trung tâm liên hệ hoặc bất kỳ kênh nào khác như các quầy bán vé và các điểm hoạt động tại sân bay của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập Dữ liệu Khách hàng từ các đại diện được ủy quyền của Quý khách. Bao gồm những người mà Quý khách đã ủy quyền (ví dụ: Giám đốc quản lý du lịch của công ty’ Quý khách) và những người đã được xác định sẽ thay mặt Quý khách một cách hợp lệ theo quy trình bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Khách hàng của Quý khách từ các đơn vị khác trong tập đoàn, bao gồm SIA, Tradewinds Tours & Travel Private Limited, KrisShop Pte. Ltd và Encounters Pte Ltd (gọi chung là Scoot, thuộc “Tập đoàn SIA”).

Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Khách hàng từ các bên thứ ba ở nhiều quốc gia khác nhau. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các đại lý du lịch, các nhà bán lẻ KrisShop, các đối tác KrisFlyer (bao gồm, trong số, các hãng hàng không và các hãng ngoài hàng không như American Express và UOB), các bên hợp đồng khác, các nhà cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không khác bao gồm cả các hãng thuộc Tập đoàn SIA, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại bằng các chuyến bay liên danh hoặc liên kết nhiều hãng hàng không.

Khi Quý khách tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tình huống đặt chỗ thay cho người khác, khi được yêu cầu theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, Quý khách cam kết đảm bảo rằng cá nhân có Dữ liệu được cung cấp đã cho phép việc tiết lộ, đã được thông báo và đã đồng ý với các quy định của Chính sách Quyền riêng tư này.

2. Việc cung cấp Dữ liệu Khách hàng có bắt buộc không?

Việc thu thập các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây là bắt buộc để cho phép chúng tôi thực hiện hợp đồng vận chuyển với Quý khách. Các loại Dữ liệu Khách hàng này được đánh dấu là bắt buộc trên mẫu đặt chỗ của chúng tôi. Nếu Quý khách không cung cấp thông tin này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm cần thiết cho Quý khách.

 • Thông tin chi tiết về hành khách, ví dụ: danh xưng, tên, họ, ngày tháng năm sinh, Quý khách đang cư trú tại EU, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ.
 • Chi tiết liên hệ, ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại di động, số nhà hoặc số doanh nghiệp, danh xưng, tên, họ.
 • Chi tiết thanh toán, ví dụ: tên, số thẻ, ngày hết hạn và giá trị xác minh thẻ trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và địa chỉ thanh toán sẽ được chuyển đến các bên xử lý thanh toán của chúng tôi.

Thông tin bổ sung có thể là bắt buộc nếu Quý khách bay đến một quốc gia cụ thể hoặc nếu Quý khách thực hiện chuyến bay thay mặt cho doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia cụ thể, ví dụ: thông tin về giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quốc gia cấp hộ chiếu, tình trạng tiêm chủng và kết quả xét nghiệm trước khi khởi hành của quý khách, tên, số đăng ký GST và địa chỉ của doanh nghiệp mà Quý khách thay mặt, địa chỉ email và số điện thoại doanh nghiệp của Quý khách. Các trường bắt buộc này sẽ phải làm rõ khi Quý khách đặt chỗ.

Việc thu thập các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây là bắt buộc để cho phép Scoot quản lý Tài khoản Người dùng Đã đăng ký của Quý khách và hội viên chương trình KrisFlyer: (i) danh xưng; (ii) họ; (iii) tên nếu Quý khách không có họ; (iv) ngày sinh; (v) địa chỉ email; (vi) địa điểm; và (vii) Quý khách là cư dân EU, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ.

Việc không cung cấp các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây sẽ dẫn đến (i) Scoot không thể cập nhật cho Quý khách các sản phẩm và/hoặc lần ra mắt mới nhất; và/hoặc (ii) Quý khách không thể tham gia hoặc ghi danh vào các cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc hoạt động đổi thưởng do chúng tôi tổ chức:

 • Thông tin Liên hệ, ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại (để xác minh quốc gia cư trú của Quý khách) và địa chỉ (nếu giải thưởng cần được gửi qua đường bưu điện);
 • Quốc gia cư trú.

3. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách

Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc, chúng tôi phải công bố cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của Quý khách theo GDPR và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Thụy Sĩ và PIPL. Chúng tôi cũng được yêu cầu tiết lộ các mục đích xử lý dữ liệu của Quý khách theo một số pháp luật hiện hành, bao gồm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore.  Nếu đang cư trú tại Singapore, Quý khách đồng ý với từng mục đích xử lý dữ liệu của mình như được nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng theo những cách sau:

Theo hợp đồng vận chuyển với Hành khách, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng để:

 • xử lý và hỗ trợ Quý khách với bất kỳ giao dịch nào liên quan đến đặt chỗ (ví dụ: đặt chỗ, cung cấp dịch vụ liên quan đến đặt chỗ (ví dụ: chọn và nâng hạng ghế, tùy chọn bữa ăn, dữ liệu WiFi và bảo hiểm được mua thông qua trang web của chúng tôi, v.v.), hoàn thành việc đặt chỗ đó và điều tra các giao dịch gian lận tiềm ẩn);
 • thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tin nhắn cảnh báo chuyến bay trên cơ sở dịch vụ di động;
 • tạo điều kiện làm thủ tục tại sân bay, làm thủ tục trực tuyến và tự làm thủ tục chuyến bay;
 • cung cấp các dịch vụ sân bay như xử lý thông tin liên quan đến chuyến bay nối chuyến, sắp xếp tại sân bay và các thủ tục hải quan xuất nhập cảnh;
 • cung cấp các dịch vụ liên quan đến hành lý như xử lý khiếu nại, bao gồm khiếu nại về hành lý bị xử lý sai hoặc bị thiếu;
 • cung cấp dịch vụ ăn uống trên chuyến bay và các dịch vụ khác (ví dụ: để cung cấp trải nghiệm trên chuyến bay được cá nhân hóa cho Quý khách);
 • theo hợp đồng giữa chúng tôi với Quý khách với tư cách là Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc hội viên KrisFlyer, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu khách hàng của Quý khách để:
  • duy trì tài khoản của Quý khách;
  • tạo điều kiện cho các giao dịch và dịch vụ của Quý khách;
  • cho phép Quý khách đăng nhập bằng tài khoản của mình trên bất kỳ nền tảng nào do chúng tôi lưu trữ; và
  • gửi cho Quý khách thông tin cập nhật và thông tin khác liên quan đến tài khoản.

  Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi cũng là đáp ứng yêu cầu của Quý khách, cung cấp các dịch vụ và tiếp thị tùy chỉnh, để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp và để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách để:

 • cải thiện trang web và ứng dụng di động và để đảm bảo nội dung từ trang web và ứng dụng di động được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bản thân và thiết bị của Quý khách;
 • quản lý trang web và ứng dụng di động và các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát;
 • giám sát và ghi lại các cuộc gọi liên quan đến chất lượng, đào tạo, tuân thủ pháp luật, phân tích và các mục đích khác có liên quan nhằm theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cải thiện việc cung cấp dịch vụ;
 • gửi cho Quý khách các khảo sát qua email (bao gồm các khảo sát liên quan đến Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc các chương trình KrisFlyer, nếu Quý khách là hội viên, như được nêu chi tiết dưới đây). Quý khách có thể chọn không nhận các khảo sát này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ chúng tôi, thông qua trang web hoặc các trang truyền thông xã hội, hoặc bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trên email được gửi từ chúng tôi;
 • gửi cho Quý khách email dịch vụ, như lời nhắc khi Quý khách chưa hoàn tất các giao dịch mua hàng của mình trên trang web hoặc ứng dụng di động. Quý khách có thể chọn không nhận email dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, thông qua trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trên email được gửi từ chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, yêu cầu hoặc phản hồi của Quý khách;
 • thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • cho phép Quý khách tham gia vào các tính năng tương tác của trang web và ứng dụng di động, khi Quý khách lựa chọn làm vậy;
 • tùy chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phương thức hồi đáp và phục vụ đúng sở thích của Quý khách;
 • cá nhân hóa nội dung Quý khách thấy trên trang web, ứng dụng di động và ScootHub, cổng thông tin trên chuyến bay của chúng tôi;
 • giữ cho trang web và ứng dụng di động an toàn và bảo mật;
 • tổng hợp Dữ liệu Khách hàng thành dữ liệu thống kê ẩn danh (như số lượng hành khách bay trên một hành trình cụ thể), mà chúng tôi sẽ sử dụng để phân tích thống kê để có thể hiểu rõ hơn về hồ sơ của khách hàng và cải thiện việc cung cấp dịch vụ;
 • để điều chỉnh hoạt động tiếp thị, ví dụ: gửi quảng cáo về những địa điểm Quý khách muốn ghé thăm, dựa trên câu trả lời của Quý khách cho các câu hỏi tùy chọn trên trang web và ứng dụng di động và các chuyến đi trước đó của Quý khách. Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ, Quý khách có thể từ chối việc tạo dữ liệu thống kê cũng như các hoạt động tiếp thị này. Để biết thêm thông tin về quyền này, hãy nhấp vào đây.
 • chia sẻ Dữ liệu Khách hàng với các đối tác được chọn cho phép họ điều chỉnh các ưu đãi, khuyến mại và tiếp thị trực tiếp khác phù hợp hơn với Quý khách. Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ, Quý khách có thể từ chối việc tạo dữ liệu thống kê cũng như các hoạt động tiếp thị này. Để biết thêm thông tin về quyền này, hãy nhấp vào đây; và
 • đóng góp vào các nghiên cứu chuyên ngành do các cơ quan công quyền hoặc cơ quan quản lý tại Singapore thực hiện; và
 • Liên quan đến Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và các chương trình KrisFlyer, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng để:
 • cung cấp cho Quý khách bất kỳ thông tin nào bao gồm các chương trình khuyến mại và ưu đãi từ chúng tôi và từ các đối tác của KrisFlyer, nếu có (với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu);
 • cung cấp các quyền lợi liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn, tự động ghi danh Quý khách vào các chương trình khuyến mại rút thăm may mắn;
 • liên hệ với Quý khách về các khảo sát liên quan đến sản phẩm, khách hàng và nghiên cứu thị trường;
 • phản hồi email và cuộc gọi của Quý khách;
 • Hơn nữa, với tư cách là Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký của hoặc hội viên KrisFlyer, Dữ liệu Khách hàng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ kỷ niệm những dịp đặc biệt; gửi cho Quý khách tin tức và công bố điện tử và các chương trình khuyến mại, ưu đãi có liên quan (với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu)
 • Nếu Quý khách là nhân viên của một tổ chức có quan hệ hợp đồng với chúng tôi:
 • liên hệ với Quý khách để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, và đặc biệt là để giám sát, ghi lại các cuộc gọi liên quán đến chất lượng, đào tạo, tuân thủ pháp luật, phân tích và các mục đích có liên quan khác nhằm theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cải thiện việc cung cấp dịch vụ,
 • thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đối với chủ lao động của Quý khách; và
 • liên lạc về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại, sự kiện, các tin tức và thông tin khác mà chúng tôi cho rằng Quý khách sẽ quan tâm.
 • Nếu Quý khách là cư dân EU, Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc, Quý khách có thể từ chối việc tạo dữ liệu thống kê cũng như hoạt động tiếp thị này. Để biết thêm thông tin về quyền này, hãy nhấp vào đây.
 • Với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng để:
 • gửi cho Quý khách các tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi, các công ty con và hãng hàng không liên kết, đối tác dịch vụ của chúng tôi (như đối tác lưu trú hoặc đối tác vận chuyển) cung cấp, như các đại lý được chỉ định của chúng tôi, liên quan đến các chương trình KrisFlyer;
 • điều chỉnh quảng cáo phù hợp với Quý khách (bao gồm quảng cáo từ Tập đoàn SIA) trên nhiều trang web Quý khách truy cập, tận dụng các cookie chúng tôi có tại chỗ. Kết quả của hoạt động này là khi Quý khách truy cập một trang web khác sau khi truy cập trang web Scoot, Quý khách có thể thấy các quảng cáo của Tập đoàn SIA được điều chỉnh trên các trang web này. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie (và các công nghệ tương tự).
 • điều chỉnh quảng cáo về Scoot phù hợp với Quý khách trên nhiều trang web mà Quý khách truy cập, tận dụng các cookie về các công ty khác thuộc Tập đoàn SIA có trên thiết bị của Quý khách. Kết quả của hoạt động này là khi Quý khách truy cập một trang web khác sau khi truy cập trang web của các công ty thuộc Tập đoàn SIA, Quý khách có thể thấy các quảng cáo Scoot được điều chỉnh trên các trang web này. Chúng tôi chỉ làm điều này khi Quý khách đã đồng ý cho các công ty thuộc Tập đoàn SIA chia sẻ thông tin cookie của Quý khách với chúng tôi vì những mục đích trên. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie (và các công nghệ tương tự).
 • cung cấp các quảng cáo tùy chỉnh về Tập đoàn SIA có liên quan đến Quý khách trên các nền tảng truyền thông xã hội. Chúng tôi sử dụng các công nghệ xác định mục tiêu để làm điều này. Ví dụ: chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của Quý khách khi Quý khách đang sử dụng Facebook thông qua một công cụ do Facebook cung cấp tên là Đối tượng tùy chỉnh. Công cụ này sử dụng hàm băm với địa chỉ email cục bộ trên trình duyệt của chúng tôi và sau đó gửi đến Facebook. Ở đó, các địa chỉ email được khớp với danh sách ID Facebook đã được sử dụng hàm băm của người dùng hiện tại và các kết quả phù hợp được thêm vào Đối tượng tùy chỉnh của chúng tôi để quảng cáo. Các hàm băm được và chưa được khớp có sau đó sẽ bị xóa; và
 • đăng ký cho Quý khách một Tài khoản Người dùng Scoot hoặc các chương trình KrisFlyer.
 • Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@flyscoot.com, thông qua trang web hoặc các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc với tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và hội viên của KrisFlyer thì bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web.

4. Tiết lộ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách

Với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Khách hàng với các bên thứ ba được chọn trong các tình huống được nêu dưới đây:

 • các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến du lịch (bao gồm nhân viên mặt đất, nhân viên an ninh, bên bảo hiểm, bảo hiểm du lịch, bên cung cấp cổng thông tin và WiFi trên chuyến bay của chúng tôi (nếu có), nếu Quý khách chọn sử dụng các dịch vụ này), các hãng hàng không đối tác, quản lý sân bay, bên khai thác sân bay;
 • các đối tác liên tuyến, đối tác liên danh và liên minh chiến lược để họ có thể thực hiện hợp đồng vận chuyển trong các chuyến bay mà Quý khách đã đặt chỗ thông qua chúng tôi và, nếu có thể, cung cấp cho Quý khách các lợi ích liên quan đến chương trình khách hàng thường xuyên của họ. Khi được chia sẻ với các đối tác đó, Dữ liệu Khách hàng sẽ được họ sử dụng theo chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ. Để xem danh sách các chính sách quyền riêng tư của họ, hãy nhấp vào đây.
 • các bên quảng cáo và mạng lưới quảng cáo cũng như các đối tác khác yêu cầu dữ liệu để chọn và phân phối quảng cáo có liên quan tới Quý khách, và tới những người khác để họ điều chỉnh ưu đãi, khuyến mại và tiếp thị trực tiếp phù hơp hơn với Quý khách hoặc với những người khác;
 • trang web hoặc các bên cung cấp dịch vụ ứng dụng di động của chúng tôi để các dịch vụ và các tính năng tương tác mà Quý khách sử dụng có thể được cung cấp phù hợp với Quý khách;
 • các bên cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện và tối ưu hóa trang web hoặc ứng dụng di động.
 • các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ, nhằm mục đích tham gia vào các nghiên cứu chuyên ngành; và
 • các bên xử lý thanh toán hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, để họ có thể xử lý các khoản thanh toán mà Quý khách thực hiện với hoặc thực hiện thông qua Scoot.

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách với bất kỳ đơn vị nào trong Tập đoàn SIA, trong các tình huống được nêu dưới đây:

 • Vì các mục đích thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với Quý khách, bao gồm:

  (a) Hoàn thành việc đặt chỗ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối chuyến của hành khách;
  (b) Quản lý hành khách trên các chuyến bay do SIA và các hãng hàng không trong tập đoàn SIA khai thác mà họ đều đăng ký Người dùng Scoot và KrisFlyer;
  (c) Quản lý hành khách trong thời gian gián đoạn chuyến bay và cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết;
 • Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi cũng là đáp ứng yêu cầu của Quý khách, cung cấp các dịch vụ và tiếp thị tùy chỉnh, và để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của chúng tôi, bao gồm:
  1. Phản hồi các khiếu nại hoặc lời khen mà chúng tôi nhận được từ những hành khách đang chia sẻ trải nghiệm chuyến bay của họ do các hãng hàng không trong tập đoàn SIA khai thác;
  2. Cung cấp trải nghiệm nâng cao và cá nhân hóa các ưu đãi cho hành khách;
  3. Dự đoán nhu cầu dịch vụ của hành khách trên các chuyến bay của chúng tôi;
  4. Hiểu hành khách tốt hơn thông qua phân tích và nghiên cứu (bao gồm cả nghiên cứu tiếp thị) để hỗ trợ cá nhân hóa;
  5. Liên hệ với hành khách về các bản cập nhật, khảo sát và ưu đãi có liên quan đến Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và các chương trình hội viên KrisFlyer; và
  6. Nếu cần thiết, ngăn chặn hành khách đã bị từ chối vận chuyển hoặc có các thông báo cấm bay tương tự từ các hãng hàng không khác trong tập đoàn của chúng tôi.
 • Nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị khác trong Tập đoàn SIA cung cấp các dịch vụ liên quan cho Quý khách và hiểu thêm về Quý khách. Ví dụ: nếu Quý khách đã bay với một trong các hãng hàng không khác trong Tập đoàn SIA, một đơn vị trong Tập đoàn SIA có thể sử dụng thông tin này để tìm hiểu thêm về các loại dịch vụ du lịch mà Quý khách quan tâm;
 • Nhằm mục đích thiết lập (các) tài khoản hội viên với các đơn vị khác trong Tập đoàn SIA, nếu chúng tôi có sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu. Ví dụ, với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Khách hàng với KrisShop để liên kết tài khoản KrisFlyer của Quý khách với chương trình KrisShopper; và
 • Nhằm mục đích thực hiện tiếp thị trực tiếp và các hình thức tiếp thị hoặc quảng cáo khác, bao gồm tiếp thị hoặc quảng cáo cho các đơn vị trong Tập đoàn SIA với điều kiện chúng tôi có sự đồng ý của người nhận và/hoặc có tạo cơ hội để họ từ chối, tuỳ từng trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho những người đã được xác định là đại diện hợp pháp của Quý khách theo các quy trình bảo mật của chúng tôi, vì các mục đích của giao dịch hoặc yêu cầu có liên quan. Đặc biệt, các hành khách được nhóm dưới cùng một Hồ sơ Danh tính Hành khách (“Số PNR”) sẽ được coi là các đại diện được ủy quyền của mỗi hành khách trong số các hành khách khác dưới cùng một số PNR.

Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc cơ quan quản lý, cơ quan bảo an hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, sức khỏe, hải quan và xuất nhập cảnh, nếu pháp luật yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc sử dụng đó là cần thiết và hợp lý để:

 • tuân thủ mọi nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành;
 • thực thi các điều khoản, điều kiện và các thỏa thuận khác của chúng tôi, bao gồm điều tra bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào;
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, sức khỏe, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc
 • bảo vệ quyền, tài sản, sức khỏe hoặc sự an toàn của người dùng, của chúng tôi, của bên thứ ba hoặc của công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (bao gồm cả việc trao đổi Dữ liệu Khách hàng với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng).

Ví dụ, chúng tôi và các hãng hàng không khác được pháp luật Hoa Kỳ và các quốc gia khác yêu cầu cung cấp cho các cơ quan kiểm soát biên giới quyền truy cập vào thông tin đặt chỗ hoặc hành trình chuyến bay của Quý khách. Theo đó, Dữ liệu Khách hàng có liên quan (PNR hoặc Thông tin Hành khách Nâng cao (“API”)) sẽ được tiết lộ cho cơ quan hải quan và xuất nhập cảnh tuỳ theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách cho các bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của Quý khách cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
 • nếu chúng tôi hoặc phần lớn tất cả tài sản của chúng tôi được mua lại bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó Dữ liệu Khách hàng do chúng tôi nắm giữ sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc
 • để tuân thủ mọi nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành (như tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho bên thị hành án theo lệnh của tòa án).

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho các cố vấn pháp lý để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, cho các cố vấn chuyên nghiệp khác, hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng có quyền chia sẻ Dữ liệu Khách hàng khi cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc an ninh của một cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Khách hàng, khi cần thiết, để điều tra các hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư.

Nếu Quý khách là cư dân Trung Quốc, xin lưu ý rằng ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng các bộ công cụ phát triển phần mềm của bên thứ ba sau đây ("SDK"). Trong quá trình Quý khách sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho các nhà cung cấp SDK này vì các mục đích được liệt kê tại đây.

5. Chuyển thông tin ra nước ngoài

Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Singapore. Dữ liệu Khách hàng sẽ được truyền đến các cơ sở lưu trữ dữ liệu nơi chúng tôi lưu giữ hồ sơ trung tâm của mình. Dữ liệu Khách hàng sẽ được chuyển đến chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện’của Scoot và các đại lý được chỉ định, bao gồm các đơn vị xử lý mặt đất, đại lý bán hàng và đại lý trung tâm liên lạc, tại Singapore và trên toàn thế giới liên quan đến việc chúng tôi thực hiện hợp đồng với Quý khách.

Điều này có nghĩa là Dữ liệu Khách hàng sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài quốc gia của Quý khách và bên ngoài Trung Quốc, ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA") và ngoài Thụy Sĩ, cụ thể là Singapore và Úc nơi chúng tôi đặt trung tâm dữ liệu.

Chúng tôi sẽ chuyển Dữ liệu Khách hàng đến các sân bay và nhân viên mặt đất tại các điểm đến của Quý khách và nơi chúng tôi hoạt động. Dữ liệu Khách hàng cũng sẽ được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài Trung Quốc, ngoài EEA và ngoài Thụy Sĩ, những người làm việc tại các bên cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi. Những nhân viên này, cùng với những người khác, tham gia vào việc thực hiện đơn hàng, xử lý chi tiết thanh toán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho Quý khách. Dữ liệu Khách hàng được chuyển ra bên ngoài EEA và ngoài Thụy Sĩ dựa trên cơ sở việc đó là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển của chúng tôi với Quý khách.

Chúng tôi cũng sẽ chuyển Dữ liệu Khách hàng cho các đối tác liên danh, đối tác liên tuyến và đối tác đầu tư trong các liên minh chiến lược của chúng tôi tại Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Vương quốc Anh, New Zealand và Hy Lạp nhằm mục đích thực hiện bất kỳ hợp đồng vận chuyển nào.

Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ, và chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng ra ngoài EEA và ngoài Thụy Sĩ, việc này được thực hiện trên cơ sở cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển giữa Quý khách và Scoot, hoặc việc chuyển dữ liệu phải tuân theo các hợp đồng mẫu’của Ủy ban Châu Âu về việc chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia thứ ba (ví dụ các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn), theo Quyết định số 2004/915/EC và Quyết định số 2010/87/EU nếu thích hợp.

(Nếu Quý khách là cư dân Trung Quốc, và chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, (i) việc này được thực hiện trên cơ sở đánh giá bảo mật được tiến hành theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Trung Quốc và các quy định có liên quan, hoặc các điều khoản hợp đồng mẫu do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (“CAC”) ban hành, hoặc việc chuyển dữ liệu là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển của chúng tôi với Quý khách, hoặc để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Quý khách; và (ii) nếu chưa được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về việc chuyển dữ liệu trong phạm vi PIPL yêu cầu (như tên và liên hệ của người nhận và mục đích xử lý) bao gồm sự đồng ý từ Quý khách.

6. Quyền Cơ bản của Chủ thể Dữ liệu

Nếu Quý khách không phải là cư dân ở EU, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc, Quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ, được nêu chi tiết dưới đây.

Quyền Truy cập.

Quý khách có quyền biết liệu chúng tôi có xử lý Dữ liệu Khách hàng của mình không và nếu có, Quý khách có quyền truy cập Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ và một số thông tin nhất định về cách chúng tôi sử dụng cũng như chia sẻ dữ liệu với ai.

Nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi có quyền tính phí quản trị thích hợp cho dịch vụ này. Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có quyền từ chối cho Quý khách truy cập vào Dữ liệu Khách hàng và có thể giải thích theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Các trường hợp ngoại lệ bao gồm (trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành):

 • cơ quan điều tra hoặc tổ chức chính phủ phản đối chúng tôi tuân thủ yêu cầu’ của khách hàng;
 • theo quyết định và/hoặc đánh giá hợp lý của chúng tôi, thông tin có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc sự an toàn của một cá nhân; và
 • dữ liệu được thu thập liên quan đến việc điều tra vi phạm hợp đồng, nghi ngờ các hoạt động gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
Quyền Chỉnh sửa.

Quý khách có quyền chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào về Quý khách nếu chúng chưa chính xác.

Quyền Phản hồi và khiếu nại.

Nếu Quý khách có bất kỳ quan ngại, phản hồi hoặc khiếu nại nào về việc sử dụng và/hoặc chia sẻ Dữ liệu Khách hàng của mình, chúng tôi sẵn sàng nhận phản hồi hoặc khiếu nại của Quý khách.

Thực thi các quyền.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin trên có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Đối với Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

7. Quyền của Chủ thể Dữ liệu Cư trú tại EU, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ

Nếu Quý khách cư trú tại EU, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, Quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ, được nêu chi tiết dưới đây. Một số quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định như được nêu chi tiết dưới đây. Chúng tôi cũng đặt ra cách thực thực hiện các quyền đó.

Các quyền này bao gồm:

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp cho chúng tôi bằng chứng nhận dạng trước khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền của Quý khách. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của Quý khách để thực hiện các quyền đó ngay lập tức và ít nhất là trong một tháng (mặc dù điều này có thể được kéo dài thêm hai tháng trong một số trường hợp).

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin trên có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Quyền Khiếu nại.

Trong trường hợp Quý khách muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của Quý khách sớm nhất có thể. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của Quý khách với cơ quan bảo vệ dữ liệu của Quý khách.

Quyền Truy cập.

Quý khách có quyền biết liệu chúng tôi có xử lý Dữ liệu Khách hàng của mình không và nếu có, Quý khách có quyền truy cập Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ và một số thông tin nhất định về cách chúng tôi sử dụng cũng như chia sẻ dữ liệu với ai.

Nếu Quý khách yêu cầu nhiều hơn một bản sao Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ, chúng tôi có thể tính phí quản trị.

Chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách một số Dữ liệu Khách hàng nhất định nếu việc đó ảnh hưởng tới’ các quyền khác (ví dụ: khi cung cấp Dữ liệu Khách hàng sẽ dẫn đến tiết lộ thông tin về người khác) hoặc khi một ngoại lệ khác được áp dụng.

Quyền di chuyển dữ liệu.

Quý khách có quyền nhận một tập hợp con Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi thu thập có định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được trên máy tính và có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng đó cho một bên khác.

Tập hợp con Dữ liệu Khách hàng có liên quan là dữ liệu mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi cùng với sự đồng ý của mình (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của Quý khách: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý kháchhoặc cho mục đích thực hiện hợp đồng của chúng tôi với Quý khách (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý trên cơ sở hợp đồng của chúng tôi với Quý khách: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách).

Nếu Quý khách muốn chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng cho một bên khác, vui lòng đảm bảo Quý khách nêu đầy đủ chi tiết về bên đó và lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng hoặc việc xử lý dữ liệu sau khi bên thứ ba nhận được. Chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách một số Dữ liệu Khách hàng nhất định nếu việc đó ảnh hưởng tới’ các quyền của người khác (ví dụ: khi cung cấp Dữ liệu Khách hàng sẽ dẫn đến tiết lộ thông tin về người khác).

Quyền Chỉnh sửa.

Quý khách có quyền chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào về Quý khách nếu chúng chưa chính xác. Xin lưu ý rằng trong khi chúng tôi đánh giá xem Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ là chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, Quý khách có thể thực hiện quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu theo mô tả dưới đây.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Đối với Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

Quyền yêu cầu Xoá.

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ trong các trường hợp sau:

 • Quý khách tin rằng chúng tôi không còn lý do cần thiết phải lưu giữ Dữ liệu Khách hàng nữa;
 • chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ dựa trên sự đồng ý của Quý khách (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của Quý khách: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách), và Quý khách muốn rút lại sự đồng ý của mình và không có cơ sở nào khác để chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Khách hàng;
 • chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Quý khách phản đối việc xử lý đó (vui lòng xem tại đây để biết các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý trên cơ sở này: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách). Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về lý do yêu cầu để chúng tôi có thể đánh giá xem liệu có lợi ích nào quan trọng hơn để giữ lại Dữ liệu Khách hàng đó hay không;
 • Quý khách không còn muốn chúng tôi sử dụng Dữ liệu khách hàng mà chúng tôi lưu giữ để gửi cho Quý khách các chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt, tiếp thị và rút thăm may mắn nữa; hoặc
 • Quý khách tin rằng Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ đang được chúng tôi xử lý bất hợp pháp.

Cũng lưu ý rằng Quý khách có thể thực hiện quyền hạn chế xử lý Dữ liệu Khách hàng trong khi chúng tôi xem xét yêu cầu của Quý khách như được mô tả dưới đây.

Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do Quý khách yêu cầu hỗ trợ để chúng tôi xác định xem có cơ sở hợp lệ để xóa hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Khách hàng nếu có cơ sở pháp luật cho phép làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc tự do ngôn luận) nhưng chúng tôi sẽ thông báo Quý khách biết nếu rơi vào trường hợp đó. Xin lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu Khách hàng, chúng tôi có thể không cung cấp được cho Quý khách mức dịch vụ tương tự trước đó vì chúng tôi sẽ không còn hiểu về Quý khách nữa.
Khi Quý khách yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi đã công khai và có cơ sở để xóa, chúng tôi sẽ vận dụng các cách thức hợp lý để những bên liên quan đang hiển thị Dữ liệu Khách hàng hoặc cung cấp liên kết đến Dữ liệu Khách hàng cũng sẽ xóa Dữ liệu đó.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Quyền Hạn chế việc Xử lý và chỉ Lưu trữ.

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng và chỉ còn mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng lại nếu có cơ sở pháp luật cho phép chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để phản biện các khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ quyền của’ người khác).

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu và chỉ lưu trữ Dữ liệu Khách hàng khi:

 • Quý khách tin rằng Dữ liệu Khách hàng là chưa chính xác vào thời điểm chúng tôi đang xác minh xem Dữ liệu Khách hàng đã chính xác chưa;
 • chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Khách hàng để tuân thủ pháp luật hiện hành nhưng Quý khách lại muốn chúng tôi lưu trữ dữ liệu đó;
 • chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Khách hàng vì không còn cần thiết với chúng tôi nhưng Quý khách lại yêu cầu lưu trữ Dữ liệu đó để thiết lập, thực hiện hoặc phản biện các khiếu nại pháp lý; hoặc
 • Quý khách đã phản đối việc chúng tôi tiếp tục xử lý Dữ liệu Khách hàng trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Quý khách muốn chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu trong thời gian xem xét liệu có lợi ích nào quan trọng hơn để chúng tôi giữ lại Dữ liệu Khách hàng đó hay không.
Quyền Phản đối.

Bất cứ lúc nào Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng nhằm gửi cho Quý khách các chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt, thông điệp tiếp thị, ngay tại thời điểm xây dựng hồ sơ cho các mục đích đó và chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng.

Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của Quý khách trong các trường hợp khác như được nêu chi tiết dưới đây.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Quý khách có thể phản đối khi:

 • chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ (bao gồm cả thời điểm đang lập hồ sơ) trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Quý khách phản đối việc xử lý đó (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý trên cơ sở này: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách).

Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về lý do yêu cầu để chúng tôi có thể đánh giá xem liệu có lợi ích nào quan trọng hơn để tiếp tục xử lý dữ liệu đó hay không hoặc chúng tôi có cần xử lý dữ liệu đó liên quan đến các khiếu nại pháp lý hay không. Cũng lưu ý rằng Quý khách có thể thực hiện quyền yêu cầu ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng trong khi chúng tôi đang đánh giá về lợi ích quan trọng hơn bằng cách nêu rõ điều này trong biểu mẫu Yêu cầu Quyền riêng tư Dữ liệu.

8. Quyền của Chủ thể Dữ liệu Cư trú tại Trung Quốc

Nếu Quý khách cư trú tại Trung Quốc, Quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ, được nêu chi tiết dưới đây.

Quyền Truy cập.

Quý khách có quyền truy cập vào các nội dung sau:

 

• loại hoặc nội dung của Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ;

• nguồn và mục đích sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách;

• danh tính hoặc danh mục của bên thứ ba mà Dữ liệu Khách hàng của Quý khách được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên đó.

Nếu Quý khách yêu cầu nhiều hơn một bản sao Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ, chúng tôi có thể tính phí quản trị.

 

Quyền di chuyển dữ liệu.

Quý khách có quyền nhận một tập hợp con của các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây mà chúng tôi thu thập có định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được trên máy tính và có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng đó cho một bên khác.

 

• thông tin cơ bản và thông tin liên quan đến danh tính của Quý khách;

• thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và thông tin việc làm của Quý khách.

 

Nếu Quý khách muốn chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng cho một bên khác, vui lòng đảm bảo Quý khách nêu đầy đủ chi tiết về bên đó và lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng hoặc việc xử lý dữ liệu sau khi bên thứ ba nhận được. 

 

Quyền Xóa.

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ trong các trường hợp sau:

 

• Quý khách hủy tài khoản của mình;

• Quý khách rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi lưu giữ và xử lý Dữ liệu Khách hàng;

• chúng tôi ngừng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc chấm dứt hoạt động; 

• thời gian lưu giữ Dữ liệu Khách hàng có liên quan đã hết hạn;

• chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng của Quý khách vi phạm luật pháp và quy định hiện hành hoặc vi phạm (các) hợp đồng giữa Quý khách và chúng tôi.

 

Khi Quý khách yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi đã công khai và có cơ sở để xóa, chúng tôi sẽ vận dụng các cách thức hợp lý để những bên liên quan đang hiển thị Dữ liệu Khách hàng hoặc cung cấp liên kết đến Dữ liệu Khách hàng cũng sẽ xóa Dữ liệu đó.

 

Xin lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu Khách hàng, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho Quý khách mức dịch vụ tương tự như trước đó vì chúng tôi sẽ không còn hiểu về các ý thích của Quý khách nữa.

 

Quyền Chỉnh sửa.

Quý khách có quyền yêu cầu chỉnh sửa nếu Quý khách thấy rằng Dữ liệu Khách hàng do chúng tôi lưu giữ chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ. 

 

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin trên có thể gồm:

 

• Họ Tên;

• Địa chỉ Gửi thư;

• Địa chỉ Email;

• Số điện thoại Liên hệ;

• Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
• Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

 

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

 

Đối với Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

Quyền Hạn chế việc Xử lý. 

Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý của mình và hạn chế chúng tôi thu thập một số Dữ liệu Khách hàng nhất định hoặc xử lý Dữ liệu Khách hàng của Quý khách cho một số mục đích nhất định hoặc theo một số cách nhất định (ví dụ: để ngăn chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba hoặc tiết lộ với công chúng, một số Dữ liệu Khách hàng nhất định về Quý khách), theo quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do Quý khách rút lại sự đồng ý.  Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý đó sẽ không gây ra bất kỳ tác động nào đối với các hoạt động xử lý mà chúng tôi đã thực hiện trước khi nhận được yêu cầu rút lại sự đồng ý hợp lệ từ Quý khách. 

Quyền Phản đối. 

Bất cứ lúc nào Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng nhằm gửi cho Quý khách các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, thông điệp tiếp thị, bao gồm ngay tại thời điểm chúng tôi xây dựng hồ sơ cho các mục đích đó và chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng cho mục đích đó.

Thực thi các quyền.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin trên có thể gồm:

 

• Họ Tên;

• Địa chỉ Gửi thư;

• Địa chỉ Email;

• Số điện thoại Liên hệ;

• Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và 

• Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

 

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu thực hiện các quyền trên nếu điều đó ảnh hưởng đến các quyền khác của Quý khách (ví dụ: khi cung cấp Dữ liệu Khách hàng sẽ dẫn đến tiết lộ thông tin về người khác) hoặc khi một ngoại lệ khác theo pháp luật hoặc quy định hiện hành được áp dụng hoặc nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu khác. Chúng tôi sẽ giải thích lý do cho Quý khách trong trường hợp chúng tôi từ chối. Nếu Quý khách có thêm câu hỏi về việc từ chối đó, vui lòng liên hệ qua email: privacy@flyscoot.com.

9. Lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập, mục đích pháp lý hoặc kinh doanh của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan. Chúng tôi thường sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trong tối đa 7 năm để đảm bảo rằng mọi tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết. Điều này bao gồm các yêu cầu cơ bản có chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý khách, ví dụ: yêu cầu cơ bản về việc Quý khách muốn sử dụng bữa ăn halal hoặc xe lăn tại sân bay trên tất cả các chuyến bay cùng chúng tôi. Quý khách có thể sửa đổi yêu cầu cơ bản của mình bất cứ lúc nào để thay đổi tùy chọn của mình trong tương lai.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng thời gian lưu giữ dữ liệu khác. Ví dụ: khi chúng tôi chụp ảnh khuôn mặt và lấy thông tin sinh trắc học để xác minh danh tính của Quý khách khi đăng ký người dùng trên ứng dụng, chúng tôi sẽ xóa những hình ảnh và thông tin sinh trắc học đó ngay sau khi danh tính được xác minh.

Nếu Quý khách chọn không đưa ra hoặc rút lại sự đồng ý lấy thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ xóa Quý khách khỏi cơ sở dữ liệu tiếp thị của chúng tôi.

10. Tính chính xác

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Quý khách để đảm bảo rằng Dữ liệu Khách hàng đã được cập nhật, đầy đủ và chính xác. Do đó, vui lòng thông báo cho chúng tôi về những thay đổi Dữ liệu Khách hàng của Quý khách bằng cách gửi thông tin cập nhật cho Scoot (xem Phần 14). Nếu Quý khách là Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Quý khách cập nhật Dữ liệu Khách hàng tùy từng thời điểm. Như đã nêu chi tiết ở trên, thông tin đặt chỗ hoặc hành trình chuyến bay của Quý khách sẽ được tiết lộ cho cơ quan hải quan và xuất nhập cảnh, theo yêu cầu của pháp luật. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng Dữ liệu Khách hàng có trong thông tin đặt chỗ hoặc hành trình chuyến bay của Quý khách đã được cập nhật, đầy đủ và chính xác.

11. Các biện pháp bảo vệ an ninh

Scoot rất coi trọng việc bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách nhưng thật không may, việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật Dữ liệu Khách hàng của Quý khách khi truyền qua trang web hoặc ứng dụng di động; mọi rủi ro khi truyền dữ liệu thuộc trách nhiệm của chính quý khách.

12. Các trang web và dịch vụ khác

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác cho sự thuận tiện của Quý khách và để đưa thông tin nhanh chóng tới Quý khách. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số đó, xin lưu ý rằng các trang web đó có chính sách quyền riêng tư riêng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc hậu quả pháp lý nào đối với các chính sách đó. Quý khách tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web đó. Mặc dù chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trên trang web và ứng dụng di động, chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các chính sách của các trang web liên kết khác hoặc về việc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào mà Quý khách có thể chia sẻ với họ. Xin lưu ý rằng Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi không bao trùm lên các trang web khác và chúng tôi sẽ khuyến nghị rằng Quý khách cần được thông báo về các chính sách cụ thể của họ.

Ngoài ra, một số tính năng trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi dựa vào các dịch vụ của bên thứ 3, bao gồm các dịch vụ Giao diện Lập trình Ứng dụng (“API”) do Google LLC và/hoặc bất kỳ công ty con nào của Google LLC cung cấp (gọi chung là, “Google”). Khi Quý khách chọn sử dụng bất kỳ tính năng nào trên trang web hoặc ứng dụng di động dựa trên dịch vụ do Google cung cấp, Quý khách đồng ý với việc tiết lộ thông tin, bao gồm Dữ liệu Khách hàng, cần thiết để Google sử dụng và đồng ý rằng thông tin được tiết lộ như vậy có thể được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư của Google.

13. Trẻ vị thành niên

Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi và Scoot không thể phân biệt tuổi của những người truy cập và sử dụng giống nhau. Nếu trẻ vị thành niên (theo pháp luật hiện hành) đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Khách hàng mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, cha mẹ hoặc người giám hộ nên liên hệ với chúng tôi (xem Phần 14) để xóa Dữ liệu Khách hàng có liên quan và hủy đăng ký thông tin trẻ vị thành niên. Nếu chúng tôi biết rằng Dữ liệu Khách hàng đã được thu thập từ một người dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Khách hàng đó và chấm dứt tài khoản của trẻ vị thành niên đó, nếu trẻ có tài khoản.

14. Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web và ứng dụng di động với đánh dấu ngày tháng để Quý khách biết được thời điểm Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo bao gồm thông báo qua email. Theo luật hiện hành, phiên bản tiếng Anh của Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng so với các phiên bản bằng ngôn ngữ khác.

15. Liên hệ với chúng tôi

Nếu Quý khách có ý kiến, thắc mắc hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Scoot qua email của Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của Scoot, tại địa chỉ privacy@flyscoot.com, tham khảo ‘Chính sách Quyền riêng tư' và các câu hỏi cụ thể về tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc KrisFlyer, Quý khách có thể điền vào mẫu yêu cầu trên trang web của chúng tôi.

Trang web này thuộc sở hữu của Scoot. Bằng cách sử dụng trang web này, Quý khách cho biết đã đồng ý với các Điều khoản Sử dụng. Nếu Quý khách không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng, hãy dừng sử dụng trang web này.

1. Hạn chế quyền sử dụng tài nguyên

1.1 Quý khách không được sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ tài liệu nào từ trang web này theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Tuy nhiên, Quý khách có thể tải xuống một bản sao tài liệu trên một máy tính duy nhất chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân trong nước và/hoặc phi thương mại, miễn là Quý khách giữ nguyên tất cả bản quyền đi kèm và các thông báo độc quyền khác. Đồ họa và hình ảnh trên trang web này được bảo vệ bởi bản quyền và không được sao chép hoặc được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu liên quan. Việc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ vi phạm bản quyền của chúng tôi và quyền sở hữu trí tuệ khác và bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng.

1.2 Nếu Quý khách tải xuống bất kỳ phần mềm từ trang web, các tệp, hình ảnh được tích hợp hoặc tạo bởi phần mềm và các dữ liệu đi kèm với phần mềm (gọi chung là “Phần mềm”) thì phải được cấp phép bởi chúng tôi. Chúng tôi không chuyển nhượng quyền sở hữu Phần mềm cho Quý khách. Quý khách sở hữu phương tiện mà Phần mềm được ghi lại, nhưng chúng tôi giữ quyền sở hữu đầy đủ và toàn vẹn đối với Phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Quý khách không được phân phối lại, bán lại, cấu trúc lại, thiết kế lại, tháo rời hoặc xử lý Phần mềm theo cách khác.

2. Sử dụng trang web này

Quý khách đồng ý sử dụng trang web này theo Điều kiện Sử dụng này và cho các mục đích hợp pháp và phù hợp. Quý khách đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề phát sinh từ việc Quý khách sử dụng trang web này. Hơn nữa, Quý khách đồng ý

 

 • Không sử dụng trang web này theo bất kỳ phương thức trái pháp luật và trái quy định nào hoặc xâm phạm, đe doạ xâm phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba;
 • Không đăng, truyền hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang web này mà có thể gây hại, khiêu dâm, phỉ báng hoặc bất hợp pháp hoặc gây nên trách nhiệm pháp lý cho phía chúng tôi;
 • Không can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang web này; và
 • Không chiếm hoặc cố gắng chiếm được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống nào của chúng tôi.
  Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này đều không được sao chép, làm lại, bán lại, truy cập hoặc khai thác vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.
Nếu chúng tôi (theo quyết định riêng của chúng tôi) tin rằng Quý khách đang vi phạm hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện Sử dụng nào, chúng tôi có quyền từ chối Quý khách truy cập vào trang web này mà không cần lý do và/hoặc không cần tham khảo ý kiến của Quý khách.

 

3. Không tuyên bố bảo đảm

Chúng tôi đã biên soạn trang web này một cách thiện chí, nhưng không có tuyên bố hoặc bảo đảm nào được đưa ra (dù rõ ràng hay ngụ ý) về tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin có trong đó. Quý khách luôn có thể xác minh thông tin trên trang này trước khi quyết định hành động dựa trên thông tin đó bằng cách liên hệ với văn phòng, đối tác hoặc đại lý du lịch đối tác của chúng tôi (nếu có).

4. Miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong trang web này được cung cấp "nguyên trạng" và không có sự bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép và tuân theo pháp luật hiện hành, chúng tôi:

 • Từ chối tất cả bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, khả năng thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể;
 • Không bảo đảm rằng các chức năng có trong tài liệu sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc trang web này hoặc máy chủ cung cấp không có bất kỳ vi-rút hoặc các yếu tố có hại nào khác; và
 • Không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, phù hợp, độ tin cậy về các tài liệu khác trong trang web này hoặc kết quả sử dụng của chúng.

 

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

5.1 Theo pháp luật hiện hành, trong mọi trường hợp, bao gồm cả do sơ suất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hại trừng phạt, thiệt hại điển hình, đặc biệt hay thiệt hại là hậu quả phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web này, ngay cả khi chúng tôi hoặc đại diện được ủy quyền đã được tư vấn về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tài liệu nào do bên thứ ba cung cấp với bản quyền và trong mọi trường hợp, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh từ các tài liệu này. Tổng trách nhiệm bồi thường của chúng tôi (nếu có) đối với tất cả các thiệt hại, tổn thất và chi phí do bất kỳ nguyên nhân nào, cho dù theo hợp đồng, do sai lầm hoặc các trường hợp khác, sẽ không vượt quá mọi số tiền mà Quý khách đã trả khi truy cập trang web này.

5.2 Bất kỳ ấn phẩm nào của chúng tôi cũng có thể có bao gồm các thông tin không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Các thay đổi có thể được thực hiện trên các ấn phẩm này theo thời gian và được kết hợp vào các phiên bản mới của các ấn phẩm này. Vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, các ấn phẩm có thể được chúng tôi cải thiện và thay đổi về dịch vụ.

5.3 Thông tin trong trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và được cung cấp cho Quý khách trên cơ sở "nguyên trạng". Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, độ tin cậy, tính xác thực của bất kỳ thông tin nào có trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào có thể xuất hiện trên các trang web được liên kết.

6. Sửa đổi trang web này

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ phần nào của trang web này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo và có thể từ chối quyền truy cập vào trang web này cho bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào.

7. Đề xuất, nhận xét và phản hồi

Nếu Quý khách phản hồi một tài liệu mà chúng tôi xuất bản với thông tin bao gồm dữ liệu, như câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất, hoặc tương tự về nội dung của bất kỳ tài liệu nào như vậy, hoặc nếu Quý khách gửi bất kỳ thông tin liên lạc nào đến trang web này, qua email hoặc gửi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ coi thông tin đó là không bảo mật và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đối với thông tin đó và có thể sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin cho người khác mà không có giới hạn sao lưu rằng bất kỳ thông tin liên quan đến sức khoẻ hoặc thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng Quý khách sẽ bị tiêu hủy, hủy nhận dạng hoặc xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào như trên, bao gồm bất kỳ ý tưởng, sáng chế, khái niệm, kỹ thuật hoặc bí quyết nào được tiết lộ ở đây, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất và/hoặc tiếp thị hàng hóa và/hoặc dịch vụ.

8. Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không vận hành. Tương tự, các trang web khác có thể chứa các liên kết đến trang web này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào phát sinh từ việc truy cập và sử dụng nội dung của các trang web đó. Bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác đều được cung cấp để thuận tiện cho Quý khách sử dụng và không ngụ ý rằng chúng tôi chứng thực cho các trang web đó hoặc liên kết với bên vận hành của các trang web đó. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và hậu quả pháp lý đối với việc sử dụng các trang web được liên kết, điều này Quý khách sẽ tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng. Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến trang web này phải thông báo cho chúng tôi về ý định của họ trước khi làm như vậy. Chúng tôi có thể từ chối đối với bất kỳ liên kết nào dẫn đến trang web này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cho phép bất kỳ liên kết nào như vậy, chúng tôi không có nghĩa vụ thiết lập các liên kết tương hỗ với bên thứ ba.

9. Hiệu lực và quyền tài phán

Luật áp dụng cho Điều kiện Sử dụng này là luật của Cộng hòa Singapore và tòa án của Cộng hòa Singapore sẽ có thẩm quyền duy nhất trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào.

10. Điều kiện vận chuyển

Điều kiện Sử dụng này chỉ đề cập đến việc Quý khách sử dụng trang web này. Các điều kiện riêng biệt khác áp dụng cho việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường hàng không hoặc bất kỳ chương trình khuyến mại nào mà chúng tôi có thể thực hiện tùy từng thời điểm khi Quý khách bay trên một chuyến bay do chúng tôi khai thác, Điều kiện vận chuyển sẽ áp dụng cho việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường hàng không.

11. Bảo vệ Dữ liệu

Vui lòng nhấp vào đây để đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, liên quan đến thông tin Quý khách cung cấp khi sử dụng trang web này.

12. Thông báo chuyến bay

Nếu Quý khách đã chọn nhận thông báo chuyến bay từ chúng tôi qua email hoặc điện thoại di động của mình hoặc qua các thiết bị di động khác, Điều kiện Sử dụng này sẽ được áp dụng tương tự. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không nhận được bất kỳ và mọi các thông báo, cảnh báo và không đảm bảo tính kịp thời, độ tin cậy hoặc tính chính xác của bất kỳ và mọi các thông báo, cảnh báo mà Quý khách nhận được. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo Quý khách nhận được thông tin kịp thời và chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng liên hệ với văn phòng, đối tác hoặc đại lý du lịch đối tác của chúng tôi (nếu có) khi gần đến ngày giờ chuyến bay đi/đến. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, mà Quý khách có thể phải chịu do đăng ký nhận các thông báo chuyến bay đó, dựa trên thông tin có trong các thông báo chuyến bay đó hoặc nhận được hoặc không nhận được các thông báo chuyến bay đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể rút lại bất cứ lúc nào tiện ích thông báo chuyến bay này mà không cần thông báo.

13. Làm thủ tục trực tuyến và các giao dịch qua internet khác liên quan đến chuyến bay

Chúng tôi cho phép hành khách đi cùng nhau trong cùng Hồ sơ Danh tính Hành khách (“PNR”) sử dụng tiện ích Làm thủ tục trực tuyến để cung cấp cho quý khách một quy trình làm thủ tục chuyến bay liền mạch vì lợi ích của hành khách đi cùng nhau, thường là gia đình hoặc bạn bè. Như vậy, thông tin bảo mật được phản ánh trong PNR của Quý khách (mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và các hành khách khác trong cùng một PNR) sẽ được tự động điền trước trong quá trình Làm thủ tục trực tuyến ngay khi Quý khách hoặc một trong các hành khách cùng nhóm PNR này chọn làm thủ tục chuyến bay bao gồm cả Quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo với Quý khách rằng chỉ thông tin bảo mật thiết yếu cho mục đích thực hiện quy trình làm thủ tục chuyến bay sẽ được điền trước như một phần của quy trình làm thủ tục trực tuyến. Chúng tôi có thể giới thiệu các giao dịch trực tuyến khác liên quan đến chuyến bay mà quy định tại mục này có thể áp dụng, và vui lòng cũng an tâm rằng chỉ những thông tin bảo mật thiết yếu liên quan đến giao dịch trực tuyến của chuyến bay cụ thể mới được điền trước. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý khách về bất kỳ tổn thất, thiệt hại và chi phí nào (cho dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) mà Quý khách có thể phải chịu hoặc phải bị ảnh hưởng trong trường hợp chức năng Làm thủ tục trực tuyến và/hoặc các giao dịch trực tuyến khác có liên quan đến chuyến bay bị lạm dụng bởi các hành khách khác đi cùng Quý khách dưới cùng một số PNR và/hoặc họ đã làm thủ tục chuyến bay hoặc giao dịch thay mặt Quý khách mà không được Quý khách ủy quyền hợp lệ.

 

Điều khoản và Điều kiện của Người dùng Scoot Đã đăng ký

Bằng cách đăng ký và tạo tài khoản Người dùng đã đăng ký Scoot (“Tài khoản đã đăng ký”), Quý khách có thể truy cập các dịch vụ liên quan đến du lịch khác nhau (“Dịch vụ”) do Scoot cung cấp (“TR”), như tạo hồ sơ, đặt chỗ và tiết kiệm cho người đi cùng. Bằng cách trở thành chủ tài khoản đã đăng ký, hoàn thành quy trình đăng ký trực tuyến hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Quý khách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này (các “Điều khoản và Điều kiện này”).

1. Tài khoản đã đăng ký của Quý khách

Quý khách chỉ có thể giữ một Tài khoản đã đăng ký tại một thời điểm nào.

Quý khách có trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được lưu giữ trên máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị khác của Quý khách.

Quý khách có thể truy cập tài khoản đã đăng ký của mình bằng địa chỉ email và mật khẩu được tạo trong quá trình đăng ký trực tuyến. Địa chỉ email do Quý khách cung cấp phải là địa chỉ email hợp lệ mang tính cá nhân.

Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu tài khoản đã đăng ký của mình, không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ người nào khác và không cho phép sử dụng trái phép hoặc không đúng cách mật khẩu của mình. Quý khách xác nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh tính xác thực của bất kỳ người nào thực hiện giao dịch thông qua việc sử dụng mật khẩu của Quý khách và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng trái phép hoặc không đúng cách đó.

Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin Quý khách đã cung cấp. Quý khách có thể truy cập và cập nhật cài đặt và thông tin tài khoản của mình trong hồ sơ tài khoản đã đăng ký của Quý khách. Một tài khoản có thông tin không chính xác và/hoặc lỗi thời có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, bị đóng hoặc hủy kích hoạt.

Bất kỳ thông tin liên lạc nào gửi cho Quý khách sẽ được coi là đã được gửi khi gửi theo email hoặc địa chỉ gửi thư trong hồ sơ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thư bị chậm trễ, gửi sai địa chỉ hoặc bị mất.

Quý khách không được gửi bất kỳ thông tin nào của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ (hoặc thông tin của trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ của trẻ). Bằng cách gửi thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào, Quý khách đồng ý tuân thủ và đảm bảo rằng các bên thứ ba đó sẽ luôn chấp hành các Điều khoản và Điều kiện này.

Bằng cách đăng ký Tài khoản, Quý khách tuyên bố rằng mình từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký. Ở các quốc gia yêu cầu sự đồng ý của các hội viên trên 18 tuổi, pháp luật của quốc gia nơi tài khoản được tạo hoặc đăng ký, hoặc nơi thực hiện giao dịch liên quan đến Tài khoản, sẽ được áp dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm xác minh rằng Quý khách từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm tạo tài khoản hoặc cha mẹ của Quý khách hoặc người giám hộ đã có được sự đồng ý hợp lệ theo pháp luật hiện hành.

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và dữ liệu thống kê của Quý khách như được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư đăng trên https://www.flyscoot.com/en/privacy. Dữ liệu bao gồm thông tin tạo hồ sơ cơ bản, thông tin giao dịch, tương tác và cam kết của Quý khách với chúng tôi, với những người khác.

Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin do Quý khách cung cấp hoặc thu thập trong quá trình sử dụng Tài khoản đã đăng ký và thông tin về bản thân và những người đi cùng mà Quý khách đã tự nguyện cung cấp trong Tài khoản đã đăng ký của mình.

Nếu Quý khách đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin về loại bản tin Quý khách muốn nhận.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách

Chúng tôi thu thập thông tin của Quý khách để có thể cung cấp cho Quý khách thông tin ưu đãi và email được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và sở thích của Quý khách. Điều này cho phép chúng tôi mang đến trải nghiệm du lịch đặc biệt cho các khách hàng quý giá của chúng tôi và cho phép chúng tôi tránh liên hệ với Quý khách nếu không cần thiết.

Thông tin của Quý khách cũng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích, bao gồm nghiên cứu thị trường, để chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết nhằm phục vụ Quý khách nội dung và sản phẩm tốt hơn. Dữ liệu thống kê và thông tin thu được là rất quan trọng để chúng tôi phát triển các dịch vụ tân tiến hơn cho Quý khách.

Thông tin của Quý khách cũng sẽ được sử dụng để giúp Quý khách truy cập vào các dịch vụ liên quan đến du lịch và chức năng đăng nhập của chúng tôi.

Cụ thể, đối với các tùy chọn đăng ký bản tin, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho Quý khách các bản tin mà Quý khách đã đồng ý nhận. Tùy chọn đăng ký bản tin của Quý khách sẽ được gắn với thành phố mà Quý khách đã đăng ký cho tài khoản. Điều này là để đảm bảo rằng chúng tôi gửi cho Quý khách bản tin (ví dụ: khuyến mại giá vé) phù hợp nhất với địa điểm của Quý khách.

Liên quan đến những điều trên, thông tin của Quý khách có thể được tiết lộ cho công ty mẹ, các công ty con và các hãng hàng không liên kết của chúng tôi. Thông tin do chúng tôi thu thập cũng sẽ được sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư của Scoot, và có thể tìm thấy tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

Thông tin thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tiếp thị nêu trên nếu có sự đồng ý trước đó của Quý khách bằng cách đăng ký nhận các bản tin liên quan. Quý khách có thể định hướng chúng tôi không sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị trên trang web, bằng cách nhấp vào ‘Hủy đăng ký’ trên email được gửi từ chúng tôi, bằng cách dùng tác vụ “Tùy chọn liên lạc” trong tài khoản đã đăng ký hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu.

4. Sử dụng tài khoản Đã đăng ký của Quý khách

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho chủ tài khoản trải nghiệm đặt chỗ thân thiện hơn, cho phép điều hướng mượt mà hơn trên trang web của chúng tôi khi sử dụng tài khoản.

Quý khách có thể sử dụng thông tin được lưu trữ trong hồ sơ của mình để đặt chỗ trực tuyến thuận tiện và hiệu quả.

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại nhiều chức năng hơn cho Tài khoản Đã đăng ký trong tương lai gần.

5. Vô hiệu hóa tài khoản Đã đăng ký

Tài khoản Đã đăng ký của Quý khách sẽ bị hủy kích hoạt và Quý khách sẽ mất khả năng đăng nhập nếu tài khoản vẫn không hoạt động trong năm (5) năm. Không hoạt động đề cập đến không (0) đăng nhập thành công trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, Quý khách vẫn là khách hàng quan trọng của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi cho Quý khách các bản tin tương ứng với các tùy chọn của Quý khách như được nêu trong Tài khoản đã bị vô hiệu hóa của Quý khách.

6. Kích hoạt lại tài khoản Đã đăng ký

Sử dụng cùng một địa chỉ email mà Quý khách đã đăng ký tài khoản, Quý khách có thể chọn đăng ký lại tài khoản bất kỳ lúc nào sau khi tài khoản trước đó đã bị hủy kích hoạt sau năm (5) năm không hoạt động. Dữ liệu từ Tài khoản đã bị hủy kích hoạt trước đó và dữ liệu được thu thập trong quá trình tương tác với chúng tôi về việc nhận bản tin sẽ được giữ lại và gắn với Tài khoản mới của Quý khách. Điều này là để đảm bảo rằng Quý khách tiếp tục nhận được thông tin, ưu đãi và email cá nhân hóa từ chúng tôi.

7. Xem, xuất ra và chỉnh sửa thông tin tài khoản đã đăng ký của Quý khách

Quý khách có thể xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ, tùy chọn đi lại và liên lạc của mình trong Tài khoản đã đăng ký.

Để xem và xuất ra toàn bộ quy mô thông tin chúng tôi đã thu thập, Quý khách có thể gửi yêu cầu đến văn phòng của chúng tôi bằng tác vụ “Liên hệ với chúng” tôi trên trang web. Nếu Quý khách có thông tin không thể chỉnh sửa trong Tài khoản đã đăng ký của mình, Quý khách cũng có thể gửi yêu cầu đến văn phòng của chúng tôi bằng tác vụ “Liên hệ với chúng” tôi trên trang web.

8. Xóa tài khoản đã đăng ký của Quý khách

Theo pháp luật hoặc quy định hiện hành, Quý khách có thể xóa tài khoản của mình bằng cách liên hệ với văn phòng của chúng tôi bằng tác vụ “Liên hệ với chúng” tôi trên trang web. Việc xóa tài khoản của Quý khách là vĩnh viễn và không thể hoàn tác. Tuy nhiên, Quý khách luôn có thể đăng ký lại. Có thể có những trường hợp ngoại lệ mà Chúng tôi có thể không tuân thủ yêu cầu xóa của Quý khách, nhưng Chúng tôi sẽ giải thích về việc từ chối, nếu có. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư’ của Scoot, có thể tìm thấy tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

9. Quyền riêng tư

Chúng tôi hoàn toàn cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin được cung cấp trong Tài khoản đã đăng ký của Quý khách cho các mục đích như được mô tả ở trên. Trừ khi được nêu rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của Quý khách về việc nhận thông tin từ bên thứ ba bằng tác vụ “Tùy chọn liên lạc” trong tài khoản của Quý khách.

Chúng tôi sẽ không vi phạm nghĩa vụ bảo mật hoặc quyền riêng tư của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này nếu việc tiết lộ thông tin của Quý khách được thực hiện theo lệnh của tòa án hoặc được yêu cầu bởi pháp luật hoặc chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào. Nếu việc tiết lộ không bắt buộc có hiệu lực ngay lập tức và trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ thông báo trước cho Quý khách về việc tiết lộ đó.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách trên flyscoot.com, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Scoot, có thể tìm thấy tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

10. Quy định chung

Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi các chức năng và/hoặc quy trình của Tài khoản đã đăng ký và/hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này.

Chúng tôi sẽ sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này tùy từng thời điểm mà không cần thông báo, và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web và ứng dụng di động với đánh dấu ngày tháng để Quý khách biết được thời điểm Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối. Quý khách có thể được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này thông qua địa chỉ email được liên kết với tài khoản đã đăng ký hoặc tại thời điểm đăng nhập. Các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là đã được Quý khách phê duyệt nếu Quý khách tiếp tục sử dụng tài khoản đã đăng ký. Nếu Quý khách không chấp nhận các thay đổi, Quý khách có thể hủy tài khoản của mình theo Mục 8.

Theo luật hiện hành, phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng so với phiên bản của các Điều khoản và Điều kiện này bằng ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất trong cách diễn giải giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của Tuyên bố về Quyền riêng tư, phiên bản bằng tiếng Anh của Tuyên bố về Quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Singapore. Bất kỳ tranh chấp nào chưa được giải quyết phát sinh theo, phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm các câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore trong thời gian có hiệu lực.

Điều khoản và Điều kiện Đăng nhập KrisFlyer
 • Bằng cách đăng nhập vào Scoot bằng tài khoản KrisFlyer của mình, Quý khách đồng ý cho phép Scoot cấp quyền truy cập vào các dịch vụ liên quan đến du lịch khác nhau (“Dịch vụ”) do Scoot (TR) cung cấp, như tạo hồ sơ, đặt chỗ tiết kiệm cho người đi cùng bằng cách tạo hồ sơ Người dùng Scoot Đã đăng ký. Thông tin liên quan đến hồ sơ của Quý khách và người dùng KrisFlyer và số dư dặm KrisFlyer sau đó sẽ xuất hiện trong tài khoản Người dùng Scoot đã đăng ký dưới dạng thông tin chỉ-để-đọc và được điền từ nguồn ban đầu là tài khoản KrisFlyer.
 • Chúng tôi thu thập hồ sơ và dữ liệu thống kê của Quý khách như được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư tại www.flyscoot.com. Dữ liệu bao gồm thông tin tạo nên hồ sơ KrisFlyer, thông tin giao dịch, sự tương tác và cam kết của Quý khách với chúng tôi, trong số những dữ liệu khác.
 • Khi đồng ý đăng ký nhận bản tin Scoot, hồ sơ và dữ liệu thống kê của Quý khách sẽ được sử dụng cho mục đích phân khúc khách hàng để từ đó thông điệp và khuyến mại được gửi đúng mục tiêu.
 • Nếu Quý khách đã đăng ký nhận bản tin Scoot, Scoot cũng sẽ thu thập thông tin về loại bản tin Quý khách muốn nhận. Thông tin thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích tiếp thị nêu trên chỉ khi nếu trước đó Quý khách đã đồng ý với Scoot về việc nhận thông tin tiếp thị đó bằng cách đăng ký nhận thư trên Scoot.

 

Được xem xét lần gần nhất vào: 29 tháng 6 năm 2022