Cuộc thi Ngày của cha năm 2022 tại Scoot Điều khoản và điều kiện


 1. Cuộc thi này ("Cuộc thi") được tổ chức bởi Scoot Pte. Ltd. (“Ban tổ chức”).

 2. Cuộc thi này chỉ dành cho công dân trên 18 tuổi, có quốc tịch hoặc thẻ cư trú dài hạn tại Việt Nam. Khi gửi câu trả lời tham gia cuộc thi là bạn đã đồng ý với những điều kiện và điều khoản này.

 3. Ngày 19 tháng 6 năm 2022 sẽ có 1 bài đăng trên trang Facebook của Scoot. Để tham gia cuộc thi, người tham gia phải hoàn thành phần câu hỏi trên bài đăng và chia sẻ điểm đến mong muốn của mình cho kỳ nghỉ và lý do chọn điểm đến đó. Người tham gia phải theo dõi trang Facebook của Scoot (http://www.facebook.com/flyscootvn).

 4. Tất cả các bài gửi đến KHÔNG được chứa tài liệu liên quan đến (hoặc khuyến khích các hoạt động) khiêu dâm, tục tĩu, bạo lực (ví dụ, liên quan đến giết người, bán hoặc sử dụng vũ khí, tàn ác, lạm dụng, vv), phân biệt đối xử (dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, nguồn gốc, khuyết tật về thể chất, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác), bất hợp pháp (ví dụ như uống rượu, lạm dụng chất kích thích, hack máy tính, vv), những nội dung mang tính tấn công, đe dọa, tục tĩu, quấy rối hoặc bất kỳ nội dung không thích hợp theo quyết định riêng của Ban tổ chức, ngoài ra cũng bao gồm các trường hợp tên người gửi bài tới có chứa bất kỳ tham chiếu xúc phạm nào tới Ban tổ chức hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác bao gồm xúc phạm thương hiệu hoặc đăng ký nhãn hiệu của Ban tổ chức hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Ban tổ chức có quyền loại bỏ hoặc từ chối, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, mọi nội dung hoặc hình ảnh được cho là xúc phạm, không phù hợp, vi phạm pháp luật, không phù hợp hoặc không tuân thủ Điều khoản và điều kiện của Cuộc thi. Ban tổ chức không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ lời giải thích nào cho việc từ chối.

 5. Các hình ảnh được gửi về Cuộc thi phải thuộc về bản quyền của người dự thi. Sau khi hình ảnh được gửi tới cuộc thi, người dự thi đã cấp cho Ban tổ chức quyền được đăng các hình ảnh đã gửi trong bất kỳ ấn phẩm, trang web, Facebook, Twitter, Instagram và/hoặc bất kỳ tài liệu quảng cáo nào liên quan đến Cuộc thi.

 6. Số lượng bài dự thi không giới hạn. Tuy nhiên, bài dự thi sẽ bị loại nếu hồ sơ được xác định là tài khoản giả mạo hoặc spambots. Các bài dự thi phải được nộp trước thời hạn được nêu trong bài đăng trên Facebook (“Hạn chót”). Tất cả thời gian được nêu là giờ Việt Nam, UTC +07:00. Ban tổ chức có quyền sửa đổi Hạn chót vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tất cả các bài dự thi nhận được sau hạn chót nộp bài sẽ tự động bị loại.

 7. Người tham gia phải gửi tất cả thông tin cần thiết khi được đại diện chính thức của Ban tổ chức yêu cầu. Trừ các trường hợp được nêu cụ thể trong Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi, thông tin cá nhân được thu thập liên quan đến Cuộc thi này sẽ được sử dụng theo thông báo bảo mật được đề cập trong phần nội dung bên dưới. Bất kỳ thông tin liên lạc hoặc thông tin nào được chuyển đến Ban tổ chức hoặc trang Facebook bằng cách nhắn tin hoặc theo bất cứ cách nào khác, sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Nội dung dự thi trở thành tài sản độc quyền của Ban tổ chức và sẽ không được trả lại hoặc thừa nhận. Bằng chứng nộp nội dung dự thi không được coi là bằng chứng giao hay nhận. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung gửi nào bị mất, bị chặn hoặc không nhận được bởi Ban tổ chức.

 8. Người thắng giải sẽ được chọn căn cứ vào chất lượng bài dự thi. Một (1) người thắng giải sẽ được chọn từ những bài dự thi sáng tạo nhất trên bài đăng của cuộc thi đăng tải ngày 19/6/2022 để giành 01 vé khứ hồi hạng Phổ thông (Economy “Fly”) xuất phát từ Việt Nam đến bất kỳ điểm đến nào và chặng về, trên các chuyến bay do Scoot khai thác. Giải thưởng không áp dụng cho các chuyến bay liên tuyến hoặc qua nhiều thành phố (“Giải thưởng”). Người thắng giải chỉ được công bố theo quyết định riêng của Ban tổ chức. Ban tổ chức giữ quyền đánh giá chất lượng các bài dự thi và lựa chọn người thắng giải dựa trên ý kiến chủ quan của Ban tổ chức, và/hoặc lựa chọn thêm người thắng giải theo quyết định riêng và không bắt buộc phải đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng và không thể thương lượng.

 9. Kết quả sẽ được công bố trong vòng Một (1) tuần sau khi kết thúc Cuộc thi, và nếu bạn là người thắng giải, bạn sẽ được liên lạc qua một bình luận trên Facebook. Tất cả thông tin thu thập được sẽ được sử dụng để xác minh tính đủ điều kiện của người thắng giải và sẽ được bảo mật bởi Ban tổ chức. Ban tổ chức có quyền loại bỏ người thắng giải sau khi thông báo trong trường hợp người thắng giải không đủ điều kiện. Nếu người thắng giải không thể liên lạc được hoặc không trả lời trong vòng bảy (7) ngày làm việc, thông báo giải thưởng hoặc giải thưởng sẽ không còn hợp lệ và người chiến thắng được sẽ được coi như là đã từ chối mọi quyền lợi đối với giải thưởng. Nếu người chiến thắng không tới nhận giải thưởng trong vòng hai (2) tuần sau khi nhận được thông báo công bố người thắng giải, giải thưởng sẽ bị hủy.

 10. Phiếu quà tặng, vé máy bay hoặc vé tham gia sự kiện không thể chuyển nhượng được. Nếu người thắng cuộc không sử dụng phiếu quà tặng hoặc vé máy bay, sẽ không có lựa chọn phần thưởng thay thế bằng tiền mặt hoặc tín dụng. Các phần thưởng là chuyến bay sẽ tuân theo mọi Điều kiện chuyên chở của Scoot.
  a) Đối với các giải thưởng chuyến bay, việc sử dụng giải thưởng sẽ tùy thuộc vào số chỗ còn trống trên chuyến bay và trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Số chỗ có sẵn để quy đổi có hạn và không đồng nghĩa với số lượng chỗ dành cho thương mại. Giải thưởng sẽ không có hiệu lực sử dụng trong một số thời điểm nhất định được ghi trong thư thông báo giải thưởng. Vé máy bay lượt đi và lượt về phải được sử dụng cho cùng một hành khách trong cùng một vé. Sau khi đã xuất vé, hành trình bay không được thay đổi ngày giờ, chặng bay, hủy bỏ, hoàn trả hoặc chuyển giá trị vào vé khác. Không được phép đổi tên hành khách. Bạn phải thanh toán tất cả các khoản thuế sân bay/chính phủ, phí và phí dịch vụ, cũng như bất kỳ chi phí cho các sản phẩm và dịch vụ cộng thêm tùy chọn như bảo hiểm du lịch, hành lý mua thêm, hành lý quá cước, phí xử lý thanh toán, vv. Việc thanh toán các khoản phí còn lại nếu có, phải được thực hiện trong vòng 48 giờ kể từ ngày phát hành email xác nhận đổi quà thưởng. Vé thưởng sẽ không được gia hạn cũng như không được nhận tin nhắn nhắc nhở. Nếu không thực hiện thanh toán trong khung thời gian quy định sẽ dẫn đến vé bị mất hiệu lực và chỗ đã đặt sẽ bị hủy bỏ. Scoot có thể, theo quyết định riêng của mình và tùy thuộc vào lượng chỗ còn lại, phục hồi các vé đã hết hiệu lực với một khoản lệ phí SGD$100 (hoặc tương đương) cho mỗi hành khách. Đối với các giải thưởng là một cặp vé, người chiến thắng và hành khách đi cùng của mình phải đi cùng một hành trình. Hành khách không được phép đặt các chuyến riêng và đi du lịch mở. Các điều khoản và điều kiện đầy đủ được nêu rõ trong thư thông báo giải thưởng sẽ được áp dụng.
  b)Người thắng giải chịu trách nhiệm đối với tất cả các chi phí du lịch cá nhân khác phát sinh bên ngoài giải thưởng (ví dụ: bảo hiểm, hộ chiếu, thị thực, giao thông mặt đất, bữa ăn và các chi phí khác). Việc tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào về sức khỏe hoặc các yêu cầu khác của chính phủ là trách nhiệm của người thắng giải.

 11. Người dự thi chấp nhận việc Ban tổ chức có các quyền cần thiết để phân phối và hiển thị công khai bất kỳ nội dung nào được gửi như một phần của cuộc thi này, và do đó Ban tổ chức quyền vĩnh viễn được độc quyền, miễn phí bản quyền và không giới hạn sử dụng, sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, miễn phí tái tạo, phân phối, phát sóng, dịch, tạo tác phẩm phát sinh, thay đổi và hiển thị công khai hoặc xuất bản bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác, cho bất kỳ mục đích nào dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, trên trang web này hoặc ở nơi khác, cho quảng cáo hoặc trong các hoạt động khác, hoặc các sự kiện do Ban tổ chức sắp xếp, dù ở địa phương hay trên toàn thế giới.

 12. Người dự thi chấp nhận việc Ban tổ chức có quyền sử dụng tên, thông tin tiểu sử và ảnh của người dự thi gửi tới trong bất kỳ và tất cả phương tiện cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong mục đích quảng cáo và quảng cáo cũng như trong, trên hoặc liên quan đến Trang web, trang Facebook hoặc chiến dịch quảng cáo hoặc các chương trình khuyến mãi khác, và do đó Ban tổ chức có quyền từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc sử dụng này. Người tham gia cũng có thể được yêu cầu tham gia vào các chiến dịch quảng cáo sau khi người thắng giải được công bố, có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện trong video, ảnh và clip âm thanh.

 13. Những người tham gia đồng ý rằng Ban tổ chức, ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào do tham gia chương trình hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến chương trình.

 14. Ban tổ chức không có nghĩa vụ (thể hiện hay ngụ ý) phải sử dụng bất kỳ tên/nội dung nào được gửi hoặc khai thác bất kỳ tên/nội dung nào được gửi hoặc, nếu đã bắt đầu, tiếp tục phân phối hoặc khai thác, và Ban tổ chức có thể từ bỏ việc sử dụng bất kỳ tên/nội dung nào được gửi bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có lý do pháp lý hoặc biện hộ, và người tham gia sẽ không được hưởng bất kỳ bồi thường thiệt hại hoặc sự hỗ trợ nào khác.

 15. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi www.FlyScoot.com, trang Facebook, trang Twitter, trang Instagram, trang di động hoặc biểu ngữ flash của chúng tôi, những người tham gia đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Chính sách bảo mật của Scoot tại https://www.flyscoot.com/en/privacy.

 16. Ban tổ chức có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản và điều kiện của cuộc thi mà không cần thông báo trước bất cứ lúc nào. Tất cả các quyết định của tổ chức là cuối cùng và ràng buộc trong tất cả các khía cạnh.

 17. Nếu bạn là nhân viên Ban tổ chức, Scoot Airlines, VMLY&R Singapore, PHD Singapore Pte Ltd và các công ty liên kết khác, bạn không đủ điều kiện tham gia cuộc thi này.

 18. Cuộc thi này không được tài trợ, ủng hộ, quản lý hoặc liên kết với Facebook. Chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện của Facebook được áp dụng. Tham khảo http://www.facebook.com/policyhttp://www.facebook.com/terms tương ứng.