Chính sách Quyền riêng tư của Scoot


Chính sách Quyền riêng tư

Cập nhật Lần cuối: Ngày 29 tháng 12 năm 2022

Cư dân California, vui lòng xem Thông báo Quyền riêng tư mới của California tại đây

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho Scoot Pte. Ltd. (“Scoot”, “chúng tôi”, “phía chúng tôi”, “của chúng tôi” sẽ có nghĩa là Scoot Pte. Ltd.).

Scoot là một công ty được đăng ký tại Cộng hòa Singapore với số hiệu công ty là 200312665W và văn phòng đăng ký tại số 25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829. Vì mục đích tuân thủ Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (“GDPR”) và các pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác, chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu. Có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi qua địa chỉ privacy@flyscoot.com.

Đại diện của chúng tôi cho mục đích tuân thủ GDPR tại Liên minh Châu Âu là văn phòng Hà Lan của Singapore Airlines Limited, đăng ký tại Evert van de Beekstraat 1, The Base A, 1118CL Schiphol, Netherlands.

Đại diện của chúng tôi cho mục đích tuân thủ GDPR tại Vương quốc Anh là văn phòng London của Singapore Airlines Limited, đăng ký tại Tòa nhà 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Vương quốc Anh.

Có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu và đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh về các vấn đề liên quan đến dữ liệu và quyền riêng tư qua địa chỉ privacy@flyscoot.com.

Nếu Quý khách đã đặt chỗ với chúng tôi nhưng một hoặc nhiều chuyến bay trong thông tin đặt chỗ của Quý khách sẽ do (các) hãng hàng không khác khai thác, (các) hãng hàng không khác đó cũng là “bên kiểm soát dữ liệu” vì mục đích tuân thủ GDPR. Nếu Quý khách đã đặt các dịch vụ không phải là chuyến bay thông qua chúng tôi, bao gồm đặt phòng khách sạn hoặc thuê xe hơi, nhà cung cấp các dịch vụ đó cũng là “bên kiểm soát dữ liệu”. Quý khách có thể truy cập các chính sách quyền riêng tư của các hãng hàng không khác và các nhà cung cấp dịch vụ khác thông qua các trang web riêng của họ hoặc yêu cầu một bản sao trực tiếp từ họ.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng (như được định nghĩa dưới đây) để cung cấp cho Quý khách trải nghiệm an toàn, suôn sẻ, hiệu quả và cá nhân hóa. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm có khả năng đáp ứng tốt nhất nhu cầu và yêu cầu của Quý khách. Chính sách Quyền riêng tư này nêu rõ quy tắc và trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng.

Bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, Quý khách xác nhận rằng đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu đang cư trú tại Singapore, Quý khách đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách Quyền riêng tư này.

 

TÓM TẮT

Chúng tôi thu thập thông tin gì về Quý khách?

Chúng tôi thu thập thông tin khi Quý khách mua chuyến bay hoặc các sản phẩm khác trên trang web, ứng dụng di động của chúng tôi hoặc khi Quý khách bay cùng chúng tôi, chẳng hạn như chi tiết liên hệ, thông tin du lịch và chi tiết thẻ tín dụng. Việc không cung cấp các thông tin đó có thể khiến Quý khách không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như bình thường. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về sở thích của Quý khách từ các tương tác của Quý khách với nhân viên trên chuyến bay và nhân viên mặt đất, và từ các yêu cầu cụ thể mà Quý khách đưa ra. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật và thiết bị của Quý khách và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp khi Quý khách sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi. Việc từ chối cung cấp các thông tin tùy chọn này sẽ chỉ khiến vài tính năng có liên quan đặc biệt không khả dụng, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ cơ bản của chúng tôi.

Thông tin thêm

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của Quý khách như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin hoàn thành hợp đồng vận chuyển cho Quý khách hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác mà Quý khách đã yêu cầu hoặc đã đăng ký, và sử dụng cho Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và cho chương trình hội viên KrisFlyer và/hoặc cho chương trình du lịch doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng số hộ chiếu và thông tin định danh quốc gia khác của Quý khách khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi cần xác minh danh tính cá nhân ở mức độ trung thực cao để ngăn chặn các khiếu nại hoặc giao dịch gian lận. Chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi đã đánh giá rằng không có lựa chọn phù hợp nào khác thay thế cho việc thu thập hoặc sử dụng thông tin định danh quốc gia, và việc không xác định được chính xác một cá nhân ở mức độ trung thực cao có thể gây ra rủi ro an ninh hoặc rủi ro bảo mật đáng kể, hoặc gây hại, đe dọa gây hại đáng kể cho bất kỳ cá nhân nào hoặc cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của Quý khách để duy trì trang web và ứng dụng di động và để điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ theo sở thích của Quý khách nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin của Quý khách để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng và các tập đoàn công ty, các đối tác và các đại lý của chúng tôi (với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu).

Thông tin thêm

Chúng tôi chia sẻ thông tin của Quý khách với ai?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của Quý khách với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, trong phạm vi cần thiết để họ cung cấp dịch vụ của họ, chẳng hạn như đối tác xử lý thanh toán, nhân viên vận hành mặt đất, đối tác dịch vụ liên quan đến du lịch và cổng thông tin trên chuyến bay. Chúng tôi sử dụng những dịch vụ của bên’ thứ ba chỉ để xử lý hoặc lưu trữ thông tin của Quý khách cho các mục đích được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của Quý khách với các đối tác liên tuyến, đối tác liên danh, liên minh chiến lược của chúng tôi, các hãng vận chuyển khác giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ, các tập đoàn công ty có liên quan, các trạm và văn phòng ở nước ngoài của chúng tôi, các cơ quan chính phủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và các đại diện được ủy quyền của Quý khách.

Thông tin thêm

Chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách tại đâu?

Các máy chủ của chúng tôi được đặt tại Singapore và Úc. Chúng tôi chuyển thông tin của Quý khách đến các sân bay và nhân viên mặt đất tại các điểm đến của Quý khách và nơi chúng tôi hoạt động. Nhân viên của chúng tôi có mặt tại chi nhánh nước ngoài hoặc văn phòng đại diện trên toàn thế giới như Úc, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ và Lào.

Thông tin thêm

Chúng tôi lưu giữ thông tin của Quý khách trong bao lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của Quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích mà thông tin được thu thập, cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh của Scoot, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi thường sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trong tối đa 7 năm để đảm bảo rằng mọi tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết. Đối với cư dân Trung Quốc, EU và Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trong thời hạn quy định của yêu cầu xóa hoặc sẽ liên hệ với Quý khách nếu mất nhiều thời gian hơn.

Thông tin thêm

Tôi có thể thực hiện các quyền đối với thông tin của mình như thế nào?

Quý khách có thể có nhiều quyền khác nhau liên quan đến dữ liệu của mình.

Thông tin thêm cho cư dân ngoài EU, không phải người Thụy Sĩ và không phải người Trung Quốc

Thông tin thêm cho cư dân EU, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ

Thông tin thêm cho cư dân Trung Quốc

Giải quyết Tranh chấp

Nếu Quý khách có bất kỳ mối quan ngại hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về những thay đổi như thế nào?

Chúng tôi sẽ sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web với đánh dấu ngày tháng để Quý khách biết được thời điểm Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo bao gồm thông báo qua email.

Thông tin thêm

Phần A: Tuyên bố chính sách chung về bảo mật Dữ liệu Khách hàng

1. Các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi thu thập

Các loại Dữ liệu Khách hàng mà Scoot thu thập phụ thuộc vào hoàn cảnh thu thập và bản chất của dịch vụ được yêu cầu hoặc giao dịch được thực hiện.

Có hai nhóm Dữ liệu Khách hàng cơ bản mà chúng tôi thu thập:

 • Dữ liệu Cá nhân. Dữ liệu chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:
 1. thông tin cá nhân có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, như tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, hộ chiếu hoặc các số định danh cá nhân khác;
 2. thông tin liên hệ, như địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email;
 3. thông tin thanh toán, như thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;
 4. thông tin du lịch, như số vé, điểm đến, thông tin chuyến bay;
 5. thông tin về các hoạt động và giao dịch mua bán khác của Quý khách được thực hiện thông qua Scoot (như theo dõi việc Quý khách chọn mua ghế ngồi, hành lý ký gửi, hành lý quá tải, nâng hạng ghế), thực hiện thông qua trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi (như chỗ ở khách sạn, thuê xe và bảo hiểm) và mua các gói hàng như Singapore Stopover Holiday và các thỏa thuận liên kết khác;
 6. sở thích của khách hàng, như chế độ ăn uống, chỗ ngồi, thông tin về các giao dịch mua hàng KrisShop (bao gồm ngày giao dịch, kênh mua hàng đã được thực hiện, số dặm tích lũy KrisFlyer) và chi tiết hội viên (bao gồm hạng hội viên và tình trạng đủ điều kiện cấp hội viên), những địa điểm mà Quý khách muốn ghé thăm hoặc các tùy chọn dịch vụ khác;
 7. thông tin sinh trắc học, như thông tin thu được từ ảnh hộ chiếu và các hình ảnh khuôn mặt khác nếu được sử dụng để xác minh danh tính của Quý khách khi làm thủ tục chuyến bay;
 8. thông tin về việc sử dụng WiFi trên chuyến bay của Quý khách, như Quý khách có sử dụng WiFi trên chuyến bay không, gói WiFi nào Quý khách đã sử dụng, phương thức thanh toán để chị trả cho WiFi trên chuyến bay và số lượng dữ liệu đã được sử dụng mỗi phiên truy cập WiFi của Quý khách;
 9. thông tin về các tương tác và mua hàng trên chuyến bay của Quý khách với nhân viên của chúng tôi, như các loại thực phẩm và đồ uống và các mặt hàng miễn thuế được yêu cầu và đã mua;
 10. thông tin về tương tác của Quý khách với nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng và nhân viên mặt đất, như chi tiết về các trường hợp khiếu nại, tỷ lệ hành lý bị thất lạc, chi tiết cuộc gọi và các thông tin khác có liên quan để hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên mặt đất của chúng tôi phục vụ Quý khách;
 11. thông tin sức khỏe, như tình trạng tiêm chủng, kết quả xét nghiệm trước khi khởi hành, ghi chú của bác sĩ, giấy chứng nhận y tế, thư từ và yêu cầu liên quan đến tình trạng y tế;
 12. thông tin Quý khách chọn và/hoặc đồng ý gửi khi Quý khách sử dụng các tính năng trên trang web, ứng dụng di động hoặc các phương tiện trực tuyến khác của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn
  - thông tin các truy vấn Quý khách nhập vào chatbot, M.A.R.V.I.E, trên trang Facebook, trang web và ứng dụng di động toàn cầu của chúng tôi;
  - thông tin vị trí của Quý khách
 13. thông tin chúng tôi nhận được từ các đặt chỗ qua nền tảng đặt chỗ trực tuyến của công ty;
 14. thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, ví dụ: từ các trang web truyền thông xã hội và các đối tác hợp đồng; và
 15. từ thông tin liên hệ kinh doanh, như chi tiết liên hệ của nhân viên bên cung cung ứng và khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như chi tiết liên hệ được thu thập bởi các bộ phận như Bộ phận Hàng hóa và Bộ phận Kỹ thuật và bởi công ty cổ phần Singapore Airlines Limited (“SIA”) và các công ty con.
 • Dữ liệu Kỹ thuật. Dữ liệu này bao gồm thông tin về kỹ thuật và thiết bị mà Quý khách cung cấp khi sử dụng Trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, như địa chỉ IP hoặc các mã định danh duy nhất khác, cookie, nhà mạng di động, cài đặt múi giờ, hệ điều hành và nền tảng, cũng như thông tin về hành trình của Quý khách trên trang web hoặc ứng dụng di động. Thông tin về cookie có thể tìm thấy trong Phần B: Chính sách Cookie. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp giới hạn, Dữ liệu Kỹ thuật này có thể được liên kết với Dữ liệu Cá nhân để định danh Quý khách.

Theo mục đích của bản chính sách này, Dữ liệu Khách hàng có nghĩa là Dữ liệu Cá nhân và Dữ liệu Kỹ thuật.

Chúng tôi cũng sử dụng Dữ liệu Khách hàng để lấy Dữ liệu Thống kê, như số lượng hành khách. Điều này được xử lý và lưu trữ hoàn toàn cho mục đích phân tích và hoàn toàn ẩn danh. Thông tin này sẽ không được lưu trữ vào hồ sơ khách hàng của Quý khách và sẽ chỉ được tổng hợp để phân tích thống kê nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ hơn hồ sơ khách hàng của mình và cải thiện việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Các loại thông tin đặc biệt hoặc “dữ liệu cá nhân nhạy cảm”

Một số loại Dữ liệu Khách hàng nhất định, như thông tin về chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hoặc sức khỏe của Quý khách, cũng như dữ liệu sinh trắc học (nếu được sử dụng cho mục đích nhận dạng - như nhận dạng khuôn mặt) được coi là các loại thông tin đặc biệt, hay “ dữ liệu cá nhân nhạy cảmtheo một số pháp luật hiện hành, bao gồm GDPR. Một số loại Dữ liệu Khách hàng khác, như thông tin thanh toán của Quý khách (số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ), cũng được xem xét là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của CHND Trung Hoa (“PIPL”).

Nói chung, chúng tôi cố gắng hạn chế các trường hợp thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể xảy ra vì cần phải hoàn tất thanh toán và kết thúc giao dịch với Quý khách, hoặc Quý khách đã đưa ra một số yêu cầu nhất định liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi của mình có chứa các thông tin, đề xuất có thể được coi là “ dữ liệu cá nhân nhạy cảm”, nếu Quý khách chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi (hoặc cho bên thứ ba như đại lý du lịch mà Quý khách đã đặt chỗ), hoặc nếu thông tin đó được các cơ quan công quyền hoặc cơ quan quản lý yêu cầu vì mục đích y tế, hải quan và xuất nhập cảnh.

Ví dụ:

 • nếu Quý khách yêu cầu một loại bữa ăn cụ thể, ví dụ: bữa ăn halal hoặc kosher, điều này có thể ngụ ý hoặc gợi ý rằng Quý khách đang theo một tôn giáo nào đó;
 • nếu Quý khách yêu cầu hỗ trợ y tế cụ thể từ chúng tôi và/hoặc từ bên điều hành sân bay, ví dụ: cung cấp xe lăn, điều này có thể tiết lộ rằng Quý khách có một tình trạng y tế nhất định; và
 • nếu Quý khách chọn làm thủ tục chuyến bay trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi bằng các tính năng sinh trắc học (nhận dạng khuôn mặt) để xác minh giấy tờ tùy thân (ví dụ: hộ chiếu). Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này trên cơ sở có sự đồng ý rõ ràng của Quý khách và Quý khách luôn được thoải mái sử dụng các phương pháp thay thế để xác minh tài liệu của mình.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu từ Quý khách

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Khách hàng bất cứ khi nào Quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm khi Quý khách bay cùng chúng tôi, khi Quý khách sử dụng Trang web hoặc ứng dụng di động hoặc khi Quý khách tương tác với chúng tôi qua email, phương tiện truyền thông xã hội, trung tâm liên hệ hoặc bất kỳ kênh nào khác như các quầy bán vé và các điểm hoạt động tại sân bay của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập Dữ liệu Khách hàng từ các đại diện được ủy quyền của Quý khách. Bao gồm những người mà Quý khách đã ủy quyền (ví dụ: Giám đốc quản lý du lịch của công ty Quý khách) và những người đã được xác định sẽ thay mặt Quý khách một cách hợp lệ theo quy trình bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Khách hàng của Quý khách từ các đơn vị khác trong tập đoàn, bao gồm SIA, Tradewinds Tours & Travel Private Limited, KrisShop Pte. Ltd và Encounters Pte Ltd (gọi chung là Scoot, thuộc “Tập đoàn SIA”).

Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Khách hàng từ các bên thứ ba ở nhiều quốc gia khác nhau. Bao gồm nhưng không giới hạn ở, các đại lý du lịch, các nhà bán lẻ KrisShop, các đối tác KrisFlyer (trong đó bao gồm các hãng hàng không và các hãng ngoài hàng không như American Express và UOB), các bên hợp đồng khác, các nhà cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không khác bao gồm cả các hãng thuộc Tập đoàn SIA, để hỗ trợ cho hành trình đi lại bằng các chuyến bay liên danh hoặc liên kết nhiều hãng hàng không.

Khi Quý khách tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tình huống đặt chỗ thay cho người khác, khi được yêu cầu theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, Quý khách cam kết đảm bảo rằng cá nhân có Dữ liệu Khách hàng được cung cấp đã cho phép việc tiết lộ, đã được thông báo và đã đồng ý với các quy định của Chính sách Quyền riêng tư này.

 

2. Việc cung cấp Dữ liệu Khách hàng có bắt buộc không?

Việc thu thập các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây là bắt buộc để cho phép chúng tôi thực hiện hợp đồng vận chuyển với Quý khách. Các loại Dữ liệu Khách hàng này được đánh dấu là bắt buộc trên mẫu đặt chỗ của chúng tôi. Nếu Quý khách không cung cấp thông tin này, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc sản phẩm cần thiết cho Quý khách.

 • Thông tin chi tiết về hành khách, ví dụ: danh xưng, tên, họ, ngày tháng năm sinh, Quý khách đang cư trú tại EU, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ.
 • Chi tiết liên hệ, ví dụ: địa chỉ email, số điện thoại di động, số nhà hoặc số doanh nghiệp, danh xưng, tên, họ.
 • Chi tiết thanh toán, ví dụ: tên, số thẻ, ngày hết hạn và giá trị xác minh thẻ trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và địa chỉ thanh toán sẽ được chuyển đến các bên xử lý thanh toán của chúng tôi.

Thông tin bổ sung có thể là bắt buộc nếu Quý khách bay đến một quốc gia cụ thể hoặc nếu Quý khách thực hiện chuyến bay thay mặt cho doanh nghiệp đã đăng ký tại một quốc gia cụ thể, ví dụ: thông tin về giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quốc gia cấp hộ chiếu, tình trạng tiêm chủng và kết quả xét nghiệm trước khi khởi hành của quý khách, tên, số đăng ký GST và địa chỉ của doanh nghiệp mà Quý khách thay mặt, địa chỉ email và số điện thoại doanh nghiệp của Quý khách. Các trường bắt buộc này sẽ phải làm rõ khi Quý khách đặt chỗ.

Việc thu thập các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây là bắt buộc nhằm cho phép Scoot quản lý Tài khoản Người dùng Đã đăng ký của Quý khách và hội viên chương trình KrisFlyer: (i) danh xưng; (ii) họ; (iii) tên, nếu Quý khách không có họ; (iv) ngày sinh; (v) địa chỉ email; (vi) địa điểm; và (vii) Quý khách là cư dân EU, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ.

Việc không cung cấp các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây sẽ dẫn đến (i) Scoot không thể cập nhật cho Quý khách các sản phẩm và/hoặc lần ra mắt mới nhất; và/hoặc (ii) Quý khách không thể tham gia hoặc ghi danh vào các cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc hoạt động đổi thưởng do chúng tôi tổ chức:

 • Thông tin Liên hệ, ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại (để xác minh quốc gia cư trú của Quý khách) và địa chỉ (nếu giải thưởng cần được gửi qua đường bưu điện);
 • Quốc gia cư trú.
 

3. Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách

Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc, chúng tôi phải công bố cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của Quý khách theo GDPR và Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Thụy Sĩ và PIPL. Chúng tôi cũng được yêu cầu tiết lộ các mục đích xử lý dữ liệu của Quý khách theo một số pháp luật hiện hành, bao gồm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Singapore.  Nếu đang cư trú tại Singapore, Quý khách đồng ý với từng mục đích xử lý dữ liệu của mình như được nêu dưới đây. Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng theo những cách sau:

Theo hợp đồng vận chuyển với Hành khách, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng để:

 • xử lý và hỗ trợ Quý khách với bất kỳ giao dịch nào liên quan đến đặt chỗ (ví dụ: đặt chỗ, cung cấp dịch vụ liên quan đến đặt chỗ (ví dụ: chọn và nâng hạng ghế, tùy chọn bữa ăn, dữ liệu WiFi và bảo hiểm được mua thông qua trang web của chúng tôi, v.v.), hoàn thành việc đặt chỗ đó và điều tra các giao dịch gian lận tiềm ẩn);
 • thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tin nhắn cảnh báo chuyến bay trên cơ sở dịch vụ di động;
 • tạo điều kiện làm thủ tục tại sân bay, làm thủ tục trực tuyến và tự làm thủ tục chuyến bay;
 • cung cấp các dịch vụ sân bay như xử lý thông tin liên quan đến chuyến bay nối chuyến, sắp xếp tại sân bay và các thủ tục hải quan xuất nhập cảnh;
 • cung cấp các dịch vụ liên quan đến hành lý như xử lý khiếu nại, bao gồm khiếu nại về hành lý bị xử lý sai hoặc bị thiếu;
 • cung cấp dịch vụ ăn uống trên chuyến bay và các dịch vụ khác (ví dụ: để cung cấp trải nghiệm trên chuyến bay được cá nhân hóa cho Quý khách);
 • theo hợp đồng giữa chúng tôi với Quý khách với tư cách là Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc hội viên KrisFlyer, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu khách hàng của Quý khách để:
  • duy trì tài khoản của Quý khách;
  • tạo điều kiện cho các giao dịch và dịch vụ của Quý khách;
  • cho phép Quý khách đăng nhập bằng tài khoản của mình trên bất kỳ nền tảng nào do chúng tôi lưu trữ; và
  • gửi cho Quý khách thông tin cập nhật và thông tin khác liên quan đến tài khoản.

  Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi cũng là đáp ứng yêu cầu của Quý khách, cung cấp các dịch vụ và tiếp thị tùy chỉnh, để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp và để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách để:

 • cải thiện trang web và ứng dụng di động và để đảm bảo nội dung từ trang web và ứng dụng di động được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bản thân Quý khách và thiết bị của Quý khách;
 • quản lý trang web và ứng dụng di động và các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát;
 • giám sát và ghi lại các cuộc gọi liên quan đến chất lượng, đào tạo, tuân thủ pháp luật, phân tích và các mục đích khác có liên quan nhằm theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cải thiện việc cung cấp dịch vụ;
 • gửi cho Quý khách các khảo sát qua email (bao gồm các khảo sát liên quan đến Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc các chương trình KrisFlyer, nếu Quý khách là hội viên, như được nêu chi tiết dưới đây). Quý khách có thể chọn không nhận các khảo sát này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ chúng tôi, thông qua trang web hoặc các trang truyền thông xã hội, hoặc bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trên email được gửi từ chúng tôi;
 • gửi cho Quý khách email dịch vụ, như lời nhắc khi Quý khách chưa hoàn tất các giao dịch mua hàng của mình trên trang web hoặc ứng dụng di động. Quý khách có thể chọn không nhận email dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi, thông qua trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trên email được gửi từ chúng tôi;
 • trả lời các câu hỏi, yêu cầu hoặc phản hồi của Quý khách;
 • thực thi các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi;
 • cho phép Quý khách tham gia vào các tính năng tương tác của trang web và ứng dụng di động, khi Quý khách lựa chọn làm vậy;
 • tùy chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phương thức hồi đáp và phục vụ đúng sở thích của Quý khách;
 • cá nhân hóa nội dung Quý khách thấy trên trang web, ứng dụng di động và ScootHub, cổng thông tin trên chuyến bay của chúng tôi;
 • giữ cho trang web và ứng dụng di động an toàn và bảo mật;
 • tổng hợp Dữ liệu Khách hàng thành dữ liệu thống kê ẩn danh (như số lượng hành khách bay trên một hành trình cụ thể), mà chúng tôi sẽ sử dụng để phân tích thống kê để có thể hiểu rõ hơn về hồ sơ của khách hàng và cải thiện việc cung cấp dịch vụ;
 • để điều chỉnh hoạt động tiếp thị, ví dụ: gửi quảng cáo về những địa điểm Quý khách muốn ghé thăm, dựa trên câu trả lời của Quý khách cho các câu hỏi tùy chọn trên trang web và ứng dụng di động và các chuyến đi trước đó của Quý khách. Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ, Quý khách có thể từ chối việc tạo dữ liệu thống kê cũng như các hoạt động tiếp thị này. Để biết thêm thông tin về quyền này, hãy nhấp vào đây.
 • chia sẻ Dữ liệu Khách hàng với các đối tác được chọn cho phép họ điều chỉnh các ưu đãi, khuyến mại và tiếp thị trực tiếp khác phù hợp hơn với Quý khách. Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ, Quý khách có thể từ chối việc tạo dữ liệu thống kê cũng như các hoạt động tiếp thị này. Để biết thêm thông tin về quyền này, hãy nhấp vào đây; và
 • đóng góp vào các nghiên cứu chuyên ngành do các cơ quan công quyền hoặc cơ quan quản lý tại Singapore thực hiện; và
 • Liên quan đến Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và các chương trình KrisFlyer, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng để:
  • cung cấp cho Quý khách bất kỳ thông tin nào bao gồm các chương trình khuyến mại và ưu đãi từ chúng tôi và từ các đối tác của KrisFlyer, nếu có (với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu);
  • cung cấp các quyền lợi liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn, tự động ghi danh Quý khách vào các chương trình khuyến mại rút thăm may mắn;
  • liên hệ với Quý khách về các khảo sát liên quan đến sản phẩm, khách hàng và nghiên cứu thị trường;
  • phản hồi email và cuộc gọi của Quý khách;
  • Hơn nữa, với tư cách là Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc hội viên KrisFlyer, Dữ liệu Khách hàng sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ kỷ niệm những dịp đặc biệt; gửi cho Quý khách tin tức và công bố điện tử và các chương trình khuyến mại, ưu đãi có liên quan (với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu)
 • Nếu Quý khách là nhân viên của một tổ chức có quan hệ hợp đồng với chúng tôi:
  • liên hệ với Quý khách để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, và đặc biệt là để giám sát, ghi lại các cuộc gọi liên quán đến chất lượng, đào tạo, tuân thủ pháp luật, phân tích và các mục đích có liên quan khác nhằm theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cải thiện việc cung cấp dịch vụ,
  • thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi đối với chủ lao động của Quý khách; và
  • liên lạc về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại, sự kiện, các tin tức và thông tin khác mà chúng tôi cho rằng Quý khách sẽ quan tâm.
 • Nếu Quý khách là cư dân EU, Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc, Quý khách có thể từ chối việc tạo dữ liệu thống kê cũng như hoạt động tiếp thị này. Để biết thêm thông tin về quyền này, hãy nhấp vào đây.
 • Với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Khách hàng để:
  • gửi cho Quý khách các tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi, các công ty con và hãng hàng không liên kết, đối tác dịch vụ của chúng tôi (như đối tác lưu trú hoặc đối tác vận chuyển) cung cấp, như các đại lý được chỉ định của chúng tôi, liên quan đến các chương trình KrisFlyer;
  • điều chỉnh quảng cáo phù hợp với Quý khách (bao gồm quảng cáo từ Tập đoàn SIA) trên nhiều trang web Quý khách truy cập, tận dụng các cookie chúng tôi có tại chỗ. Kết quả của hoạt động này là khi Quý khách truy cập một trang web khác sau khi truy cập trang web Scoot, Quý khách có thể thấy các quảng cáo của Tập đoàn SIA được điều chỉnh trên các trang web này. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie (và các công nghệ tương tự).
  • điều chỉnh quảng cáo về Scoot phù hợp với Quý khách trên nhiều trang web mà Quý khách truy cập, tận dụng các cookie về các công ty khác thuộc Tập đoàn SIA có trên thiết bị của Quý khách. Kết quả của hoạt động này là khi Quý khách truy cập một trang web khác sau khi truy cập trang web của các công ty thuộc Tập đoàn SIA, Quý khách có thể thấy các quảng cáo Scoot được điều chỉnh trên các trang web này. Chúng tôi chỉ làm điều này khi Quý khách đã đồng ý cho các công ty thuộc Tập đoàn SIA chia sẻ thông tin cookie của Quý khách với chúng tôi vì những mục đích trên. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng cookie (và các công nghệ tương tự).
  • cung cấp các quảng cáo tùy chỉnh về Tập đoàn SIA có liên quan đến Quý khách trên các nền tảng truyền thông xã hội. Chúng tôi sử dụng các công nghệ xác định mục tiêu để làm điều này. Ví dụ: chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của Quý khách khi Quý khách đang sử dụng Facebook thông qua một công cụ do Facebook cung cấp tên là Đối tượng tùy chỉnh. Công cụ này sử dụng hàm băm với địa chỉ email cục bộ trên trình duyệt của chúng tôi và sau đó gửi đến Facebook. Ở đó, các địa chỉ email được khớp với danh sách ID Facebook đã được sử dụng hàm băm của người dùng hiện tại và các kết quả phù hợp được thêm vào Đối tượng tùy chỉnh của chúng tôi để quảng cáo. Các hàm băm được và chưa được khớp có sau đó sẽ bị xóa; và
  • đăng ký cho Quý khách một Tài khoản Người dùng Scoot hoặc các chương trình KrisFlyer.
 • Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@flyscoot.com, thông qua trang web hoặc các trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc với tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và hội viên của KrisFlyer, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web.

 

4. Tiết lộ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách

Với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Khách hàng với các bên thứ ba được chọn trong các tình huống được nêu dưới đây:

 • các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa của chúng tôi hoặc các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến du lịch (bao gồm nhân viên mặt đất, nhân viên an ninh, bên bảo hiểm, bảo hiểm du lịch, bên cung cấp cổng thông tin và WiFi trên chuyến bay của chúng tôi (nếu có), nếu Quý khách chọn sử dụng các dịch vụ này), các hãng hàng không đối tác, quản lý sân bay, bên khai thác sân bay;
 • các đối tác liên tuyến, đối tác liên danh và liên minh chiến lược để họ có thể thực hiện hợp đồng vận chuyển trong các chuyến bay mà Quý khách đã đặt chỗ thông qua chúng tôi và, nếu có thể, cung cấp cho Quý khách các lợi ích liên quan đến chương trình khách hàng thường xuyên của họ. Khi được chia sẻ với các đối tác đó, Dữ liệu Khách hàng sẽ được họ sử dụng theo chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ. Để xem danh sách các chính sách quyền riêng tư của họ, hãy nhấp vào tại đây.
 • các bên quảng cáo và mạng lưới quảng cáo cũng như các đối tác khác yêu cầu dữ liệu để chọn và phân phối quảng cáo có liên quan tới Quý khách, và tới những người khác để họ điều chỉnh ưu đãi, khuyến mại và tiếp thị trực tiếp phù hơp hơn với Quý khách hoặc với những người khác;
 • trang web hoặc các bên cung cấp dịch vụ ứng dụng di động của chúng tôi để các dịch vụ và các tính năng tương tác mà Quý khách sử dụng có thể được cung cấp phù hợp với Quý khách;
 • các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ phát hiện gian lận (ví dụ: Mastercard). Vui lòng nhấp vào đây để xem lại chính sách quyền riêng tư của Mastercard);
 • các bên cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích hỗ trợ chúng tôi trong việc cải thiện và tối ưu hóa trang web hoặc ứng dụng di động.
 • các cơ quan công quyền và cơ quan quản lý tại Singapore và các nhà thầu phụ của họ, nhằm mục đích tham gia vào các nghiên cứu chuyên ngành; và
 • các bên xử lý thanh toán hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi, để họ có thể xử lý các khoản thanh toán mà Quý khách thực hiện với hoặc thực hiện thông qua Scoot.

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách với bất kỳ đơn vị nào trong Tập đoàn SIA, trong các tình huống được nêu dưới đây:

 • Vì các mục đích thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với Quý khách, bao gồm:

  (a) Hoàn thành việc đặt chỗ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối chuyến của hành khách;
  (b) Quản lý hành khách trên các chuyến bay do SIA và các hãng hàng không trong tập đoàn SIA khai thác mà họ đều đăng ký Người dùng Scoot và KrisFlyer;
  (c) Quản lý hành khách trong thời gian gián đoạn chuyến bay và cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết;
 • Vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi cũng là đáp ứng yêu cầu của Quý khách, cung cấp các dịch vụ và tiếp thị tùy chỉnh, và để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức của chúng tôi, bao gồm:
  1. Phản hồi các khiếu nại hoặc lời khen mà chúng tôi nhận được từ những hành khách đang chia sẻ trải nghiệm chuyến bay của họ do các hãng hàng không trong tập đoàn SIA khai thác;
  2. Cung cấp trải nghiệm nâng cao và cá nhân hóa các ưu đãi cho hành khách;
  3. Dự đoán nhu cầu dịch vụ của hành khách trên các chuyến bay của chúng tôi;
  4. Hiểu hành khách tốt hơn thông qua phân tích và nghiên cứu (bao gồm cả nghiên cứu tiếp thị) để hỗ trợ cá nhân hóa;
  5. Liên hệ với khách hàng về các bản cập nhật, khảo sát và ưu đãi có liên quan đến Tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký và các chương trình hội viên KrisFlyer; và
  6. Nếu cần thiết, ngăn chặn hành khách đã bị từ chối vận chuyển hoặc có các thông báo cấm bay tương tự từ các hãng hàng không khác trong tập đoàn của chúng tôi.
 • Nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị khác trong Tập đoàn SIA cung cấp các dịch vụ liên quan cho Quý khách và hiểu thêm về Quý khách. Ví dụ: nếu Quý khách đã bay với một trong các hãng hàng không khác trong Tập đoàn SIA, một đơn vị trong Tập đoàn SIA có thể sử dụng thông tin này để tìm hiểu thêm về các loại dịch vụ du lịch mà Quý khách quan tâm;
 • Nhằm mục đích thiết lập (các) tài khoản hội viên với các đơn vị khác trong Tập đoàn SIA, nếu chúng tôi có sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu. Ví dụ, với sự đồng ý của Quý khách khi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Khách hàng với KrisShop để liên kết tài khoản KrisFlyer của Quý khách với chương trình KrisShopper; và
 • Nhằm mục đích thực hiện tiếp thị trực tiếp và các hình thức tiếp thị hoặc quảng cáo khác, bao gồm tiếp thị hoặc quảng cáo cho các đơn vị trong Tập đoàn SIA với điều kiện chúng tôi có sự đồng ý của người nhận và/hoặc có tạo cơ hội để họ từ chối, tuỳ từng trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho những người đã được xác định là đại diện hợp pháp của Quý khách theo các quy trình bảo mật của chúng tôi, vì các mục đích của giao dịch hoặc yêu cầu có liên quan. Đặc biệt, các hành khách được nhóm theo cùng một Số Hồ sơ Danh tính Hành khách (“PNR”) sẽ được coi là các đại diện được ủy quyền của mỗi hành khách trong số các hành khách khác dưới cùng một số PNR.

Chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc cơ quan quản lý, cơ quan bảo an hoặc các tổ chức khác vì mục đích an ninh, sức khỏe, hải quan và xuất nhập cảnh, nếu pháp luật yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi tin tưởng rằng việc sử dụng đó là cần thiết và hợp lý để:

 • tuân thủ mọi nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành;
 • thực thi các điều khoản, điều kiện và các thỏa thuận khác của chúng tôi, bao gồm điều tra bất kỳ vi phạm tiềm ẩn nào;
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, sức khỏe, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc
 • bảo vệ quyền, tài sản, sức khỏe hoặc sự an toàn của người dùng, của chúng tôi, của bên thứ ba hoặc của công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (bao gồm cả việc trao đổi Dữ liệu Khách hàng với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng).

Ví dụ, chúng tôi và các hãng hàng không khác được pháp luật Hoa Kỳ và các quốc gia khác yêu cầu cung cấp cho các cơ quan kiểm soát biên giới quyền truy cập vào thông tin đặt chỗ hoặc hành trình chuyến bay của Quý khách. Theo đó, Dữ liệu Khách hàng có liên quan (PNR hoặc Thông tin Hành khách Nâng cao (“API”)) sẽ được tiết lộ cho cơ quan hải quan và xuất nhập cảnh tuỳ theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách cho các bên thứ ba:

 • trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu của Quý khách cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
 • nếu chúng tôi hoặc phần lớn tất cả tài sản của chúng tôi được mua lại bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó Dữ liệu Khách hàng do chúng tôi nắm giữ sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc
 • để tuân thủ mọi nghĩa vụ, quy trình hoặc yêu cầu pháp lý hiện hành (như tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho bên thị hành án theo lệnh của tòa án).

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho các cố vấn pháp lý để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, cho các cố vấn chuyên nghiệp khác, hoặc theo sự cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng có quyền chia sẻ Dữ liệu Khách hàng khi cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc an ninh của một cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiết lộ Dữ liệu Khách hàng, khi cần thiết, để điều tra các hoạt động bất hợp pháp đáng ngờ bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư.

Nếu Quý khách là cư dân Trung Quốc, xin lưu ý rằng ứng dụng di động của chúng tôi sử dụng các bộ công cụ phát triển phần mềm của bên thứ ba sau đây ("SDK"). Trong quá trình Quý khách sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Khách hàng cho các nhà cung cấp SDK này vì các mục đích được liệt kê tại đây.

 

5. Chuyển thông tin ra nước ngoài

Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Singapore. Dữ liệu Khách hàng sẽ được truyền đến các cơ sở lưu trữ dữ liệu nơi chúng tôi lưu giữ hồ sơ trung tâm của mình. Dữ liệu Khách hàng sẽ được chuyển đến chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của Scoot và các đại lý được chỉ định, bao gồm các đơn vị xử lý mặt đất, đại lý bán hàng và đại lý trung tâm liên lạc, tại Singapore và trên toàn thế giới liên quan đến việc chúng tôi thực hiện hợp đồng với Quý khách.

Điều này có nghĩa là Dữ liệu Khách hàng sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài quốc gia của Quý khách và bên ngoài Trung Quốc, ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA") và ngoài Thụy Sĩ, cụ thể là Singapore và Úc nơi chúng tôi đặt trung tâm dữ liệu.

Chúng tôi sẽ chuyển Dữ liệu Khách hàng đến các sân bay và nhân viên mặt đất tại các điểm đến của Quý khách và nơi chúng tôi hoạt động. Dữ liệu Khách hàng cũng sẽ được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài Trung Quốc, ngoài EEA và ngoài Thụy Sĩ, những người làm việc tại các bên cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi. Những nhân viên này, cùng với những người khác, tham gia vào việc thực hiện đơn hàng, xử lý chi tiết thanh toán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho Quý khách. Dữ liệu Khách hàng được chuyển ra bên ngoài EEA và ngoài Thụy Sĩ dựa trên cơ sở việc đó là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển của chúng tôi với Quý khách.

Chúng tôi cũng sẽ chuyển Dữ liệu Khách hàng cho các đối tác liên danh, đối tác liên tuyến và đối tác đầu tư trong các liên minh chiến lược của chúng tôi tại Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Vương quốc Anh, New Zealand và Hy Lạp nhằm mục đích thực hiện bất kỳ hợp đồng vận chuyển nào.

Nếu Quý khách là cư dân EU hoặc Thụy Sĩ, và chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng ra ngoài EEA và ngoài Thụy Sĩ, việc này được thực hiện trên cơ sở cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển giữa Quý khách và Scoot, hoặc việc chuyển dữ liệu phải tuân theo các hợp đồng mẫu của Ủy ban Châu Âu về việc chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia thứ ba (ví dụ các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn), theo Quyết định số 2004/915/EC và Quyết định số 2010/87/EU nếu thích hợp.

(Nếu Quý khách là cư dân Trung Quốc, và chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, (i) việc này được thực hiện trên cơ sở đánh giá bảo mật được tiến hành theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Trung Quốc và các quy định có liên quan, hoặc các điều khoản hợp đồng mẫu do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (“CAC”) ban hành, hoặc việc chuyển dữ liệu là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển của chúng tôi với Quý khách, hoặc để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Quý khách; và (ii) nếu chưa được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về việc chuyển dữ liệu trong phạm vi PIPL yêu cầu (như tên và liên hệ của người nhận và mục đích xử lý) bao gồm sự đồng ý từ Quý khách.

6. Quyền Cơ bản của Chủ thể Dữ liệu

Nếu Quý khách không phải là cư dân ở EU, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc Trung Quốc, Quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ, được nêu chi tiết dưới đây.

Quyền Truy cập.

Quý khách có quyền biết liệu chúng tôi có xử lý Dữ liệu Khách hàng của mình không và nếu có, Quý khách có quyền truy cập Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ và một số thông tin nhất định về cách chúng tôi sử dụng cũng như chia sẻ dữ liệu với ai.

Nếu được pháp luật cho phép, chúng tôi có quyền tính phí quản trị thích hợp cho dịch vụ này. Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có quyền từ chối cho Quý khách truy cập vào Dữ liệu Khách hàng và có thể giải thích theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Các trường hợp ngoại lệ bao gồm (trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành):

 • cơ quan điều tra hoặc tổ chức chính phủ phản đối chúng tôi tuân thủ yêu cầu’ của khách hàng;
 • theo quyết định và/hoặc đánh giá hợp lý của chúng tôi, thông tin có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc sự an toàn của một cá nhân; và
 • dữ liệu được thu thập liên quan đến việc điều tra vi phạm hợp đồng, nghi ngờ các hoạt động gian lận hoặc vi phạm pháp luật.
Quyền Chỉnh sửa.

Quý khách có quyền chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào về Quý khách nếu chúng chưa chính xác.

Quyền Phản hồi và khiếu nại.

Nếu Quý khách có bất kỳ quan ngại, phản hồi hoặc khiếu nại nào về việc sử dụng và/hoặc chia sẻ Dữ liệu Khách hàng của mình, chúng tôi sẵn sàng nhận phản hồi hoặc khiếu nại của Quý khách.

Thực thi các quyền.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Đối với Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

 

7. Quyền của Chủ thể Dữ liệu Cư trú tại EU, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ

Nếu Quý khách cư trú tại EU, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, Quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ, được nêu chi tiết dưới đây. Một số quyền này chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định như được nêu chi tiết dưới đây. Chúng tôi cũng đặt ra cách thực thực hiện các quyền đó.

Các quyền này bao gồm:

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp cho chúng tôi bằng chứng nhận dạng trước khi phản hồi bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện các quyền của Quý khách. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của Quý khách để thực hiện các quyền đó ngay lập tức và ít nhất là trong một tháng (mặc dù điều này có thể được kéo dài thêm hai tháng trong một số trường hợp).

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Quyền Khiếu nại.

Trong trường hợp Quý khách muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết yêu cầu của Quý khách sớm nhất có thể. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu nại của Quý khách với cơ quan bảo vệ dữ liệu của Quý khách.

Quyền Truy cập.

Quý khách có quyền biết liệu chúng tôi có xử lý Dữ liệu Khách hàng của mình không và nếu có, Quý khách có quyền truy cập Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ và một số thông tin nhất định về cách chúng tôi sử dụng cũng như chia sẻ dữ liệu với ai.

Nếu Quý khách yêu cầu nhiều hơn một bản sao Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ, chúng tôi có thể tính phí quản trị.

Chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách một số Dữ liệu Khách hàng nhất định nếu việc đó ảnh hưởng tới các quyền khác (ví dụ: khi cung cấp Dữ liệu Khách hàng sẽ dẫn đến tiết lộ thông tin về người khác) hoặc khi người khác áp dụng quyền miễn trừ.

Quyền di chuyển dữ liệu.

Quý khách có quyền nhận một tập hợp con Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi thu thập có định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được trên máy tính và có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng đó cho một bên khác.

Tập hợp con Dữ liệu Khách hàng có liên quan là dữ liệu mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi cùng với sự đồng ý của mình (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của Quý khách: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách hoặc cho mục đích thực hiện hợp đồng của chúng tôi với Quý khách (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý trên cơ sở hợp đồng của chúng tôi với Quý khách: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách).

Nếu Quý khách muốn chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng cho một bên khác, vui lòng đảm bảo Quý khách nêu đầy đủ chi tiết về bên đó và lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng hoặc việc xử lý dữ liệu sau khi bên thứ ba nhận được. Chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách một số Dữ liệu Khách hàng nhất định nếu việc đó ảnh hưởng tới các quyền của người khác (ví dụ: khi cung cấp Dữ liệu Khách hàng sẽ dẫn đến tiết lộ thông tin về người khác).

Quyền Chỉnh sửa.

Quý khách có quyền chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào về Quý khách nếu chúng chưa chính xác. Xin lưu ý rằng trong khi chúng tôi đánh giá xem Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ là chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ, Quý khách có thể thực hiện quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu theo mô tả dưới đây.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Đối với Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

Quyền yêu cầu Xoá.

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ trong các trường hợp sau:

 • Quý khách tin rằng chúng tôi không còn lý do cần thiết phải lưu giữ Dữ liệu Khách hàng nữa;
 • chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ dựa trên sự đồng ý của Quý khách (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý dựa trên sự đồng ý của Quý khách: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách ), và Quý khách muốn rút lại sự đồng ý của mình và không có cơ sở nào khác để chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Khách hàng;
 • chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Quý khách phản đối việc xử lý đó (vui lòng xem tại đây để biết các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý trên cơ sở này: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách ). Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về lý do yêu cầu để chúng tôi có thể đánh giá xem liệu có lợi ích nào quan trọng hơn để giữ lại Dữ liệu Khách hàng đó hay không;
 • Quý khách không còn muốn chúng tôi sử dụng Dữ liệu khách hàng mà chúng tôi lưu giữ để gửi cho Quý khách các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, tiếp thị và rút thăm may mắn; hoặc
 • Quý khách tin rằng Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ đang được chúng tôi xử lý bất hợp pháp.

Cũng lưu ý rằng Quý khách có thể thực hiện quyền hạn chế xử lý Dữ liệu Khách hàng trong khi chúng tôi xem xét yêu cầu của Quý khách như được mô tả dưới đây.

Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do Quý khách yêu cầu hỗ trợ để chúng tôi xác định xem có cơ sở hợp lệ để xóa hay không. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Khách hàng nếu có cơ sở pháp luật cho phép làm như vậy (ví dụ: để bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc tự do ngôn luận) nhưng chúng tôi sẽ thông báo Quý khách biết nếu thuộc vào trường hợp đó. Xin lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu Khách hàng, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho Quý khách mức dịch vụ tương tự như trước đó vì chúng tôi sẽ không còn hiểu về các ưu tiên tùy chọn của Quý khách nữa.
Khi Quý khách yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi đã công khai và có cơ sở để xóa, chúng tôi sẽ vận dụng các cách thức hợp lý để những bên liên quan đang hiển thị Dữ liệu Khách hàng hoặc cung cấp liên kết đến Dữ liệu Khách hàng cũng sẽ xóa Dữ liệu đó.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Quyền Hạn chế việc Xử lý và chỉ Lưu trữ.

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng và chỉ còn mục đích lưu trữ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng lại nếu có cơ sở pháp luật cho phép chúng tôi làm như vậy (ví dụ: để phản biện các khiếu nại pháp lý hoặc để bảo vệ người khác).

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu và chỉ lưu trữ Dữ liệu Khách hàng khi:

 • Quý khách tin rằng Dữ liệu Khách hàng là chưa chính xác vào thời điểm chúng tôi đang xác minh xem Dữ liệu Khách hàng đã chính xác chưa;
 • chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Khách hàng để tuân thủ pháp luật hiện hành nhưng Quý khách lại muốn chúng tôi lưu trữ dữ liệu đó;
 • chúng tôi muốn xóa Dữ liệu Khách hàng vì không còn cần thiết với chúng tôi nhưng Quý khách lại yêu cầu lưu trữ Dữ liệu đó để thiết lập, thực hiện hoặc phản biện các khiếu nại pháp lý; hoặc
 • Quý khách đã phản đối việc chúng tôi tiếp tục xử lý Dữ liệu Khách hàng trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Quý khách muốn chúng tôi ngừng xử lý Dữ liệu trong thời gian xem xét liệu có lợi ích nào quan trọng hơn để chúng tôi giữ lại Dữ liệu Khách hàng đó hay không.
Quyền Phản đối.

Bất cứ lúc nào Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng nhằm gửi cho Quý khách các chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt, thông điệp tiếp thị, ngay tại thời điểm xây dựng hồ sơ cho các mục đích đó và chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng.

Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của Quý khách trong các trường hợp khác như được nêu chi tiết dưới đây.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Những thông tin này có thể gồm:

 • Họ Tên;
 • Địa chỉ Gửi thư;
 • Địa chỉ Email;
 • Số điện thoại Liên hệ;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
 • Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Quý khách có thể phản đối khi:

 • chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ (bao gồm cả thời điểm đang lập hồ sơ) trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và Quý khách phản đối việc xử lý đó (vui lòng xem tại đây về các loại Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi xử lý trên cơ sở này: Cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách).

Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về lý do yêu cầu để chúng tôi có thể đánh giá xem liệu có lợi ích nào quan trọng hơn để tiếp tục xử lý dữ liệu đó hay không hoặc chúng tôi có cần xử lý dữ liệu đó liên quan đến các khiếu nại pháp lý hay không. Cũng lưu ý rằng Quý khách có thể thực hiện quyền yêu cầu ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng trong khi chúng tôi đang đánh giá về lợi ích quan trọng hơn bằng cách nêu rõ điều này trong biểu mẫu Yêu cầu Quyền riêng tư Dữ liệu.

 

8. Quyền của Chủ thể Dữ liệu Cư trú tại Trung Quốc

Nếu Quý khách cư trú tại Trung Quốc, Quý khách có thể có một số quyền nhất định liên quan đến Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi nắm giữ, được nêu chi tiết dưới đây.

Quyền Truy cập.

Quý khách có quyền truy cập vào các nội dung sau:

 

• loại hoặc nội dung của Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ;

• nguồn và mục đích sử dụng Dữ liệu Khách hàng của Quý khách;

• danh tính hoặc danh mục của bên thứ ba mà Dữ liệu Khách hàng của Quý khách được chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên đó.

Nếu Quý khách yêu cầu nhiều hơn một bản sao Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ, chúng tôi có thể tính phí quản trị.

 

Quyền di chuyển dữ liệu.

Quý khách có quyền nhận một tập hợp con của các loại Dữ liệu Khách hàng sau đây mà chúng tôi thu thập có định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được trên máy tính và có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng đó cho một bên khác.

 

• thông tin cơ bản và thông tin liên quan đến danh tính của Quý khách;

• thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và thông tin việc làm của Quý khách.

 

Nếu Quý khách muốn chúng tôi chuyển Dữ liệu Khách hàng cho một bên khác, vui lòng đảm bảo Quý khách nêu đầy đủ chi tiết về bên đó và lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể làm vậy nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng hoặc việc xử lý dữ liệu một khi dữ liệu đã được nhận bởi bên thứ ba. 

 

Quyền Xóa.

Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi lưu giữ trong các trường hợp sau:

 

• Quý khách hủy tài khoản của mình;

• Quý khách rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi lưu giữ và xử lý Dữ liệu Khách hàng;

• chúng tôi ngừng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc chấm dứt hoạt động; 

• thời gian lưu giữ Dữ liệu Khách hàng có liên quan đã hết hạn;

• chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng của Quý khách vi phạm luật pháp và quy định hiện hành hoặc vi phạm (các) hợp đồng giữa Quý khách và chúng tôi.

 

Khi Quý khách yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Khách hàng mà chúng tôi đã công khai và có cơ sở để xóa, chúng tôi sẽ vận dụng các cách thức hợp lý để những bên liên quan đang hiển thị Dữ liệu Khách hàng hoặc cung cấp liên kết đến Dữ liệu Khách hàng cũng sẽ xóa Dữ liệu đó.

Xin lưu ý rằng sau khi xóa Dữ liệu Khách hàng, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được cho Quý khách mức dịch vụ tương tự như trước đó vì chúng tôi sẽ không còn hiểu về các ưu tiên tùy chọn của Quý khách nữa.

Quyền Chỉnh sửa.

Quý khách có quyền yêu cầu chỉnh sửa nếu Quý khách thấy rằng Dữ liệu Khách hàng do chúng tôi lưu giữ chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ. 

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Thông tin đó có thể bao gồm:

• Họ Tên;

• Địa chỉ gửi thư;

• Địa chỉ email;

• Số điện thoại liên hệ;

• Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và
• Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

 

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Đối với Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể sửa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

Quyền Hạn chế việc Xử lý. 

Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý của mình và hạn chế chúng tôi thu thập một số Dữ liệu Khách hàng nhất định hoặc xử lý Dữ liệu Khách hàng của Quý khách cho một số mục đích nhất định hoặc theo một số cách nhất định (ví dụ: để ngăn chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba hoặc tiết lộ với công chúng, một số Dữ liệu Khách hàng nhất định về Quý khách), theo quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về lý do Quý khách rút lại sự đồng ý.  Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý đó sẽ không gây ra bất kỳ tác động nào đối với các hoạt động xử lý mà chúng tôi đã thực hiện trước khi nhận được yêu cầu rút lại sự đồng ý hợp lệ từ Quý khách. 

Quyền Phản đối. 

Bất cứ lúc nào Quý khách cũng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Khách hàng nhằm gửi cho Quý khách các chương trình khuyến mại, ưu đãi đặc biệt, thông điệp tiếp thị, ngay tại thời điểm chúng tôi xây dựng hồ sơ cho các mục đích đó và chúng tôi sẽ ngừng xử lý Dữ liệu Khách hàng cho mục đích đó.

Thực thi các quyền.

Để xử lý yêu cầu kịp thời, chúng tôi đề nghị Quý khách cung cấp các chi tiết nhận dạng cần thiết đi kèm với yêu cầu cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác nhận danh tính của Quý khách hoặc để xử lý yêu cầu của Quý khách. Thông tin đó có thể bao gồm:

 

• Họ Tên;

• Địa chỉ gửi thư;

• Địa chỉ email;

• Số điện thoại liên hệ;

• Bản sao giấy tờ tùy thân chính thức (ví dụ: Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu) với tất cả thông tin ngoại trừ tên và địa chỉ có thể được che đi (nếu có); và 

• Số đăng ký Người dùng Scoot hoặc KrisFlyer (nếu có).

 

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không có đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu thực hiện các quyền trên nếu điều đó ảnh hưởng đến các quyền của người khác (ví dụ: khi cung cấp Dữ liệu Khách hàng sẽ dẫn đến tiết lộ thông tin về người khác) hoặc khi một ngoại lệ khác theo pháp luật hoặc quy định hiện hành được áp dụng hoặc nếu pháp luật hiện hành có yêu cầu khác. Chúng tôi sẽ giải thích lý do cho Quý khách trong trường hợp chúng tôi từ chối. Nếu Quý khách có thêm câu hỏi về việc từ chối đó, vui lòng liên hệ qua email: privacy@flyscoot.com.

9. Quyền về Dữ liệu của Chủ thể Cư trú tại Thái Lan

Liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách được chúng tôi thu thập cho các mục đích trong thông báo ban đầu gửi đến Quý khách, như đã đề cập trong Chính sách Quyền riêng tư này, hoặc cho mục đích cụ thể, nếu Quý khách không muốn chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của mình, Quý khách có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu rút lại chấp thuận của Quý khách tới địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng nếu có cơ sở pháp lý để chúng tôi tiếp tục xử lý (thu thập, sử dụng và tiết lộ) dữ liệu cá nhân của Quý khách, thì chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách.

Quý khách cũng có quyền: yêu cầu quyền truy cập và nhận bản sao dữ liệu cá nhân của Quý khách, nhận dữ liệu cá nhân của Quý khách ở định dạng máy có thể đọc từ chúng tôi và yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đó cho một bên khác, phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hủy dữ liệu cá nhân của Quý khách, yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách, yêu cầu chúng tôi ghi lại việc Quý khách phản đối yêu cầu của chính mình liên quan đến dữ liệu cá nhân của Quý khách, và gửi đơn khiếu nại nếu chúng tôi vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân B.E. 2562 (A.D.2019) của Thái Lan (“PDPA Thái Lan”) hoặc không tuân thủ bất kỳ thông báo nào được ban hành theo PDPA.

Tất cả các yêu cầu bảo mật dữ liệu, bao gồm cả yêu cầu thực hiện quyền từ chối/rút lại chấp thuận của Quý khách theo PDPA Thái Lan phải được gửi đến địa chỉ privacy@flyscoot.com. Xin lưu ý rằng các yêu cầu được gửi qua các kênh khác hoặc không chứa đầy đủ thông tin cần hỗ trợ có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý và/hoặc chúng tôi có thể không phản hồi trong thời hạn quy định.

10. Lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập, mục đích pháp lý hoặc kinh doanh của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan. Chúng tôi thường sẽ lưu giữ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trong tối đa 7 năm để đảm bảo rằng mọi tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết. Điều này bao gồm các yêu cầu cơ bản có chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý khách, ví dụ: yêu cầu cơ bản về việc Quý khách muốn sử dụng bữa ăn halal hoặc xe lăn tại sân bay trên tất cả các chuyến bay cùng chúng tôi. Quý khách có thể sửa đổi yêu cầu cơ bản của mình bất cứ lúc nào để thay đổi tùy chọn của mình trong tương lai.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng thời gian lưu giữ dữ liệu khác. Ví dụ: khi chúng tôi chụp ảnh khuôn mặt và lấy thông tin sinh trắc học để xác minh danh tính của Quý khách khi Quý khách làm thủ tục chuyến bay qua ứng dụng, chúng tôi sẽ xóa những hình ảnh và thông tin sinh trắc học đó ngay sau khi danh tính được xác minh.

Nếu Quý khách chọn không đưa ra hoặc rút lại sự đồng ý lấy thông tin tiếp thị, chúng tôi sẽ xóa Quý khách khỏi cơ sở dữ liệu tiếp thị của chúng tôi.

 

11. Tính chính xác

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Quý khách để đảm bảo rằng Dữ liệu Khách hàng đã được cập nhật, đầy đủ và chính xác. Do đó, vui lòng thông báo cho chúng tôi về những thay đổi Dữ liệu Khách hàng của Quý khách bằng cách gửi thông tin cập nhật cho Scoot (xem Phần 14). Nếu là Người dùng Scoot Đã đăng ký, Quý khách có thể cập nhật bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trong phần có tiêu đề “Hồ sơ”.

Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu Quý khách cập nhật Dữ liệu Khách hàng tùy từng thời điểm. Như đã nêu chi tiết ở trên, thông tin đặt chỗ hoặc hành trình chuyến bay của Quý khách sẽ được tiết lộ cho cơ quan hải quan và xuất nhập cảnh phù hợp theo yêu cầu của pháp luật. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng Dữ liệu Khách hàng có trong thông tin đặt chỗ hoặc hành trình chuyến bay của Quý khách đã được cập nhật, đầy đủ và chính xác.

12. Các biện pháp bảo vệ an ninh

Scoot rất coi trọng việc bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách nhưng thật không may, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật Dữ liệu Khách hàng của Quý khách khi truyền qua trang web hoặc ứng dụng di động; Quý khách tự chịu trách nhiệm cho các rủi ro từ việc truyền dữ liệu.

13. Các trang web và dịch vụ khác

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác cho sự thuận tiện và để đưa thông tin nhanh chóng tới Quý khách. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số đó, xin lưu ý rằng các trang web đó có chính sách quyền riêng tư riêng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc hậu quả pháp lý nào đối với các chính sách đó. Quý khách tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web đó. Mặc dù chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của Quý khách trên trang web và ứng dụng di động, chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các chính sách của các trang web liên kết khác hoặc về việc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào mà Quý khách có thể chia sẻ với họ. Xin lưu ý rằng Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi không bao gồm các trang web khác và chúng tôi sẽ khuyến nghị rằng Quý khách cần được thông báo về các chính sách cụ thể của họ.

Ngoài ra, một số tính năng trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi dựa vào các dịch vụ của bên thứ 3, bao gồm các dịch vụ Giao diện Lập trình Ứng dụng (“API”) do Google LLC và/hoặc bất kỳ công ty con nào của Google LLC cung cấp (gọi chung là “Google”). Khi Quý khách chọn sử dụng bất kỳ tính năng nào trên trang web hoặc ứng dụng di động dựa trên dịch vụ do Google cung cấp, Quý khách đồng ý với việc tiết lộ thông tin, bao gồm Dữ liệu Khách hàng, cần thiết để Google sử dụng và đồng ý rằng thông tin được tiết lộ như vậy có thể được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư của Google.

14. Trẻ vị thành niên

Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi và Scoot không thể phân biệt tuổi của những người truy cập và sử dụng giống nhau. Nếu trẻ vị thành niên (theo pháp luật hiện hành) đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Khách hàng mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, cha mẹ hoặc người giám hộ nên liên hệ với chúng tôi (xem Phần 14) để xóa Dữ liệu Khách hàng có liên quan và hủy đăng ký cho trẻ vị thành niên. Nếu chúng tôi biết rằng Dữ liệu Khách hàng đã được thu thập từ một người dưới 16 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu khách hàng đó và chấm dứt tài khoản của trẻ vị thành niên đó, nếu trẻ có tài khoản.

15. Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi sẽ sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm và các phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web và ứng dụng di động với đánh dấu ngày tháng để Quý khách biết được thời điểm Chính sách Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem các cập nhật hoặc thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo bao gồm thông báo qua email. Theo luật hiện hành, phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng so với các phiên bản của Chính sách quyền riêng tư này bằng ngôn ngữ khác.

16. Liên hệ với chúng tôi

Nếu Quý khách có ý kiến, thắc mắc hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu liên quan đến tuyên bố Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Scoot qua email của Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu của Scoot, tại địa chỉ privacy@flyscoot.com, tham khảo “Chính sách Quyền riêng tư” và các câu hỏi cụ thể về tài khoản Người dùng Scoot Đã đăng ký hoặc KrisFlyer, Quý khách có thể điền vào biểu mẫu yêu cầu trên trang web của chúng tôi.

 

Phần B: Chính sách Cookie

Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính của Quý khách bởi một số trang web nhất định mà Quý khách truy cập hoặc email mà Quý khách mở.

Qua việc sử dụng trang web Scoot, Quý khách đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie để thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho mục đích thu thập dữ liệu sử dụng trang web và cung cấp cho Quý khách trải nghiệm trực tuyến được cá nhân hóa và hợp lý hơn.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm thông tin về cách Quý khách sử dụng trang web, lựa chọn trình duyệt Internet của Quý khách, loại thiết bị Quý khách truy cập trang web của chúng tôi và địa điểm Quý khách đang truy cập.

Khi bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập thông qua Cookie đủ điều kiện là dữ liệu cá nhân, thì Chính sách Quyền riêng tư áp dụng cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân đó.

Quý khách có thể xem và quản lý cài đặt cookie của mình tại đây.

 

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi thu thập và sử dụng cookie trên trang web của mình cho các mục đích sau:

Kỹ thuật

Cookie cho phép trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cân bằng lưu lượng truy cập trang web để đảm bảo tất cả người dùng có thể tận hưởng quyền truy cập nhất quán và đáng tin cậy
 • Hạn chế lưu lượng truy cập vào các phần chính trên trang web để duy trì hiệu suất nhất quán
 • Lưu trữ sự đồng thuận của người dùng đối với các Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookie của chúng tôi

Dễ sử dụng

Cookie giúp Quý khách điều hướng trang web của chúng tôi dễ dàng hơn, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Ghi nhớ ngôn ngữ và tùy chọn quốc gia của Quý khách và hiển thị nội dung có liên quan
 • Theo dõi số thẻ hội viên KrisFlyer hoặc tên người dùng Tài khoản Scoot Đã đăng ký của Quý khách khi đăng nhập
 • Cung cấp các điểm khởi hành phù hợp nhất với địa điểm của Quý khách khi Quý khách đặt chỗ

Phân tích

Cookie được sử dụng để thu thập số liệu thống kê về cách Quý khách điều hướng và thực hiện các giao dịch trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thu thập phản hồi về sự hài lòng của Quý khách thông qua các cuộc khảo sát
 • Thu thập thông tin chi tiết về cách Quý khách điều hướng và thực hiện các giao dịch trên trang web để có thể cải thiện

Tiếp thị

Cookie cho phép chúng tôi hiển thị các thông điệp tiếp thị phù hợp với Quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cho phép trang web của chúng tôi phục vụ các phiên bản khác nhau trên cùng một trang cho mục đích tiếp thị
 • Cho phép chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba hiển thị các tin nhắn và/hoặc quảng cáo có liên quan cung cấp lựa chọn sản phẩm dựa trên hành vi nghe nhìn của Quý khách trên trang web của chúng tôi và một số trang web khác
 • Hiển thị quảng cáo của chúng tôi, bao gồm quảng cáo cho các tổ chức khác trong tập đoàn công ty, bao gồm Singapore Airlines Limited (“SIA”), Tradewinds Tours & Travel Private Limited, KrisShop Pte. Ltd. và Encounters Pte Ltd (gọi chung là Scoot, “Tập đoàn SIA”), trên các trang web của bên thứ ba mà Quý khách truy cập.

Chúng tôi cũng sử dụng các dịch vụ phân tích web, chẳng hạn như Google Analytics. Google sử dụng dữ liệu họ thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng địa chỉ www.flyscoot.com, sau đó dữ liệu được sử dụng để báo cáo, thực hiện hoạt động và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu họ thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo trên mạng riêng của mình. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Chính sách Quyền riêng tư của Google.

Quảng cáo định hướng hành vi trực tuyến

Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến còn được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích. Đó là cách phục vụ quảng cáo phù hợp hơn với sở thích của Quý khách trên các trang web mà Quý khách truy cập. Các sở thích đã chia sẻ được nhóm lại với nhau dựa trên hoạt động duyệt web trước đây của Quý khách. Điều này cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo có liên quan và hữu ích cho Quý khách. Quảng cáo cũng có thể được gửi cho Quý khách dựa trên nội dung trang web Quý khách vừa xem. Đây được gọi là quảng cáo có mục tiêu.

Khi Quý khách truy cập trang web của chúng tôi và điều hướng đến các trang web khác, chúng tôi có thể tận dụng cookie mà chúng tôi có và hợp tác với các bên quảng cáo trực tuyến và mạng truyền thông xã hội để cung cấp cho Quý khách quảng cáo có mục tiêu về Tập đoàn SIA trên các trang web khác này và/hoặc để giới hạn số lần Quý khách xem một quảng cáo cụ thể.

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây về Quý khách cho các mục đích đó: Địa chỉ IP hoặc các mã định danh duy nhất khác, cookie, nhà mạng di động, cài đặt múi giờ, hệ điều hành và nền tảng và thông tin về hành trình của Quý khách trên trang web hoặc ứng dụng di động.

Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie nếu Quý khách không muốn nhận quảng cáo có mục tiêu hoặc nhận các quảng cáo được điều chỉnh. Chọn không tham gia không có nghĩa là Quý khách sẽ không còn nhận được quảng cáo trực tuyến nữa. Điều đó có nghĩa là công ty hoặc các công ty mà Quý khách đã chọn không tham gia sẽ không còn cung cấp tới Quý khách các quảng cáo phù hợp với sở thích và kiểu sử dụng web của Quý khách. Thay vào đó, Quý khách có thể thấy nhiều hơn các quảng cáo không liên quan đến sở thích của mình.

Quý khách sẽ tìm thấy thêm thông tin về quảng cáo định hướng hành vi trực tuyến và về việc xóa hoặc kiểm soát cookie tại:

Quan hệ đối tác của chúng tôi với các mạng lưới quảng cáo

Chúng tôi hợp tác với các mạng lưới quảng cáo như Google, Facebook, AdaraSojern và Spafax để thu thập dữ liệu từ Quý khách thông qua cookie của bên thứ ba. Điều này cho phép các mạng quảng cáo này hiển thị dữ liệu từ Quý khách thông qua cookie của bên thứ ba. Như tên gọi gọi là quảng cáo của bên thứ ba, điều này cho phép các mạng quảng cáo hiển thị các thông điệp được gắn mục tiêu và có liên quan từ chúng tôi và/hoặc từ các trang web của bên thứ ba được chọn dựa trên hành vi nghe nhìn của Quý khách trên trang web của chúng tôi và một số trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng dữ liệu cookie được thu thập bởi các mạng quảng cáo này.

Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu của Quý khách với các mạng quảng cáo với mức độ bảo mật nghiêm ngặt nhất và chỉ vì mục đích duy nhất là cung cấp quảng cáo phù hợp hơn. Chúng tôi đã thiết lập các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng Quý khách sẽ chỉ được cung cấp quảng cáo phù hợp. Quý khách có thể chọn không nhận quảng cáo đó bằng cách truy cập trang web của họ hoặc tham khảo phần dưới đây, có tiêu đề “Quản lý tùy chọn cookie”.

Quản lý tùy chọn cookie

Cookie của Scoot

Quý khách có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt Internet của mình. Nếu Quý khách không muốn cookie được cài trên thiết bị của mình, Quý khách có thể kiểm soát điều này bằng cách cài đặt trình duyệt của mình. Tham khảo các liên kết dưới đây để biết hướng dẫn của từng trình duyệt về cách tắt hoặc xóa cookie.

Quý khách cũng có thể xem và quản lý cài đặt cookie tại đây.

Nếu Quý khách chọn không cho phép sử dụng cookie, một số phần trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách hoặc không thể truy cập được. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách xóa cookie của mình, chúng tôi sẽ không thể biết rằng Quý khách đã chọn không tham gia quảng cáo định hướng hành vi trên trang web của chúng tôi; không thể nhận biết rằng Quý khách đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Quyền riêng tư và Chính sách Cookie của chúng tôi; hoặc không thẻ nhớ ngôn ngữ và tùy chọn quốc gia của Quý khách. Điều này có nghĩa là các biểu ngữ từ các trang web của bên thứ ba của chúng tôi sẽ xuất hiện. Quý khách sẽ cần chấp nhận việc sử dụng cookie và cung cấp lại thông tin liên quan đến cookie khác.

 

Cookie của bên thứ ba

Chọn không sử dụng cookie của Adara

 • Quý khách có thể quản lý cài đặt cookie của mình và chọn không chấp nhận cookie tiếp thị của chúng tôi tại đây
 • Hoặc Quý khách có thể chọn không chấp nhận bằng cách truy cập trang web Adara, và nhấp vào “Từ chối”

Chọn không sử dụng cookie’ của Sojern

 • Quý khách có thể quản lý cài đặt cookie của mình và chọn không chấp nhận cookie tiếp thị của chúng tôi tại đây
 • Hoặc Quý khách có thể chọn không chấp nhận bằng cách truy cập trang web TrustArc, đánh dấu vào ô chọn không chấp nhận và nhấp vào “Gửi Chọn không chấp nhận”
 • Hoặc thông qua Chương trình Tự Quản lý của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (DAA) cho Quảng cáo Định hướng Hành vi Trực tuyến, trong đó Sojern là thành viên. Chương trình này cung cấp một trang web không chấp nhận cookie, nơi Quý khách có thể kiểm soát việc sử dụng cookie của mình từ một trang web trung tâm.

Chọn không chấp nhận cookie của Spafax

 • Quý khách có thể quản lý cài đặt cookie của mình và chọn không chấp nhận cookie tiếp thị của chúng tôi tại đây
 • Quý khách có thể chọn không chấp nhận trên Trade Desk bằng cách truy cập trang web https://www.adsrvr.org/ và nhấp vào “Chọn không chấp nhận trong Trình duyệt”
 • Hoặc thông qua Sáng kiến Quảng cáo Mạng (NAI) hoặc Chương trình Tự Quản lý của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (DAA) cho Quảng cáo Định hướng Hành vi Trực tuyến, trong đó Trade Desk là thành viên.

Để từ chối việc sử dụng cookie của các thành viên NAI hoặc người tham gia DAA, hãy truy cập

Chọn không chấp nhận cookie của Google hoặc Facebook:

Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Bảng dưới đây trình bày các cookie được sử dụng thường xuyên nhất trên trang web của chúng tôi.

Tên CookieMô tảDanh mục
UniqueReportIDĐược sử dụng để xác định nhiều tab trong quá trình đặt chỗ.Chức năng
HandShakeĐược sử dụng để chia sẻ chi tiết Người dùng Scoot đã đăng ký giữa DotRez và CorpSite.Chức năng
RetainedContactInfodotRezĐược sử dụng cho hộp kiểm “lưu giữ thông tin liên hệ” trong trang thanh toán của DotRez.Dễ sử dụng
tzmememberportalCookie này được sử dụng để lưu giữ thông tin đăng nhập trong cổng thông tin của hội viênDễ sử dụng
sf-trckngckieGhi lại những lần truy cập trang.Phân tích
sf-tracking-consentLưu lựa chọn chấp thuận theo dõi, do khách truy cập thực hiện.Chức năng
sf-siteTrong mạng lưới đa cơ sở, nhớ ID của cơ sở hiện tại.Chức năng
ASP.NET_SessionIdChứa thông tin về phiên trình duyệt và cho phép khách truy cập đăng nhập vào trang web.Chức năng
.ASPXAUTHXác định xem người dùng đã được xác thực chưa.Chức năng
.SFAUTHĐược sử dụng cho bộ nhớ đệm vé xác thực.Chức năng
.SFROLESĐược sử dụng để lưu vai trò người dùng.Chức năng
.SFLOGĐược sử dụng để thông qua lý do đăng nhập và hiển thị lý do.Chức năng
.AspNet.CookiesCookie của bên phụ thuộc được sử dụng để lưu trữ thông tin xác thực.Chức năng
.AspNet.Temp.CookiesCookies của bộ phận hỗ trợ bên phụ thuộc trong quá trình xác thực.Chức năng
SF-TokenIdXử lý mã xác thực yêu cầu (chế độ xác thực yêu cầu).Chức năng
sf_timezoneoffsetLưu trữ giá trị của bù trừ múi giờ UTC cho người dùng cụ thể, nghĩa là, chênh lệch múi giờ giữa UTC và giờ địa phương của người dùng, tính bằng phút. Cookie này chỉ được lưu trữ cho người dùng đã đăng nhập.Dễ sử dụng
selectedDisplayCurrencyGiữ đơn vị tiền tệ hiển thị do khách hàng chọn.Dễ sử dụng
VisitorsCounterUniqueIdĐược sử dụng để đếm các lần ghé thăm trang web như một thông số duy nhất.Phân tích
cartOrderIdĐược sử dụng để lưu ID đơn hàng hiện tại của giỏ hàng - chỉ khi được thiết lập.Chức năng
idsrvCookie IdentityServer3 được sử dụng để lưu trữ thông tin về người dùng hiện tại. Việc hết hạn phụ thuộc vào hộp kiểm Ghi nhớ tôi. Cấu hình trong AuthenticationConfig.Chức năng
OpenIdConnect.nonceĐược sử dụng để xác thực mã thông báo nhận dạng từ Nhà cung cấp Danh tính (IdenityServer). Đây là một cookie theo phiên, thông tin có trong đó sẽ hết hạn sau 1 giờ nữaChức năng
sf_abtestĐược sử dụng để thử nghiệm A/B, cookie này lưu trữ ID của các biến thể của trangPhân tích
locTheo dõi quốc gia của người dùng hiện tại. Điều này được tự động thiết lập tùy thuộc vào vị trí địa lý của người dùngDễ sử dụng
currTheo dõi đơn vị tiền tệ mặc định của người dùng dựa trên quốc gia hiện tại của họDễ sử dụng
SaleCycleMã định danh duy nhất để theo dõi và hiểu các sản phẩm mà người dùng hiện tại quan tâmChức năng
adhCookie này là ID Trung tâm Dữ liệu Google Ads của hành kháchTiếp thị
apnidCookie này là ID Xander/AppNexus của hành kháchTiếp thị

cid

Cookie này là ID Sojern của hành kháchTiếp thị
dc-advCookie này là chạy quảng cáo Dynamic Ads cho du kháchTiếp thị
dc-partCookie này là chạy quảng cáo Dynamic Ads cho du kháchTiếp thị
frCookie này là ID Facebook của du kháchTiếp thị
gidCookie này là ID Google của du kháchTiếp thị
jumpseat_uidMã định danh duy nhất này để theo dõi và hiểu tùy chọn Price Watch của người dùng hiện tạiTiếp thị
hiển thị jumpseat-unsolicited-popup-shownLưu trữ cài đặt bật lên hiện tại của Price WatchTiếp thị
muidCookie này là cookie theo dõi Mã định danh Người dùng Microsoft được sử dụng bởi Bing AdsTiếp thị
ttdidCookie này là ID TradeDesk của du kháchTiếp thị
_wihptics2Cookie này là ID WiHP của du kháchTiếp thị
yoidCookie này được thả vào trang web bất cứ khi nào khách truy cập trang chủ, trang tìm kiếm và các trang đặt chỗTiếp thị
yosidID của phiên cookie này được thả vào trang web bất cứ khi nào khách truy cập trang chủ, tìm kiếm và các trang đặt chỗTiếp thị


Clickstream data

Clickstream ghi lại những phần nào của trang web mà Quý khách nhấp vào khi Quý khách sử dụng nó. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu nhấp chuột khi Quý khách sử dụng trang web và theo dõi thông qua các trang web khác để cải thiện trải nghiệm trực tuyến của Quý khách với chúng tôi. Dữ liệu này sẽ không được lưu trữ như một phần trong hồ sơ khách hàng của Quý khách và sẽ chỉ được sử dụng cho các phân tích thống kê.