ข้อกําหนดการใช้งาน


นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตครั้งล่าสุด: 11 เมษายน 2022

สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย โปรดดูประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียฉบับใหม่ ที่นี่

นี่คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท สกู๊ต จำกัด (“สกู๊ต”, “เรา”, “ของเรา” จะหมายถึง Scoot Pte. Ltd.)

เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีเลขทะเบียนบริษัท 200312665W และมีสำนักงานจดทะเบียนที่ 25 Airline Road, Airline House, Singapore 819829 เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ “GDPR”) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราคือผู้ควบคุมข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ privacy@flyscoot.com.

ตัวแทนของเราในสหภาพยุโรปคือสํานักงานของ Singapore Airlines Limited ในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจดทะเบียนที่ Evert van de Beekstraat 1, The Base A, 1118CL Schiphol, Netherlands

ตัวแทนของเราในสหราชอาณาจักรคือสํานักงานลอนดอนของ Singapore Airlines Limited ซึ่งจดทะเบียนที่ Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, United Kingdom

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่และตัวแทนคุ้มครองข้อมูลของเราในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรได้ที่ privacy@flyscoot.com.

หากคุณได้จองเที่ยวบินกับเรา แต่เที่ยวบินอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินในการจองของคุณจะดําเนินการโดยสายการบินอื่น (หลายเที่ยวบิน) สายการบินอื่น ๆ ดังกล่าวถือว่าเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” ‬เช่นกันสําหรับวัตถุประสงค์ของ GDPR หากคุณได้จอง สําหรับบริการที่ไม่ใช่เที่ยวบินผ่านเรา รวมถึงการจองโรงแรมหรือรถเช่า ผู้ให้บริการดังกล่าวถือว่าเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูล” ด้วย คุณสามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายการบินอื่นและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เที่ยวบินได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาหรือขอสําเนาฉบับจากพวกเขาโดยตรง

สกู๊ตเก็บข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลลูกค้า (อย่างที่แสดงด้านล่าง) เพื่อรับรองความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพของประสบการณ์กับสกู๊ต การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าช่วยให้เราสามารถให้บริการและ ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มตอบสนองความต้องการและข้อกําหนดของคุณมากที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้แสดงถึงนโยบายของสกู๊ต และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลลูกค้า

เมื่อคุณใช้บริการของเราต่อไป แสดงว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

สรุป

เราเก็บข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง

เราเก็บข้อมูลเมื่อคุณซื้อเที่ยวบินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือเมื่อคุณเดินทางกับเรา เช่นข้อมูลที่ติดต่อของคุณ ข้อมูลการเดินทาง และรายละเอียดบัตรเครดิต การที่คุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้งานบริการของเราได้ เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชื่นชอบของคุณจากการมีปฎิสัมพันธ์ของคุณกับพนักงานที่ให้บริการในเที่ยวบินและพนักงานภาคพื้นสนาม และคำขอที่เฉพาะเจาะจงของคุณ นอกจากนี้ เราเก็บ อุปกรณ์และข้อมูลทางเทคนิคจากคุณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจส่งเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา‭ การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทางเลือกดังกล่าวจะทําให้คุณสมบัติพิเศษที่เกี่ยวข้องไม่พร้อมใช้งานเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อการใช้บริการพื้นฐานของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำให้สัญญาบริการขนส่งสินค้าระหว่างเรากับคุณ หรือส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่คุณได้ขอไว้หรือลงทะเบียนไว้ และจัดการการเป็นสมาชิกของคุณกับโปรแกรมสกู๊ต และโปรแกรม KrisFlyer ของเรา และ/หรือโปรแกรมการเดินทางขององค์กรสําหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง เราจะใช้เพียงหมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของคุณตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่เราเห็นว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบตัวตน และเราจะทำด้วยความซื่อสัตย์เพื่อป้องกันไม่ให้มีคำร้องหรือธุรกรรมที่เป็นเท็จ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่เราจะเข้าถึงได้ และเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมนอกจากการเก็บหรือใช้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และหากเราไม่สามารถ ยืนยันตัวตนได้อย่างแม่นยำซึ่งเราจะทำด้วยความซื่อสัตย์แล้ว สิ่งนี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงร้ายแรงต่อความปลอดภัยและความมั่นคง หรือความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือต่อเรา เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเก็บรักษาไว้ในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือของเราเช่นกัน และเพื่อปรับผลิตภัณฑ์และบริการตามความชอบของคุณเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ นอกจากนี้ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเรา กลุ่มบริษัทเรา คู่ค้าและตัวแทนของเราให้แด่คุณ (ซึ่งอาจต้องมีการยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการรายอื่นของเรา เท่าที่พวกเขาจำเป็นต้องรับ เพื่อการให้บริการ เช่นผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการที่สนามบิน คู่ค้าผู้ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และความบันเทิงระหว่างเที่ยวบิน เราใช้ เราใช้ บริการของผู้อื่นเพื่อดำเนินการหรือจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อใช้ตามจุดประสงค์ในนโยบายนี้เท่านั้น เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับสายการบินภายในประเทศของเรา การใช้เที่ยวบินร่วมกัน คู่ค้าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ หรือผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นที่ช่วย ให้บริการของเรา กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำนักงานและสถานีในต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด รวมทั้งตัวแทนที่มีอำนาจโดยชอบของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะใช้ข้อมูลของคุณที่ใด

เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ที่สิงคโปร์และออสเตรเลีย เราโอนข้อมูลของคุณให้พนักงานที่สนามบินปลายทางของเที่ยวบินที่คุณเดินทาง และในสถานที่ที่เราปฏิบัติงาน พนักงานของเราอยู่ในสาขาต่างประเทศหรือสํานักงานตัวแทนของเรา ทั่วโลกเช่น ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี กรีซ อินเดีย และลาว

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้น และตามจุดประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายเกี่ยวข้องจะกำหนด เราจะเก็บข้อมูลของลูกค้านานถึง 7 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีหลักฐานสำหรับกรณีการพิพาทใด ๆ สําหรับผู้ที่พํานักอาศัยอยู่ในจีน สหภาพยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ เราจะพยายามลบข้อมูลลูกค้าของคุณภายในระยะเวลาที่กําหนดตามการร้องขอเพื่อลบออกหรือติดต่อคุณหากจะใช้เวลานานกว่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันจะใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของฉันได้อย่างไร

คุณอาจมีสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับผู้มีถิ่นพํานักนอกสหภาพยุโรป นอกสวิตเซอร์แลนด์ และนอกจีน

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับผู้พํานักอาศัยในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์

ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับผู้มีถิ่นพํานักในจีน

การแก้ไขข้อพิพาท

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อเรา ที่นี่.

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สกู๊ตจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวไป และเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเดตจะลงประกาศที่เว็บไซต์ของสกู๊ตและมีการระบุเวลาปรับปรุงข้อมูล เพื่อให้คุณทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด โปรดกลับมาดูบ่อย ๆ เพื่อดูสิ่งที่อัปเดต หรือเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเราทําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ทราบ รวมถึงมีการแจ้งเตือนทางอีเมล

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อ A: คำแถลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้าทั่วไป

1. ประเภทข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บ

ประเภทของข้อมูลลูกค้าที่สกู๊ตเก็บขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องจัดเก็บ และตามลักษณะการให้บริการที่ร้องขอ หรือการทำธุรกรรมที่ต้องดำเนินการ

มีข้อมูลลูกค้าสองประเภทใหญ่ ๆ ที่สกู๊ตเก็บ

 • ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่เราเก็บ รวมถึงแต่ไม่จำกัดสิ่งต่อไปนี้
 1. ข้อมูลส่วนตัวที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือหมายเลขระบุตัวตนอื่น ๆ
 2. ข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเดบิตหรือเครดิต รวมถึงชื่อของผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่ในการส่งใบแจ้งหนี้ และวันหมดอายุ
 4. ข้อมูลการเดินทาง เช่น หมายเลขตั๋ว ปลายทางการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการซื้ออื่น ๆ ของคุณที่ทำกับสกู๊ต (เช่น ประวัติการซื้อหรือที่นั่งที่เลือก กระเป๋าเดินทางที่เช็คอิน กระเป่าเดินทางที่น้ำหนักเกิน การอัปเกรดที่นั่ง) ข้อมูลในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา (เช่น โรงแรม การเช่ารถ และประกัน) และการซื้อแพคเกจต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ สต็อปโอเวอร์ ฮอลิเดย์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. ความต้องการของลูกค้า เช่น อาหาร ที่นั่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ KrisShop ของคุณ (รวมถึงวันที่ทําธุรกรรม ช่องทางการซื้อ ไมล์สะสม KrisFlyer) และรายละเอียดการเป็นสมาชิก (รวมถึงระดับชั้นสมาชิก และสถานะคุณสมบัติลําดับขั้นของสมาชิก) สถานที่ที่คุณต้องการเยี่ยมชมหรือความต้องการบริการอื่น ๆ
 7. ข้อมูลชีวมิติ เช่น ข้อมูลที่ได้จากรูปถ่ายหนังสือเดินทางและภาพใบหน้าอื่น ๆ หากได้ใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อเช็คอิน
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไวไฟระหว่างเที่ยวบินของคุณ เช่น ข้อมูลที่แสดงว่าคุณใช้ไวไฟระหว่างเที่ยวบินหรือไม่ แพ็กเกจไวไฟที่คุณใช้ วิธีการชำระเงินสำหรับการใช้ไวไฟระหว่างเที่ยวบิน และข้อมูลที่คุณใช้ในช่วงเวลาการใช้ไวไฟของคุณ
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์บนเครื่องบินและการซื้อของกับเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าปลอดภาษีที่ร้องขอและซื้อ
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาของคุณกับพนักงานภาคพื้นสนาม และพนักงานศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา เช่น รายละเอียดกรณีพิพาท เหตุต่าง ๆ หรือกรณีกระเป๋าหาย รายละเอียดการโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยพนักงานภาคพื้นสนามหรือศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ สามารถให้บริการแก่คุณ
 11. ข้อมูลสุขภาพ เช่น สถานะการฉีดวัคซีน ผลการทดสอบก่อนออกเดินทาง บันทึกของแพทย์ ใบรับรองแพทย์ จดหมายและคําขอที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางการแพทย์
 12. ข้อมูลที่คุณเลือก และ/หรือ การยินยอมที่คุณได้ส่งในขณะที่คุณใช้งานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือที่ให้บริการออนไลน์อื่น ๆ ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  - ข้อมูลในคําถามที่คุณป้อนลงในแชทบอท M.A.R.V.I.E ของเรา ในหน้า Facebook เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเราที่ใช้ทั่วโลก
  - ข้อมูลตําแหน่งของคุณ
 13. ข้อมูลที่เราได้รับจากการจองเที่ยวบินที่คุณจองผ่านแพลตฟอร์มการจองตั๋วสำหรับองค์กรแบบออนไลน์
 14. ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น หน้าเพจโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ของเรา หรือคู่ค้าที่ทำสัญญากับเรา และ
 15. ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจ เช่น รายละเอียดที่ติดต่อพนักงานของผู้ขายสินค้าและบริการของเรา รวมถึงลูกค้าองค์กร และรายละเอียดที่ติดต่อที่เก็บข้อมูลโดยแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกสินค้า และ แผนกวิศวกรรม และโดย บริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส จํากัด (“SIA”) และบริษัทในเครือ

 

 • ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และทางเทคนิคที่คุณได้ให้เราในขณะที่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา เช่น ไอพีแอดเดรส หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ คุกกี้ ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ การตั้งค่าเขตเวลา ระบบที่ใช้ดำเนินการ และ แพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้อาจพบได้ใน หัวข้อ B: นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดทราบว่าในสถานการณ์ที่จํากัด ข้อมูลทางเทคนิคนี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อระบุ ตัวคุณ

สําหรับวัตถุประสงค์ของคําแถลงนโยบายนี้ ข้อมูลลูกค้า หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางเทคนิค

เราใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างฐานข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้โดยสาร ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการและจัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะไม่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใด ข้อมูลนี้จะไม่จัดเก็บไว้ในบันทึกของลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณ และ จะเก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้นเพื่อให้เราเข้าใจรายละเอียดของลูกค้าของสกู๊ตและพัฒนาการนำเสนอบริการของสกู๊ต

ข้อมูลประเภทพิเศษ หรือ “ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน”

ข้อมูลลูกค้าบางประเภท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือสุขภาพของคุณ ตลอดจนข้อมูลชีวมิติ (หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน เช่น การจดจําใบหน้า) จะถือว่าเป็นข้อมูลประเภทพิเศษ หรือ “ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน” ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้บางฉบับ รวมถึง GDPR ข้อมูลลูกค้าประเภทอื่น ๆ บางประเภท เช่น ข้อมูลการชําระเงินของคุณ (หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) ก็ถือว่า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ PRC (“PIPL”)

โดยปกติแล้ว เราจะพยายามจำกัดสถานการณ์ที่เราต้องเก็บ ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตาม การดําเนินการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง เนื่องจากจําเป็นต้องทําการชําระเงินให้เสร็จสมบูรณ์และสรุปการทําธุรกรรมกับคุณหรือ คุณได้ส่งคำขอบางประการเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางของคุณ ซึ่งเปิดเผยหรือสื่อถึงคุณ ถือว่าเป็น “ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน” หากคุณเลือกให้ ข้อมูลแก่เรา (หรือบุคคลที่สาม เช่น ผ่านตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวที่คุณได้ทําการจอง) หรือหากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อกําหนดของหน่วยงานสาธารณะหรือหน่วยงานกํากับดูแลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข ศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง

เช่น

 • หากคุณขอมื้ออาหารแบบพิเศษ เช่น แบบฮาลาลหรือโคเชอร์ ซึ่งอาจสื่อได้ว่าคุณนับถือบางศาสนา
 • หากคุณขอความช่วยเหลือทางการแพทย์จากเรา และ/หรือ ผู้ให้บริการที่สนามบิน เช่น การขอเก้าอี้รถเข็น ซึ่งอาจเปิดเผยว่าคุณมีเงื่อนไขทางสุขภาพพิเศษบางประการ
 • หากคุณเลือกที่จะเช็คอินเที่ยวบินของคุณโดยใช้คุณลักษณะข้อมูลชีวมิติ (การจดจําใบหน้า) ในเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเราเพื่อยืนยันเอกสารการเดินทางของคุณ (เช่น หนังสือเดินทาง) เราจะดําเนินการนี้ตามความยินยอมโดยชัดแจ้งของคุณเท่านั้นและคุณ มีอิสระในการใช้วิธีการอื่นในการยืนยันเอกสารของคุณเสมอ

เราจะเก็บข้อมูลจากคุณอย่างไร

สกู๊ตเก็บข้อมูลของลูกค้าในขณะที่คุณใช้บริการของเรา ซึ่งหมายรวมถึงเวลาที่คุณเดินทางกับเรา ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา หรือเมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย ศูนย์ติดต่อของเรา หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือที่ให้บริการที่สนามบิน

สกู๊ตจะเก็บข้อมูลลูกค้าจากตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณเช่นกัน ซึ่งรวมถึงบุคคลที่คุณอนุญาต (เช่น ผู้จัดการการเดินทางขององค์กรของคุณ) และบุคคลที่กระทำการแทนคุณโดยถูกต้อง ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา

เราอาจได้รับข้อมูลลูกค้าของคุณจากนิติบุคคลอื่น ๆ จากบริษัทในเครือของเรา ซึ่งรวมถึง SIA, Tradewinds Tours & Travel Private Limited, KrisShop Pte. Ltd และ Encounters Pte Ltd (เรียกรวมกันว่าสกู๊ต “กลุ่มบริษัท SIA”).

นอกจากนี้ สกู๊ตอาจได้รับข้อมูลลูกค้าจากผู้อื่นซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ร้านค้าปลีก KrisShop ของเรา พันธมิตร KrisFlyer ของเรา (รวมถึงสายการบินอื่น ๆ และ องค์กรอื่นที่ไม่ใช่สายการบิน เช่น อเมริกันเอ็กซ์เพรส หรือยูโอบี) คู่ค้าอื่น ๆ ที่ทำสัญญากับเรา ผู้ให้บริการของเรา และสายการบินอื่น ๆ รวมถึงสายการบินในกลุ่มบริษัท SIA เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแบบร่วมเที่ยวบินหรือเที่ยวบินที่ใช้หลายสายการบิน

เมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นแก่เรา รวมถึงแต่ไม่จำกัด กรณีที่คุณจองแทนบุคคลอื่น คุณจะต้องแน่ใจว่าบุคคลที่คุณได้ป้อนข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นให้แก่สกู๊ต ได้อนุญาตให้คุณเปิดเผย หรือรับทราบ และยอมรับตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. จำเป็นต้องให้ข้อมูลลูกค้าหรือไม่

การเก็บข้อมูลลูกค้าในประเภทดังต่อไปนี้เป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้สกู๊ตทำสัญญาบริการขนส่งกับคุณให้สมบูรณ์ ข้อมูลลูกค้าประเภทนี้ได้รับการระบุว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการจองตั๋ว หากคุณไม่ให้ข้อมูลนี้ เราจะไม่สามารถให้บริการ และ/หรือสินค้าที่คุณต้องการได้

 • รายละเอียดผู้โดยสาร เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ/ชื่อจริง สกุล/นามสกุล วันเกิด ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์
 • รายละเอียดที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน คำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง นามสกุล
 • รายละเอียดการชำระเงิน เช่น ชื่อบัตรเครดิตหรือเดบิต หมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต วันหมดอายุและหมายเลขยืนยันบัตรเครดิตหรือเดบิต หรือที่อยู่ในการส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะโอนให้ผู้ให้บริการชำระเงินของเรา

อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณจะบินไปยังบางประเทศ หรือหากคุณบินในฐานะองค์กรที่จดทะเบียนในบางประเทศ เช่น เพศ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือประเทศที่ออกหนังสือเดินทางของคุณ สถานะการฉีดวัคซีนและผลการตรวจก่อนออกเดินทาง ชื่อ หมายเลขการจดทะเบียน GST และที่อยู่ของธุรกิจที่คุณบินในนามของ และที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจของคุณ ข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้จะปรากฎอย่างชัดเจน ในขณะที่คุณทำการจอง

การรวบรวมข้อมูลลูกค้าประเภทต่อไปนี้เป็นข้อบังคับเพื่อให้สกู๊ตสามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต และการเป็นสมาชิกโปรแกรม KrisFlyer ของเรา: (1) ชื่อ (2) นามสกุล (3) ชื่อจริง หากคุณไม่มีนามสกุล (4) วันเกิด (5) ที่อยู่อีเมล (6) ตําแหน่งที่อยู่ และ (7) ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้มีถิ่นพํานักในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์

การไม่สามารถให้ข้อมูลลูกค้าดังต่อไปนี้จะเป็นผลให้ (1) สกู๊ตไม่สามารถอัปเดตผลิตภัณฑ์ และ/หรือ นำเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุดให้แก่คุณได้ และ/ หรือ (2) คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด โปรโมชัน หรือการแลกรับประโยชน์ ที่จัดโดยสกู๊ต

 • ข้อมูลที่ติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (เพื่อตรวจสอบประเทศที่คุณอาศัย) และที่อยู่ (หากต้องส่งรางวัลทางจดหมาย)
 • ประเทศที่อาศัย

3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพํานักในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์หรือจีน เราจําเป็นต้องเปิดเผยพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้ GDPR และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์และ PIPL เรายังต้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ข้อมูลของคุณภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสิงคโปร์  หากคุณอาศัยอยู่ในสิงคโปร์ ถือว่าคุณยินยอมตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อในการประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะใช้ ข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้:

ตามสัญญาบริการขนส่งที่เราทำกับคุณ เราจะใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อ

 • ดําเนินการและช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ (เช่น การจอง การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจอง (เช่น การเลือกที่นั่งและการอัปเกรดที่นั่ง ความต้องการเกี่ยวกับอาหาร ข้อมูล WiFi และประกันภัยที่ซื้อผ่าน เว็บไซต์ของเรา ฯลฯ) การดําเนินการจองดังกล่าวและตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกง)
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการ ซึ่งอาจรวมถึงข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับเที่ยวบินผ่านบริการทางโทรศัพท์มือถือ
 • อำนวยความสะดวกที่สนามบิน การเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ต และการเช็คอินด้วยตนเอง
 • ให้บริการที่สนามบิน เช่น การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเที่ยวบิน การจัดการต่าง ๆ ที่สนามบิน และอำนวยความสะดวกเรื่องศุลกากรและการเข้าเมือง
 • ให้บริการเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง เช่น การจัดการคำถามเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง รวมถึงคำร้องกรณีความผิดพลาดในการจัดการกระเป๋าเดินทาง หรือกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ให้บริการอาหาร หรือบริการอื่น ๆ ระหว่างเที่ยวบิน (เพื่อให้ประสบการณ์ระหว่างเที่ยวบินเป็นไปตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ)
 • ตามสัญญาของเรากับคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับสกู๊ต หรือสมาชิก KrisFlyer เราจะใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อ:
  • รักษาบัญชีของคุณ
  • ให้ความสะดวกในการทำธุรกรรมและบริการ
  • ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของคุณในแพลตฟอร์มใด ๆ ที่เราโฮสต์ และ
  • ส่งอัปเดตหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

  เนื่องจากเราสามารถให้บริการตามความต้องการของคุณได้ตามกฎหมาย สามารถปรับบริการและทำการตลาดตามความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เพื่อทำให้มั่นใจในความสำเร็จของธุรกิจของพวกเรา และตรวจสอบว่าเราได้ให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และการจัดการที่เหมาะสม เราจะใช้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณเพื่อ

 • พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเรา และตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราว่ามีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ
 • จัดการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ และเพื่อการจัดการภายใน รวมถึงการจัดการปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การวิจัย และจุดประสงค์ทางสถิติและการสำรวจ
 • ตรวจสอบและบันทึกการโทรศัพท์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ การอบรม และกฎหมาย รวมถึงการวิเคราะห์และจุดประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ชอบตามกฎหมาย
 • ส่งแบบสํารวจให้คุณทางอีเมล (รวมถึงแบบสํารวจที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต หรือโปรแกรม KrisFlyer ของเรา หากคุณเป็นสมาชิก ตามรายละเอียดด้านล่าง) คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับแบบสํารวจเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อ เราผ่านเว็บไซต์ หรือเพจโซเชียลมีเดีย หรือโดยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการลงทะเบียน” ในอีเมลที่เราส่งให้
 • ส่งอีเมลบริการถึงคุณ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้ตรวจสอบการซื้อของคุณในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในมือถือของเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลบริการได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อเราผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของเรา หรือโดยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการลงทะเบียน” ในอีเมลที่เราส่งให้
 • ตอบคำถาม คำขอ และความเห็นของคุณ
 • บังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไข และนโยบายต่าง ๆ
 • ทำให้คุณเข้าใช้บริการสนทนาในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือได้ หากคุณเลือกที่จะใช้บริการนั้น
 • ปรับผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณ รวมถึงการตอบสนองความต้องการและมื้ออาหารตามความต้องการของคุณ
 • ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณเห็นในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และ ScootHub พอร์ทัลบนเครื่องบินของเรา
 • รักษาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือให้ปลอดภัยและมั่นคง
 • รวมรวมข้อมูลของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูลทางสถิติซึ่งไม่มีข้อมูลระบุเฉพาะบุคคล (เช่น จำนวนผู้โดยสารที่บินในเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่ง) ซึ่งเราจะใช้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อให้เราเข้าใจลูกค้าของสกู๊ตมากขึ้น และพัฒนาการนำเสนอ บริการของสกู๊ตของเรา
 • ปรับปรุงการตลาดของเรา เช่น การส่งข้อความทางการตลาดเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณต้องการเดินทาง ตามคำตอบของคุณที่มีต่อคำถามเสริมในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ รวมทั้งการเดินทางก่อนหน้าของคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลนี้ และยกเลิกการรับข้อความทางการตลาดที่ส่งให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ กรุณาคลิก ที่นี่.
 • แบ่งปันข้อมูลลูกค้ากับพันธมิตรที่ได้รับเลือก เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนข้อเสนอ โปรโมชั่น และการตลาดทางตรงอื่น ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้นสําหรับคุณ หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพํานักในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณสามารถคัดค้านการทําโปรไฟล์นี้และเลือกที่จะไม่รับข้อมูล การกําหนดเป้าหมายการตลาดดังกล่าวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ กรุณาคลิก ที่นี่และ
 • มีส่วนร่วมในการศึกษาของอุตสาหกรรมที่จัดทำโดยตัวแทนสาธารณะ หรือผู้มีอำนาจด้านกฏระเบียบข้อบังคับในสิงคโปร์ และ
 • ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ตและโปรแกรม KrisFlyer เราจะใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อ:
 • ให้ข้อมูลใด ๆ แก่คุณ รวมถึงโปรโมชั่นและข้อเสนอจากเราและพันธมิตร KrisFlyer หากมี (โดยได้รับความยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด)
 • ส่งมอบโปรแกรมสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การใส่ชื่อของคุณเข้าไปในการชิงโชคอัตโนมัติ
 • ติดต่อคุณเพื่อส่งแบบสำรวจ และการวิจัยตลาดซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และลูกค้า
 • ตอบอีเมลและคำถามทางโทรศัพท์ของคุณ
 • นอกเหนือจากนั้น ในฐานะสมาชิกสกู๊ต และโปรแกรม KrisFlyer ข้อมูลลูกค้าจะถูกใช้เพื่อจัดหาบริการ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ ส่งข่าวสารและรายงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโปรโมชั่น และข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง (ด้วยความยินยอมของคุณตามที่กฏหมายกำหนด)
 • หากคุณเป็นพนักงานขององค์กรที่ทำสัญญาไว้กับสกู๊ต
 • ติดต่อคุณเพื่อรับบริการของเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจสอบและบันทึกการโทรศัพท์เพื่อการวิเคราะห์ด้านคุณภาพ การอบรม และกฎหมาย หรือจุดประสงค์อื่น ๆ เพื่อให้เราพัฒนาการให้บริการโดยชอบตามกฎหมาย
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรากับนายจ้างของคุณ และ
 • สื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชัน งานต่าง ๆ และข่าวหรือข้อมูลอื่น ๆ กับคุณ ซึ่งเราคิดว่าคุณน่าจะสนใจ
 • หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพํานักในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือจีน คุณสามารถคัดค้านการทําโปรไฟล์นี้และเลือกที่จะไม่รับข่าวสารการตลาดแบบกําหนดเป้าหมายดังกล่าวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์นี้ กรุณาคลิก ที่นี่.
 • หากคุณให้การยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด เราจะใช้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณเพื่อ
 • ส่งสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานําเสนอ บริษัทย่อยและสายการบินในเครือของเรา และพันธมิตรบริการ (เช่น พันธมิตรด้านที่พักหรือพันธมิตรด้านการขนส่ง) รวมถึงตัวแทนที่สกู๊ตมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวกับโปรแกรมสกู๊ต และโปรแกรม KrisFlyer
 • กำหนดคุณเป็นกลุ่มโฆษณา (รวมถึงโฆษณาจากกลุ่มบริษัท SIA) ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณได้ไปเยี่ยมชม ใช้ประโยชน์จากคุกกี้ที่เรามี ผลคือจุดที่คุณไปต่อที่เว็บไซต์ต่าง ๆ หลังจากเข้ามาที่ เว็บไซต์ของเรา คุณอาจเห็นโฆษณาของกลุ่มบริษัท SIA ที่มีการปรับแต่งในเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา (และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เหมือนกัน)
 • กำหนดคุณเป็นกลุ่มโฆษณา ด้วยการแสดงโฆษณาของสกู๊ต ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณได้ไปเยี่ยมชม ใช้ประโยชน์จากคุกกี้ที่กลุ่มบริษัท SIA มีไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ผลคือจุดที่คุณไปต่อที่เว็บไซต์ต่าง ๆ หลังจากเข้ามาที่ เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท SIA คุณอาจเห็นโฆษณาของสกู๊ตที่มีการปรับแต่งในเว็บไซต์เหล่านี้ เราจะดำเนินการในกรณีนี้เฉพาะเมื่อคุณยินยอมให้บริษัทในกลุ่มบริษัท SIA ที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันข้อมูลคุกกี้กับเราสำหรับ จุดประสงค์เหล่านี้ โปรดตรวจสอบนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา (และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เหมือนกัน)
 • แสดงโฆษณาที่ถูกปรับแต่งจากกลุ่มบริษัท SIA ที่เกี่ยวข้องกับคุณในโซเชียลมีเดีย เราใช้เทคโนโลยีการเจาะจงเป้าหมายเพื่อทำในส่วนนี้ เช่น เราอาจทำการแสดงโฆษณาแบนเนอร์ที่อิงกับความสนใจ เมื่อคุณ ใช้ Facebook ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Custom Audience เครื่องมือนี้อนุญาตให้อีเมลถูกเก็บไว้ในเบราเซอร์ของพวกเรา และส่งไปหา Facebook อีเมลจะถูกจับคู่กับ รายการ ID แฮชของผู้ใช้ Facebook ที่มีอยู่และการจับคู่จะถูกเพิ่มลงในผู้ชมที่กําหนดเองของเราสําหรับการโฆษณา ตัวที่ถูกจับคู่และไม่ถูกจับคู่จะถูกลบทิ้ง และ
 • ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ตหรือโปรแกรม KrisFlyer
 • คุณมีสิทธิ์ยกเลิกการยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้โดยการติดต่อเราที่ privacy@flyscoot.comผ่านทางเว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของเรา หรือสําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต และ สมาชิกโปรแกรม KrisFlyer โดยเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณในเว็บไซต์ของเรา

4. การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณ

ด้วยความยินยอมของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกําหนด เราจะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าของคุณกับบุคคลที่สามที่เลือกในสถานการณ์ที่กําหนดไว้ด้านล่าง:

 • ผู้ให้บริการการเดินทางและขนส่งสินค้า หรือธุรกิจ หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (รวมถึงพนักงานที่สนามบิน พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการการประกันการเดินทาง ผู้ให้บริการประกันภัย และผู้ให้บริการไวไฟ (หากมีให้บริการ) หากคุณซื้อหรือเลือกใช้บริการเหล่านี้) ก็จะรวมถึงสายการบินร่วมธุรกิจ คณะผู้จัดการสนามบิน และผู้ดำเนินการที่สนามบิน
 • สายการบินร่วมเที่ยวบิน และคู่ค้าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้พวกเขาทำสัญญาขนส่งสินค้าให้สมบูรณ์สำหรับเที่ยวบินที่คุณจองกับสกู๊ต ตามความเหมาะสม ซึ่งให้ประโยชน์จากโปรแกรมฟรีเควนท์ ฟลายเยอร์   ในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณถูกส่งไปให้คู่ค้าเหล่านี้ ข้อมูลลูกค้านี้จะใช้โดยคู่ค้าตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของคู่ค้ารายนั้น สําหรับรายการนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ให้คลิก ที่นี่.
 • เครือข่ายโฆษณาหรือผู้ให้โฆษณาที่ต้องการข้อมูลเพื่อเลือกและนำเสนอโฆษณาให้คุณและคนอื่น ๆ รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ถูกเลือกอื่น ๆ เพื่อทำให้พวกเขานำเสนอข้อเสนอ และโปรโมชั่นที่ตรงใจ และการตลาดขายตรงอื่น ๆ แก่ คุณหรือคนอื่น
 • ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา เพื่อให้รูปแบบการให้บริการที่คุณเลือก อาจได้รับการนำเสนอให้คุณได้ใช้
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลที่ช่วยเราพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ
 • ตัวแทนสาธารณะ และผู้มีอำนาจทางกฏข้อบังคับในสิงคโปร์ และบริษัทสัญญาจ้างต่อ เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมการศึกษาของอุตสาหกรรม และ
 • ผู้ดำเนินการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการนี้ เพื่อทำตามขั้นตอนการชำระเงินที่คุณดำเนินการ หรือทำผ่านสกู๊ต

เราจะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าของคุณกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริษัท SIA ในสถานการณ์ที่กําหนดไว้ด้านล่าง:

 • เพื่อให้เป็นตามจุดประสงค์ของสัญญาที่เราทำกับคุณ เราจะ

  (ก) ดำเนินการจองและอำนวยความสะดวกในการต่อเครื่องบินให้ผู้โดยสาร
  (ข) จัดการผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินของกลุ่มบริษัท SIA และสายการบินอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท SIA และเป็นสมาชิกของทั้งสกู๊ต และโปรแกรม KrisFlyer
  (ค) จัดการผู้โดยสารหากเที่ยวบินหยุดชะงัก และให้ความช่วยเหลือและบริการที่จำเป็น
 • เนื่องจากเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณโดยชอบตามกฎหมายได้ และให้บริการและการตลาดที่ปรับรูปแบบให้คุณโดยเฉพาะ และเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารที่บินกับเรา เราจะ
  1. ตอบคำร้องหรือคำชมที่สกู๊ตได้รับจากผู้โดยสารที่แบ่งปันประสบการณ์ในเที่ยวบินของพวกเขา ซึ่งบริการโดยสายการบินในกลุ่มบริษัท SIA
  2. ให้ประสบการณ์ลูกค้าที่ได้รับการยกระดับและปรับข้อเสนอให้เหมาะสมกับผู้โดยสาร
  3. คาดหมายถึงบริการที่ผู้โดยสารต้องการบนเที่ยวบินของเรา
  4. ทำความเข้าใจลูกค้ามากขึ้นผ่านการวิเคราะห์และการวิจัย (รวมถึงการวิจัยทางการตลาด) เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงบริการให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ
  5. ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการอัปเดต แบบสํารวจ และข้อเสนอเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ตและสมาชิกโปรแกรม KrisFlyer ของเรา และ
  6. หากจำเป็น ปกป้องผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง หรือประกาศแบนจากการบินกับสายการบินอื่นภายในกลุ่ม
 • เพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือกลุ่มอื่น ๆ ภายใต้กลุ่มบริษัท SIA เพื่อจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องให้คุณ และเพื่อเข้าใจคุณมากขึ้น เช่น เมื่อคุณบินจากสายการบินในกลุ่มบริษัท SIA กลุ่มใน กลุ่มบริษัท SIA อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของบริการการเดินทางที่คุณอาจสนใจ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งค่าบัญชีสมาชิกของคุณกับนิติบุคคลอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท SIA โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องได้รับความยินยอมจากคุณตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด ตัวอย่างเช่น ด้วยความยินยอมของคุณตามที่กฏหมายกำหนด เรา จะแบ่งปันข้อมูลลูกค้าของคุณกับ KrisShop เพื่อเชื่อมโยงบัญชี KrisFlyer ของคุณกับโปรแกรม KrisShopper และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการด้านการตลาดทางตรงตามเป้าหมายและรูปแบบการตลาดหรือการโฆษณาอื่น ๆ รวมถึงการตลาดหรือการโฆษณาสําหรับนิติบุคคลภายใน SIA Group โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับและ/หรือ ให้โอกาสในการเลือกไม่เข้าร่วมในแต่ละกรณีตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนด

สกู๊ตจะใช้และเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลที่ได้รับการตรวจสอบตัวตนแล้วพบว่าเป็นตัวคุณเองหรือเป็นผู้กระทำการแทนคุณตามมาตรการความปลอดภัย เพื่อดำเนินธุรกรรมหรือการสอบถามที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้โดยสารแต่ละคนที่ถูกรวบรวมชื่อไว้ในบันทึกชื่อผู้โดยสารฉบับเดียวกัน (“พีเอ็นอาร์”) จะถือว่าผู้โดยสารแต่ละคนเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของผู้โดยสารคนอื่น ๆ ในบันทึกชื่อผู้โดยสารฉบับนั้น

สกู๊ตจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐหรือกำกับระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์หรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ ศุลกากร และการเข้าเมือง หากจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย หรือหาก เราเชื่อว่าการกระทำกล่าวมีความจำเป็น เราจะ

 • ทำตามข้อกำหนดกฎหมาย กระบวนการ และคำขอทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสัญญาอื่น ๆ รวมถึงการสอบสวนเหตุที่น่าสงสัยจะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
 • ตรวจจับ ป้องกัน และระบุปัญหาเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ การปลอมแปลง หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ
 • รักษาสิทธิ์ ทรัพย์สิน สุขภาพและความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของเรา ผู้อื่นหรือสาธารณชนตามที่กำหนดหรืออนุญาตตามกฎหมาย (รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้ากับบริษัทและองค์กรอื่น เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และการลดความเสี่ยงด้านเครดิต)

ดังเช่น หากสกู๊ตหรือสายการบินอื่นถูกขอจากหน่วยงานกฎหมายสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมชายแดนเข้าถึงข้อมูลการจองตั๋วและเส้นทางของเที่ยวบิน หากเป็นเช่นนั้นข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง (ที่เรียกว่า พีเอ็นอาร์ หรือข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (“เอพีไอ”)) จะถูกเปิดเผยแก่หน่วยงานศุลกากรและการเข้าเมืองที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด

เราจะเลือกเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้ผู้อื่น

 • ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ ซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้ผู้ที่คาดว่าจะขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว
 • หากเราหรือสินทรัพย์ทั้งหมดส่วนใหญ่ของเราได้รับมาจากบุคคลที่สาม ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลลูกค้าที่เราถือครองเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอนไป หรือ
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการหรือคำขอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งของศาล)

นอกจากนี้ สกู๊ตอาจเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อส่งฟ้อง ใช้สิทธิ์ หรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือที่ส่งให้ที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น ๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เรายังขอสงวนสิทธิ์ใน การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นอกจากนี้ สกู๊ตจะเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อสอบสวนกิจกรรมที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัด การฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเป็นส่วนตัว

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน โปรดทราบว่าแอปพลิเคชันมือถือของเราใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ ("SDK") ในระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อผู้ให้บริการ SDK เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ที่นี่.

5. การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ของสกู๊ตอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ข้อมูลลูกค้าจะถูกส่งไปยังสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่เราเก็บบันทึกส่วนกลางของเรา ข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งไปยังสำนักงานต่างประเทศของสกู๊ตและสำนักงานตัวแทน และตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพนักงานที่สนามบิน ตัวแทนขายและตัวแทนศูนย์ติดต่อในประเทศสิงคโปร์หรือที่อื่นทั่วโลก ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาของสกู๊ตกับคุณ

ซึ่งหมายความว่าข้อมูลลูกค้าจะถูกถ่ายโอนและจัดเก็บที่ปลายทางนอกประเทศของคุณและนอกประเทศจีน เขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") และสวิตเซอร์แลนด์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์และออสเตรเลียที่เรามี ศูนย์ข้อมูล

เราจะส่งข้อมูลลูกค้าให้สนามบินและพนักงานที่สนามบินว่าคุณกำลังเดินทางไปที่ใด รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานของเรา นอกจากนี้ ข้อมูลลูกค้าจะได้รับการประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกประเทศจีน เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทํางานให้กับ เรา สําหรับซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา พนักงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคําสั่งซื้อของคุณ การประมวลผลรายละเอียดการชําระเงินของคุณ และการให้บริการสนับสนุน ข้อมูลลูกค้าจะถูกถ่ายโอน นอก EEA และสวิตเซอร์แลนด์ บนพื้นฐานที่ว่ามีความจําเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งของเรากับคุณ

นอกจากนี้ เรายังจะถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าไปยังหุ้นส่วนที่มีรหัสร่วมกัน ระหว่างสายการบิน และกิจการร่วมค้าของเราในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในสาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ ไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์และกรีซเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งใด ๆ

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ และเราได้ส่งข้อมูลไปภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ขอแจ้งว่าการส่งข้อมูลนั้นจะทำตามความจำเป็นเพื่อทำตามสัญญาการขนส่งที่ทำระหว่างคุณและสกู๊ต หรือหาก การส่งข้อมูลนั้นต้องอยู่ภายใต้รูปแบบสัญญาการส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังประเทศอื่นของสภายุโรป (เช่น ข้อความมาตรฐานของสัญญา) ตามมติ 2004/915/EC และการพิจารณา 2010/87/EU ตามความเหมาะสม

(หากคุณเป็นผู้มีถิ่นพํานักในจีน ซึ่งเราถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าออกนอกอาณาเขตของจีน (1) จะดําเนินการบนพื้นฐานที่ว่าการประเมินความปลอดภัยจะดําเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจีน และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขสัญญาต้นแบบที่ออกโดย China Administration of Cyberspace (“CAC”) ได้รับการสรุปสําหรับการถ่ายโอน หรือการถ่ายโอนนั้นจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งของเรา กับคุณ หรือเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณ และ (2) หากยังไม่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการถ่ายโอนตามขอบเขตที่ PIPL กําหนดอย่างชัดแจ้ง (เช่น ชื่อและผู้ติดต่อ ของผู้รับและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล) และต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลทั่วไป

หากคุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ หรือจีน คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้ให้รายละเอียดไว้ด้านล่าง

การเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิ์รับทราบว่าเราได้ดำเนินการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณหรือไม่ หากเราดำเนินการ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้เก็บไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานและที่ที่เราส่งข้อมูลให้

หากกฎหมายอนุญาต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลสําหรับบริการนี้ ในสถานการณ์พิเศษ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณและอาจให้คําอธิบายตามที่จําเป็น ตามกฎหมายที่บังคับใช้

กรณียกเว้นหมายรวมถึง (เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต) กรณีดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานสอบสวนหรือสถาบันของรัฐห้ามไม่ให้สกู๊ตทำตามคำขอของลูกค้า
 • ตามดุลยพินิจ และ/หรือ การประเมินของสกู๊ต ข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคล และ
 • ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการสืบสวนกรณีการฝ่าฝืนสัญญา กรณีที่น่าสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลง หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย
การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณซึ่งไม่ถูกต้อง

การให้ความเห็นตอบกลับและการร้องเรียน

หากคุณมีข้อกังวล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ และ/หรือ การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณ เราเปิดรับต่อข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนของคุณ

การใช้สิทธิ์

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ เช่น ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือหมายเลข KrisFlyer (ถ้ามี)

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.com โปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่นหรือมีข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ อาจใช้เวลาในการดําเนินการนานกว่า และ/หรือเราอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

สําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต คุณสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าใด ๆ ได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณภายใต้หัวข้อ “โปรไฟล์”

7. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้ให้รายละเอียดไว้ด้านล่าง อาจใช้สิทธิ์บางอย่างได้ในบางกรณีตามที่ระบุในรายละเอียดด้านล่าง เราได้ระบุวิธีการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

สิทธิ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

โปรดทราบว่าเราจะขอให้คุณให้หลักฐานพิสูจน์ตัวตนก่อนการตอบคำขอหรือใช้สิทธิ์ของคุณ เราจะตอบคำขอของคุณเพื่อให้ใช้สิทธิ์โดยไม่ล่าช้า และจะต้องดำเนินการภายในหนึ่ง เดือน (แต่ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายออกไปอีกสองเดือนในบางกรณี)

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ เช่น ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือหมายเลข KrisFlyer (ถ้ามี)

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.com โปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่นหรือมีข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ อาจใช้เวลาในการดําเนินการนานกว่า และ/หรือเราอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ข้อร้องเรียน

หากคุณต้องการส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณ กรุณาติดต่อเราและเราจะพยายามจัดการปัญหาตามที่คุณขอให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการส่งข้อร้องเรียนให้ หน่วยงานปกป้องข้อมูลของคุณ

การเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิ์รับทราบว่าเราได้ดำเนินการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณหรือไม่ หากเราดำเนินการ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้เก็บไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้งานและที่ที่เราส่งข้อมูลให้

เราอาจคิดค่าบริการหากคุณต้องการสำเนาข้อมูลลูกค้ามากกว่าหนึ่งฉบับ ซึ่งเป็นข้อมูลของคุณที่เราได้เก็บไว้

เราอาจไม่ให้ข้อมูลลูกค้าบางประการแก่คุณหากการข้อมูลดังกล่าวมีการแทรกแซงสิทธิ์ของบุคคลอื่น (เช่น หากการให้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้เก็บไว้อาจเปิดเผยข้อมูลของคนอื่นด้วย) หรือหาก มีกรณียกเว้น

การนำข้อมูลติดตัวไป

คุณมีสิทธิ์ในการรับบางส่วนของข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บจากคุณในรูปแบบที่ใช้กันโดยปกติและสามารถอ่านได้โดยระบบคอมพิวเตอร์ และสิทธิ์ในการร้องขอให้เราส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น

บางส่วนของข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลที่คุณให้เรามาด้วยความยินยอม (โปรดดู ที่นี่ สำหรับประเภท ข้อมูลที่เราจัดการด้วยความยินยอมจากคุณ วิธีที่เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณหรือสำหรับจุดประสงค์ของการทำตามสัญญาที่มีกับคุณ (โปรดดู ที่นี่ สำหรับประเภทข้อมูลที่เรา ประมวณผลบนพื้นฐานของสัญญาของเรากับคุณ: วิธีที่เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ).

หากคุณต้องการให้เราโอนย้ายข้อมูลลูกึ้ไปยังบุคคลอื่น โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น และเราจะทำตามนั้นเฉพาะกรณีที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า หรือ การจัดการหลังจากที่ทางบุคคลที่สามได้รับแล้ว นอกจากนี้ เราอาจไม่สามารถมอบข้อมูลให้คุณได้หากมีการแทรกแซงสิทธิ์ของบุคคลอื่น (เช่น การมอบข้อมูลลูกค้าที่เราถือไว้อาจ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น)

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณซึ่งไม่ถูกต้อง โปรดทราบว่าในขณะที่เราประเมินว่าข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจใช้สิทธิ์ของคุณในการจํากัด มีการดำเนินการข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือหมายเลข KrisFlyer (ถ้ามี)

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.com โปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือที่ไม่ได้มีการสนับสนุนที่เพียงพอ ข้อมูลอาจใช้เวลานานกว่าในการประมวลผลและ/หรือเราอาจไม่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

สําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต คุณสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าใด ๆ ได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณภายใต้หัวข้อ “โปรไฟล์”

การลบ

คุณสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลลูกค้าที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณได้ในกรณีเหล่านี้:

 • คุณเชื่อว่ามันไม่จำเป็นอีกต่อไปในการให้เราถือข้อมูลลูกค้าของคุณไว้
 • เราจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณภายใต้ความยินยอม (โปรดดู ที่นี่ สำหรับ ข้อมูลที่เราจัดการด้วยความยินยอมจากคุณ วิธีที่เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ) และคุณต้องการถอนความยินยอม และไม่มีเหตุให้เราจัดการข้อมูลอีกต่อไป
 • เราจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณภายใต้กฎหมาย และคุณคัดค้านการจัดการนั้น (โปรดดูที่นี่สำหรับประเภทข้อมูลที่เราจัดการด้วยเงื่อนไขเหล่านั้น: วิธีที่เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ) โปรดมอบรายละเอียดของเหตุผลเพื่อที่เราจะได้ประเมินว่ามีการขัดผลประโยชน์ในการคงไว้ซึ่งข้อมูลลูกค้าหรือไม่
 • คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลลูกค้าที่เราถือไว้ เพื่อส่งโปรโมชั่น, ข้อเสนอพิเศษ, การตลาด และการสุ่มหาผู้โชคดี ให้แก่คุณ หรือ
 • คุณเชื่อว่าข้อมูลลูกค้าที่เราถือไว้ถูกจัดการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คุณอาจทำการใช้สิทธิ์ในการห้ามไม่ให้มีการจัดการข้อมูลลูกค้า ขณะที่เราพิจารณาคำร้องของคุณ ตามที่บรรยายด้านล่างนี้

โปรดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับการร้องขอเพื่อช่วยเราในการตัดสินใจว่าคุณมีเหตุอันจำเป็นในการลบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เราอาจคงไว้ซึ่งข้อมูลลูกค้าหากมีเหตุให้เชื่อภายใต้กฎหมาย (เช่น การป้องกันคำอ้างทางกฎหมายเกี่ยวกับอิสรภาพในการแสดงความเห็น) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบถ้าเป็นกรณีนั้น โปรดรู้ไว้ว่าหลังจากการลบข้อมูลลูกค้า เราจะไม่สามารถให้บริการในระดับเดียวกับ ที่เคยมอบให้แก่คุณอีกต่อไป เนื่องจากการไม่ทราบในความชอบส่วนตัวของคุณ
หากคุณร้องขอให้เราลบข้อมูลลูกค้าที่เราทำให้เป็นสาธารณะ และมีเหตุให้ลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่มีเหตุผลในการพยายามบอกผู้อื่นที่แสดงข้อมูลลูกค้า หรือจัดหาลิงก์ เข้าสู่ข้อมูลลูกค้าเพื่อลบข้อมูลเช่นกัน

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือหมายเลข KrisFlyer (ถ้ามี)

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.com โปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือที่ไม่ได้มีการสนับสนุนที่เพียงพอ ข้อมูลอาจใช้เวลานานกว่าในการประมวลผลและ/หรือเราอาจไม่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

การห้ามไม่ให้มีการประมวลข้อมูล แต่สามารถเก็บได้เท่านั้น

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลลูกค้าที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณ นอกจากจุดประสงค์ของการเก็บไว้ในกรณีเฉพาะ อย่างไรก็ตาม หากเราหยุดประมวลผลข้อมูลลูกค้า เราอาจใช้มันอีกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นภายใต้กฎคุ้มครองข้อมูล (เช่น การปกป้องการกล่าวอ้างทางกฎหมายหรือปกป้องผู้อื่น)

คุณอาจขอให้เราหยุดดำเนินการข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคุณและให้เก็บไว้เท่านั้น หาก

 • คุณเชื่อว่าข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้องแม่นยำ และเราจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลลูกค้าถูกต้องแม่นยำหรือไม่
 • เราต้องการลบข้อมูลลูกค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณขอให้เราเก็บไว้
 • เราต้องการลบข้อมูลลูกค้าเพราะไม่จำเป็นต่อจุดประสงค์ของเราอีกต่อไป แต่คุณขอให้เราเก็บไว้เพื่อยื่นฟ้อง ใช้สิทธิ์ หรือแก้ต่างคำฟ้อง
 • คุณคัดค้านไม่ให้เราใช้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้โดยชอบตามกฎหมาย และคุณต้องการให้เราหยุดดำเนินการข้อมูลลูกค้า และเราจะพิจารณาว่าเรามีสิทธิประโยชน์ทับซ้อนในการรักษา ข้อมูลลูกค้าดังกล่าวนั้นไว้หรือไม่
การคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านไม่ให้เราดำเนินการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณ เพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลโปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษ ข้อความการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดที่เราทำเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และเราจะหยุดดำเนินการ ข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการดำเนินการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณได้เช่นกัน และเราจะพิจารณาคำขอของคุณว่าตรงตามกรณีอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดดังล่างนี้

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ
 • ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือหมายเลข KrisFlyer (ถ้ามี)

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.com โปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือที่ไม่ได้มีการสนับสนุนที่เพียงพอ ข้อมูลอาจใช้เวลานานกว่าในการประมวลผลและ/หรือเราอาจไม่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

คุณสามารถคัดค้านเมื่อ

 • เราดำเนินการข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ (รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรายละเอียดข้อมูล) โดยชอบตามกฎหมาย และคุณคัดค้านกระบวนการนั้น (กรุณาดู ที่นี่ สำหรับข้อมูลลูกค้าประเภทต่าง ๆ ที่เราได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว: วิธีที่เราใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ).

โปรดแจ้งรายละเอียดเหตุผลให้เราทราบ เพื่อให้เราพิจารณาว่าเรามีสิทธิประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการข้อมูลลูกค้าต่อหรือไม่ หรือเราจำเป็นต้องดำเนินการข้อมูลนั้นอันเนื่องมาจากการฟ้องร้องทางกฎหมาย และโปรดทราบว่าคุณอาจ ใช้สิทธิ์ขอให้เราหยุดดำเนินการข้อมูลลูกค้า และเราจะประเมินว่ามีสิทธิประโยชน์ติดพันหรือไม่ โดยการแจ้งผ่านแบบฟอร์มสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลที่อาศัยอยู่ในจีน

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศจีน คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราได้ให้รายละเอียดไว้ด้านล่าง

การเข้าถึงข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งต่อไปนี้:

 

• ประเภทหรือเนื้อหาของข้อมูลลูกค้าที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

• แหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ

• ตัวตนหรือหมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่ข้อมูลลูกค้าของคุณถูกแบ่งปันหรือเปิดเผยต่อ

เราอาจคิดค่าบริการหากคุณต้องการสำเนาข้อมูลลูกค้ามากกว่าหนึ่งฉบับ ซึ่งเป็นข้อมูลของคุณที่เราได้เก็บไว้

 

การนำข้อมูลติดตัวไป

คุณมีสิทธิ์ในการรับบางส่วนของข้อมูลลูกค้าที่เราเก็บจากคุณในรูปแบบที่ใช้กันโดยปกติและสามารถอ่านได้โดยระบบคอมพิวเตอร์ และสิทธิ์ในการร้องขอให้เราส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น

 

• ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณ

• ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ และข้อมูลการจ้างงานของคุณ

 

หากคุณต้องการให้เราโอนย้ายข้อมูลลูกึ้ไปยังบุคคลอื่น โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น และเราจะทำตามนั้นเฉพาะกรณีที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคเท่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า หรือ การจัดการหลังจากที่ทางบุคคลที่สามได้รับแล้ว 

 

การลบ

คุณสามารถร้องขอให้เราลบข้อมูลลูกค้าที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณได้ในกรณีเหล่านี้:

 

• คุณยกเลิกบัญชีของคุณกับเรา

• คุณเพิกถอนความยินยอมให้เราเก็บและประมวลผลข้อมูลลูกค้าของคุณ

• เราหยุดจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือยุติการดําเนินงาน 

• ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องหมดอายุแล้ว

• เราประมวลผลข้อมูลลูกค้าของคุณโดยละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้หรือละเมิดสัญญาระหว่างคุณและเรา

 

หากคุณร้องขอให้เราลบข้อมูลลูกค้าที่เราทำให้เป็นสาธารณะ และมีเหตุให้ลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่มีเหตุผลในการพยายามบอกผู้อื่นที่แสดงข้อมูลลูกค้า หรือจัดหาลิงก์ เข้าสู่ข้อมูลลูกค้าเพื่อลบข้อมูลเช่นกัน

 

โปรดทราบว่าหลังจากการลบข้อมูลของลูกค้า เราจะไม่สามารถให้บริการกับคุณในระดับเดิมเนื่องด้วยจะไม่ทราบถึงความชอบความต้องการของคุณอีกต่อไป

 

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไข หากคุณพบว่าข้อมูลลูกค้าของคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 

 

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ เช่น ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

• ชื่อ-สกุล

• ที่อยู่ทางไปรษณีย์

• ที่อยู่อีเมล

• หมายเลขโทรศัพท์

• สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ
• ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือ หมายเลข Krisflyer (ถ้ามี)

 

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.comโปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่นหรือที่มีไม่เพียงพอ ข้อมูลสนับสนุนอาจใช้เวลานานกว่าในการประมวลผล และ/หรือเราอาจจะไม่สามารถตอบกลับได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

 

สําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต คุณสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าใด ๆ ได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณภายใต้หัวข้อ “โปรไฟล์”

ข้อจํากัดในการประมวลผล 

คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณและจํากัดไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าบางอย่างเกี่ยวกับคุณหรือประมวลผลข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างหรือในบางวิธี (เช่น เพื่อให้เราแบ่งปันกับบุคคลที่สามหรือเปิดเผย ข้อมูลลูกค้าบางอย่างเกี่ยวกับคุณต่อสาธารณะ) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ โปรดให้รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับขอบเขตของการถอนตัวของคุณ  โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิด ผลกระทบใด ๆ ต่อกิจกรรมการประมวลผลที่เราได้ดําเนินการไปแล้วก่อนที่จะถูกเพิกถอนจากคุณอย่างถูกต้อง 

การคัดค้าน 

คุณมีสิทธิ์คัดค้านไม่ให้เราดำเนินการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณ เพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลโปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษ ข้อความการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด รวมถึงข้อมูลรายละเอียดที่เราทำเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และเราจะหยุดดำเนินการ ข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การใช้สิทธิ์

เพื่อดําเนินการตามคําขอของคุณโดยทันที เราขอให้คุณใส่รายละเอียดการระบุตัวตนที่จําเป็นพร้อมกับคําขอของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณหรือเพื่อดําเนินการตามคําขอดังกล่าวของคุณ เช่น ข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 

• ชื่อ-สกุล

• ที่อยู่ทางไปรษณีย์

• ที่อยู่อีเมล

• หมายเลขโทรศัพท์

• สําเนาเอกสารประจําตัวที่เป็นทางการ (เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) ที่มีข้อมูลแสดงเฉพาะชื่อและนามสกุลและที่อยู่ของคุณ (หากมี) และ 

• ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ต หรือหมายเลข KrisFlyer (ถ้ามี)

 

คําขอความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดควรส่งไปยัง privacy@flyscoot.com โปรดทราบว่าคําขอที่ส่งผ่านช่องทางอื่น ๆ หรือที่ไม่ได้มีการสนับสนุนที่เพียงพอ ข้อมูลอาจใช้เวลานานกว่าในการประมวลผลและ/หรือเราอาจไม่สามารถตอบสนองได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เราอาจไม่ให้ข้อมูลลูกค้าบางประการแก่คุณหากการข้อมูลดังกล่าวจะแซกแทรงสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น หากการให้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณซึ่งเราได้เก็บไว้อาจเปิดเผยข้อมูลของคนอื่นด้วย) หรือหาก ข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้หรือในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะแจ้งคําอธิบายเหตุผลให้คุณทราบในกรณีที่เราปฏิเสธ หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธดังกล่าว โปรดติดต่อทางอีเมล: privacy@flyscoot.com.

9. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ที่ต้องเก็บข้อมูลนั้น หรือเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ หรือที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะเก็บข้อมูลของลูกค้านานถึง 7 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีหลักฐานสำหรับกรณีการพิพาทใด ๆ สิ่งนี้รวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น เช่น ข้อมูลที่ว่าคุณต้องการรับอาหารฮาลาล หรือเก้าอี้รถเข็นที่สนามบินเมื่อคุณเดินทางกับเรา ในทุกเที่ยวบิน คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวที่ยังเก็บไว้ เพื่อเปลี่ยนความชื่นชอบของคุณ ณ เวลาใดก็ได้ในอนาคต

ในบางกรณี เราใช้ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราจับภาพใบหน้าและได้รับข้อมูลชีวมิติเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อคุณเช็คอินผ่านแอปของเรา เราจะลบภาพและข้อมูลชีวมิติเหล่านั้น ทันทีหลังจากยืนยันตัวตนของคุณ

หากคุณยกเลิกหรือเพิกถอนการยินยอมให้เราประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เราจะนำชื่อคุณออกจากฐานข้อมูลการตลาดของเรา

10. ความถูกต้องแม่นยำ

สกู๊ตขอให้คุณช่วยตรวจสอบว่าข้อมูลลูกค้ามีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และแม่นยำ โปรดแจ้งสกู๊ตหากข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณมีการเปลี่ยนแปลงโดยการส่งรายละเอียดอัปเดตให้สกู๊ต (ดูส่วนที่ 14) สำหรับสมาชิกสกู๊ต อินไซเดอร์ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าของคุณได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณภายใต้หัวข้อ “โปรไฟล์”

สกู๊ตจะขอให้คุณอัปเดตข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณเป็นครั้งคราวไป ตามที่ได้ระบุรายละเอียดด้านบน ข้อมูลการจองของคุณหรือเส้นทางการบินของคุณจะเปิดเผยต่อหน่วยงานศุลกากรและสำนักงานเข้าเมืองที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลลูกค้าที่มีในข้อมูลการจองหรือเส้นทางการบิน ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และแม่นยำ

11. การรักษาความปลอดภัย

สกู๊ตให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณอย่างเข้มงวด แต่ถึงยังไรก็ตามการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีอะไรรองรับถึงความปลอดภัยทุกประการ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันว่า ความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การโอนข้อมูลเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

12. เว็บไซต์และบริการอื่น ๆ

เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นครั้งคราวเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อให้ข้อมูลแก่คุณ หากคุณได้กดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองและเราจะไม่ รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อนโยบายเหล่านี้ คุณเข้าเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของตนเอง และสกู๊ตไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านี้ ในขณะที่สกู๊ตปกป้องข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของสกู๊ต สกู๊ต ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อนโยบายต่าง ๆ ของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราส่งลิงก์เชื่อมต่อ หรือใช้ข้อมูลลูกค้าที่คุณได้แบ่งปันกับเว็บไซต์เหล่านั้น โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของสกู๊ตไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ และสกู๊ตขอแนะนำว่า คุณควรรับทราบถึงนโยบายเฉพาะของเว็บไซต์เหล่านั้น

นอกจากนี้ รูปแบบการใช้งานบางประการในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจต้องใช้บริการของบุคคลอื่น รวมถึงบริการช่องทางการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน (“เอพีไอ”) ที่ให้โดย Google LLC และ/หรือ บริษัทในเครือของ Google (เรียกรวมกันว่า “Google”) หากคุณเลือกใช้รูปแบบการใช้งานบางอย่างในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเราที่ใช้บริการของ Google คุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลลูกค้า ที่จำเป็นต่อ การใช้ Google และตกลงว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยนั้นอาจถูกดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

13. ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของสกู๊ตไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กที่อายุไม่ถึง 16 ปี และสกู๊ตไม่สามารถรับรู้อายุของบุคคลที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ หากผู้ที่ยังไม่ไม่บรรลุนิติภาวะ (ตามกฎหมายกำหนด) ได้ให้ข้อมูลลูกค้าแก่สกู๊ต โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง บิดามารดาหรือผู้ปกครองควรติดต่อสกู๊ต (ดูส่วนที่ 14) เพื่อขอให้ลบข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายนั้น หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากบุคคล ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราจะลบข้อมูลลูกค้านั้น และหากผู้ไม่บรรลุนิติภาวะมีบัญชี เราจะยกเลิกบัญชีของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น

14. การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

สกู๊ตจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวไป และเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเดตจะลงประกาศที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของสกู๊ต และมีการระบุเวลาปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้คุณทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด โปรดกลับมาดู บ่อย ๆ เพื่อดูสิ่งที่อัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเราทําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแจ้งให้ทราบ รวมถึงมีการแจ้งเตือนทางอีเมล ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอื่น

15. ติดต่อเรา

หากคุณมีความเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำขอของเราซึ่งเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อสกู๊ตโดยส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของสกู๊ต privacy@flyscoot.comอ้างอิงถึงนโยบาย ‘ความเป็นส่วนตัว' และสําหรับการสอบถามที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต หรือ KrisFlyer คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มการสอบถามของเราได้ในเว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์นี้เป็นของสกู๊ต โดยการใช้ไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

1. ข้อจํากัดในการใช้เนื้อหา

1.1 คุณไม่สามารถทําซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน์โหลดสําเนาเนื้อหาได้หนึ่งชุดบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เพื่อการใช้งานส่วนตัวและ/หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดไว้ กราฟิกและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถทําซ้ำได้ หรือมีความเหมาะสมในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาใดๆ หรือการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด จะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเรา สิทธิและลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

1.2 หากคุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ จากเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงไฟล์ รูปภาพใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมว่า“ซอฟต์แวร์”) จะได้รับอนุญาตแก่คุณ โดยเรา เราจะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ให้กับคุณ คุณเป็นเจ้าของสื่อที่บันทึกซอฟต์แวร์ แต่เรายังคงมีสิทธิ์อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ในซอฟต์แวร์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในที่นี้ คุณไม่สามารถเผยแพร่ต่อได้ ขาย ดีคอมไพล์ ทําวิศวกรรมย้อนกลับ แยกชิ้นส่วน หรือจัดการกับซอฟต์แวร์

2. การใช้เว็บไซต์นี้

คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและที่เหมาะสม คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับ

 

 • ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
 • ไม่โพสต์ ส่ง หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย หรือสร้างความรับผิดในส่วนของเรา
 • ไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการดําเนินงานหรือฟังก์ชันการทํางานของเว็บไซต์นี้ และ
 • ไม่ได้รับหรือพยายามเข้าถึงระบบใด ๆ ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต
  ห้ามผลิตซ้ำ ทําซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เยี่ยมชม หรือใช้ประโยชน์เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา
หากเรา (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว) เชื่อว่าคุณละเมิดหรือจะละเมิดเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ เหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่มีเหตุผลและ/หรือไม่มีการอ้างถึงคุณเพิ่มเติม

 

3. ไม่มีการรับรอง

เราได้รวบรวมเว็บไซต์นี้ด้วยเจตนาที่ดี แต่ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้เสมอก่อนที่คุณจะ ดําเนินการดังกล่าวโดยการติดต่อสํานักงาน พันธมิตรของเรา หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวของพันธมิตรของเรา (ถ้ามี)

4. ข้อความสงวนสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" และโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เรา:

 • ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • ไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเนื้อหาจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ทําให้พร้อมใช้งานจะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และ
 • ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือผลลัพธ์ของการใช้งาน

 

5. ข้อจํากัดความรับผิด

5.1  ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงความประมาทเลินเล่อ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ลงโทษ เป็นแบบอย่าง พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถ ใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ แม้ว่าเราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่บุคคลที่สามจัดหาให้โดย ลิขสิทธิ์และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดทั้งหมดของเรา (ถ้ามี) ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใต้สาเหตุใดก็ตามของการดําเนินการ ไม่ว่า ในสัญญา การละเมิด หรืออื่น ๆ จะไม่เกินจํานวนเงินที่คุณจ่ายสําหรับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

5.2 สิ่งพิมพ์ ใด ๆ ของเราอาจรวมถึงความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงการตีพิมพ์เหล่านี้เป็นครั้งคราวและรวมไว้ในการตีพิมพ์ฉบับใหม่เหล่านี้ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิ่งพิมพ์อาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา

5.3 ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและมอบให้คุณตาม "สภาพจริง" เราไม่รับรองความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่อาจปรากฏในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

6. การแก้ไขเว็บไซต์นี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ให้กับทุกคนได้ตลอดเวลา

7. คําแนะนํา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

หากคุณตอบกลับเอกสารที่เราเผยแพร่ด้วยข้อมูล รวมถึงข้อมูลความคิดเห็น เช่น คําถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คล้ายกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารดังกล่าว หรือหากคุณส่งการสื่อสารใด ๆ ไปยังเว็บไซต์นี้ทางอีเมล หรือต่อเรา เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และเราจะไม่มีหน้าที่ต่อข้อมูลดังกล่าว และอาจทําซ้ำ ใช้ เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้อื่นโดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องการรักษาสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณจะถูกทําลาย ปกปิดตัวตน หรือได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต นอกจากนี้ เราอาจใช้เนื้อหาของ การสื่อสารใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงความคิด สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด เทคนิค หรือความรู้ใด ๆ ที่เปิดเผยในที่นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการพัฒนา การผลิต และ/หรือการตลาดของสินค้าและ/หรือบริการ

8. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้ดูแลรักษา ในทํานองเดียวกัน เว็บไซต์อื่น ๆ อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหายใด ๆ หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกสําหรับคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์นี้ และไม่ได้หมายความว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์หรือสมาคมที่เชื่อมโยงดังกล่าว กับผู้ประกอบการของพวกเขา เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสําหรับการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ซึ่งคุณเข้าถึงและใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง บุคคลที่สามใด ๆ ที่ต้องการสร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ควรแจ้งให้เราทราบถึงเจตนาของพวกเขา ก่อนที่จะทําเช่นนั้น เราอาจปฏิเสธการอนุญาตสําหรับลิงก์ดังกล่าวที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม หากเราอนุญาตสําหรับลิงก์ดังกล่าว เราจะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการสร้างลิงก์ซึ่งกันและกันกับบุคคลที่สาม

9. กฎหมายและเขตอํานาจศาลที่บังคับใช้

กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และศาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีเขตอํานาจศาลเฉพาะในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ

10. เงื่อนไขในการขนส่ง

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หมายถึงการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณเท่านั้น เงื่อนไขอื่น ๆ และแยกต่างหากมีผลบังคับใช้กับการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ และสินค้าบรรทุกทางอากาศหรือโปรโมชั่นใด ๆ ที่เราอาจดําเนินการเป็นครั้งคราวเมื่อคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินที่บิน โดยเรา เงื่อนไขในการขนส่งจะมีผลบังคับใช้กับการขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ และสินค้าบรรทุกทางอากาศ

11. การปกป้องข้อมูล

โปรดคลิก ที่นี่ เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้

12. การแจ้งเตือนเที่ยวบิน

หากคุณเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนเที่ยวบินทางอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือของคุณ หรืออุปกรณ์มือถืออื่น ๆ จากเรา เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในทํานองเดียวกัน โดยไม่จํากัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ส่งมอบ ของข้อความแจ้งเตือนใด ๆ และทั้งหมด และไม่สามารถรับประกันความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อความแจ้งเตือนใด ๆ และทั้งหมดที่คุณได้รับ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมและถูกต้อง ในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ โปรดตรวจสอบกับสํานักงานของเรา พันธมิตรของเรา หรือตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวพันธมิตรของเรา (ถ้ามี) ใกล้กับวันที่และเวลาเดินทางมาถึง/ออกเดินทางของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ โดยตรง หรือทางอ้อม ซึ่งคุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการสมัครรับการแจ้งเตือนเที่ยวบินเหล่านี้ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในการแจ้งเตือนเที่ยวบินดังกล่าว หรือการได้รับหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเที่ยวบินเหล่านี้ โปรดทราบว่าเราอาจถอนตัวได้ทุกเมื่อ จากการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเที่ยวบินชโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

13. การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน

เราอนุญาตให้ผู้โดยสารที่เดินทางร่วมกันในPassenger Name Record เดียวกัน (“PNR”) ใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตเช็คอินของเรา เพื่อให้ขั้นตอนการเช็คอินเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารที่เดินทางของเรา ร่วมกัน บ่อยครั้งในฐานะครอบครัวหรือเพื่อน ดังนั้น ข้อมูลที่เป็นความลับที่แสดงใน PNR ของคุณ (ซึ่งคุณให้กับเราและผู้โดยสารคนอื่น ๆ ใน PNR เดียวกัน) จะถูกป้อนไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติใน Internet Check-In กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ทันทีที่คุณหรือหนึ่งในผู้โดยสารใน PNR เลือกที่จะเช็คอินสําหรับผู้โดยสารรายอื่นใน PNR เดียวกันรวมถึงตัวคุณเอง อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้คุณมั่นใจว่าเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับที่จําเป็นเท่านั้น เพื่ออํานวยความสะดวกในการเช็คอิน จะมีการกรอกข้อมูลล่วงหน้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต เราอาจแนะนําธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ในส่วนนี้ และโปรดไว้ใจว่า เฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้นที่จะได้รับการกําหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ (ไม่ว่าจะ ทางตรง ทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่คุณอาจประสบหรือเกิดขึ้นในกรณีที่บริการอินเทอร์เน็ตเช็คอินข้างต้น และ/หรือธุรกรรมอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินถูกละเมิดโดยผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่เดินทางกับคุณใน PNR เดียวกัน และ/หรือว่าพวกเขาได้เช็คอินหรือทําธุรกรรมในนามของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากคุณ

 

ข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต

โดยการลงทะเบียนและการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต (บัญชี“ที่ลงทะเบียน”) คุณสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (“บริการ ”) ที่นําเสนอโดยสกู๊ต (“TR”) เช่น การสร้างโปรไฟล์ การจอง และ การบันทึกผู้ร่วมเดินทาง เมื่อเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน ดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ หรือใช้บริการของเรา ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้”)

1. บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ

คุณสามารถมีบัญชีที่ลงทะเบียนได้ครั้งละหนึ่งบัญชีเท่านั้น

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณที่สร้างขึ้นในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ ที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ต้องเป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องซึ่งเป็นส่วนตัว

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านดังกล่าวต่อบุคคลอื่น และไม่อนุญาตให้มีการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสม คุณรับทราบว่าเรา ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลที่ทําธุรกรรมผ่านการใช้รหัสผ่านของคุณ และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมดังกล่าว

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้เรานั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง และเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตการตั้งค่าบัญชีและข้อมูลได้ใน โปรไฟล์บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ บัญชีที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและ/หรือล้าสมัยอาจถูกปิดหรือปิดใช้งานตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

การสื่อสารใด ๆ ที่ส่งถึงคุณจะถือว่าเป็นการส่งเมื่อโพสต์ไปยังอีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่บันทึกไว้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อจดหมายที่ล่าช้า ส่งผิด หรือสูญหาย

คุณต้องไม่ส่งข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา (หรือในกรณีของเด็ก ๆโดยไม่ได้รับความยินยอม’จากบิดามารดา/ผู้ปกครองของพวกเขา) โดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามใด ๆ แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดหาและรับประกัน บุคคลภายนอกดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตลอดเวลา

โดยการลงทะเบียนบัญชีที่ลงทะเบียน คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ ขณะที่ลงทะเบียน ในประเทศที่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมสําหรับสมาชิกที่มีอายุมากกว่า 18 ปี กฎหมายของประเทศที่จดทะเบียน บัญชีถูกสร้างขึ้นหรือลงทะเบียน หรือในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ลงทะเบียน จะมีผลบังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ เวลาที่สร้างบัญชีที่ลงทะเบียน หรือบิดามารดาของคุณ หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

2. ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลทางสถิติตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่โฮสต์บน https://www.flyscoot.com/en/privacyข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่ สร้างโปรไฟล์พื้นฐานของคุณ ข้อมูลธุรกรรมของคุณ และการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และอื่น ๆ

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้หรือเก็บรวบรวมไว้ในระหว่างที่คุณใช้บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและผู้ร่วมเดินทางของคุณที่คุณได้ให้ไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณโดยสมัครใจ

หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของจดหมายข่าวที่คุณต้องการรับ

3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อให้เราสามารถให้บริการข้อมูล ข้อเสนอ และอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการและความสนใจของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์การเดินทางที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเรา และช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อ คุณโดยไม่จําเป็น

นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณยังอาจถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ รวมถึงการวิจัยตลาด เพื่อให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อให้บริการเนื้อหาและผลิตภัณฑ์แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสําคัญ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาข้อเสนอที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นสําหรับคุณ

ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อทําให้คุณเข้าถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเราและฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับการตั้งค่าการสมัครรับจดหมายข่าว เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งจดหมายข่าวที่คุณยินยอมที่จะรับ การตั้งค่าการสมัครรับจดหมายข่าวของคุณจะเชื่อมโยงภายใต้กับบัญชีของเมืองที่คุณ ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ส่งจดหมายข่าว (เช่น โปรโมชั่นค่าโดยสาร) ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของคุณมากที่สุด

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อความข้างต้น ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทแม่และบริษัทในเครือ และสายการบินในเครือของเรา ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว’ของสกู๊ต ซึ่ง สามารถดูได้ที่ https://www.flyscoot.com/en/privacy.

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่กล่าวไว้ข้างต้น เฉพาะในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราล่วงหน้าเพื่อรับสื่อทางการตลาดดังกล่าวโดยการสมัครรับจดหมายข่าวที่เกี่ยวข้อง คุณอาจแนะนําเราไม่ให้ใช้ ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยคลิกที่ลิงก์ ‘ยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร’ ในอีเมลจากเรา ภายใน “การตั้งค่าการสื่อสาร” ของบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ หรือโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

4. การใช้บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การจองที่ง่ายดายยิ่งขึ้นให้แก่เจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนของเรา เพื่อให้การนําทางผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการใช้บัญชีที่ลงทะเบียน

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในโปรไฟล์ของคุณเพื่อทําการจองออนไลน์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มฟังก์ชันการทํางานให้กับบัญชีที่ลงทะเบียนในอนาคตอันใกล้นี้

5. การปิดใช้งานบัญชีที่ลงทะเบียน

บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณจะถูกปิดการใช้งาน และคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หากบัญชีดังกล่าวยังคงไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาห้า (5) ปี การไม่ใช้งานหมายถึงการเข้าสู่ระบบที่ประสบความสําเร็จเป็นศูนย์ (0) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คุณยังคงเป็นลูกค้าที่มีคุณค่าสําหรับเรา และ เราจะยังคงส่งจดหมายข่าวที่สอดคล้องกับการตั้งค่าการสมัครรับจดหมายข่าวของคุณตามที่ระบุไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนที่ถูกยกเลิกของคุณ

6. การเปิดใช้งานบัญชีที่ลงทะเบียนอีกครั้ง

คุณสามารถเลือกที่จะลงทะเบียนใหม่ในฐานะผู้ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนได้ตลอดเวลาหลังจากที่บัญชีที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ของคุณถูกปิดใช้งานหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาห้า (5) ปี โดยใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันกับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ ข้อมูล จากบัญชีที่ลงทะเบียนซึ่งได้ปิดการใช้งานไว้ก่อนหน้านี้ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในระหว่างที่คุณติดต่อกับเราในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าที่ได้สมัครรับจดหมายข่าวของเราจะได้รับการเก็บรักษาและผูกไว้กับบัญชีที่ลงทะเบียนใหม่ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่า คุณยังคงได้รับข้อมูล ข้อเสนอ และอีเมลส่วนบุคคลจากเรา

7. การดู การส่งออก และการแก้ไขข้อมูลบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ

คุณสามารถดูและแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ การเดินทาง และวิธีการสื่อสารของคุณได้ในบัญชีที่ลงทะเบียน

หากต้องการดูและส่งออกข้อมูลขนาดเต็มที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณ คุณสามารถส่งคําขอไปยังสํานักงานของเราผ่านทาง “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา หากคุณมีข้อมูลที่คุณไม่สามารถแก้ไขในบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ คุณอาจส่งคําขอไปยังสํานักงานของเราผ่านทาง “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา

8. การลบบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ

คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้โดยติดต่อสํานักงานของเราผ่าน “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ของเรา ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ การลบบัญชีของคุณเป็นการลบถาวรและไม่สามารถยกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งเสมอ อาจมี กรณียกเว้นที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคําร้องขอให้ลบของคุณได้ แต่เราจะให้คําอธิบายแก่คุณสําหรับการปฏิเสธ หากมี สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของสกู๊ต’ ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.flyscoot.com/en/privacy.

9. ความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ เราจะใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเท่านั้น บันทึกตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณกับ บุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณในการรับการสื่อสารของบุคคลที่สามผ่าน “การตั้งค่าการสื่อสาร” ในบัญชีที่ลงทะเบียนของคุณ

เราจะไม่ละเมิดข้อผูกพันของเราในเรื่องการรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัวภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากการเปิดเผยข้อมูลของคุณถูกติดตามร่วมกับคําสั่งศาลหรือตามที่กฎหมายกําหนดหรือรัฐบาลหรือ หน่วยงานกํากับดูแล หากการเปิดเผยข้อมูลไม่จําเป็นโดยมีผลทันทีและในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบน flyscoot.com โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของสกู๊ต ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.flyscoot.com/en/privacy.

10. ข้อกําหนดทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทํางานและ/หรือขั้นตอนของบัญชีที่ลงทะเบียน และ/หรือแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราจะแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเวอร์ชันที่อัปเดตแล้วจะได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและประทับตราวันที่เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อใด นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ได้รับแจ้งถึงการแก้ไขข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านทางที่อยู่อีเมลที่บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณผูกอยู่หรือ ณ เวลาที่เข้าสู่ระบบ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าคุณอนุมัติ หากคุณยังคง ใช้บัญชีที่ลงทะเบียน หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตามข้อ 8

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในภาษาอื่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในการตีความระหว่างฉบับภาษาอังกฤษ และคําแปลใด ๆ ของคําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว คําแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้อพิพาทใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ จาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงคําถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการสิ้นสุดจะถูกอ้างอิงและระงับไปในท้ายที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ตามกฎการอนุญาโตตุลาการของศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ ณ เวลาที่มีผลบังคับใช้

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ KrisFlyer
 • เมื่อเข้าสู่ระบบสกู๊ต ด้วยบัญชี KrisFlyer ของคุณ ถือว่าคุณยินยอมให้สกู๊ตเข้าถึงบริการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง (“บริการ”) ที่นําเสนอโดยสกู๊ต (TR) เช่น การสร้างโปรไฟล์ การจอง และการบันทึกการเดินทาง โดยการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของสกู๊ต ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคุณและผู้ได้รับการเสนอชื่อ KrisFlyer และยอดไมล์สะสม KrisFlyer จะปรากฏในบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสกู๊ตของคุณเป็นข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียว จากแหล่งที่มาเดิม บัญชี KrisFlyer ของคุณ
 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ของคุณและข้อมูลทางสถิติตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ www.flyscoot.comข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลที่สร้างโปรไฟล์ KrisFlyer ของคุณ ข้อมูลธุรกรรมของคุณ และการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคุณกับเราและอื่น ๆ
 • เมื่อคุณให้ความยินยอมในการสมัครรับจดหมายข่าวของสกู๊ต บนสกู๊ต โปรไฟล์ของคุณและข้อมูลทางสถิติจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อให้บริการข้อความและการส่งเสริมการขายตามเป้าหมายแก่คุณ
 • หากคุณสมัครรับจดหมายข่าวของสกู๊ต บนสกู๊ต ทางสกู๊ต จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของจดหมายข่าวสารที่คุณต้องการรับด้วย ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ระบุไว้ข้างต้น เฉพาะในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่สกู๊ตแล้วเท่านั้น เพื่อรับข่าวสื่อการตลาดดังกล่าวโดยการสมัครรับรายชื่อผู้รับจดหมายบนสกู๊ต

 

ทบทวนครั้งล่าสุด: 29 มิถุนายน 2022