ข้อมูลการเดินทางเบื้องต้นก่อนที่จะบินไปกับ Scoot


ระหว่างเตรียมตัวเดินทาง คุณอาจกำลังยุ่งอยู่กับการวางแผนว่าจะไปเที่ยวชม กินช้อป หรือทำอะไรสนุกๆ ดี สำหรับทริปที่จะถึงของคุณ หากคุณหรือเพื่อนร่วมทางของคุณมีความต้องการพิเศษหรือข้อสงสัยใดๆ หน้านี้จะบอกคุณทุกอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว

 

เงื่อนไขวีซ่า

คุณอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่เราจำเป็นต้องบอกซ้ำ เมื่อใดก็ตามที่คุณเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเดินทางให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ* เช่น วีซ่าทุกจุดที่แวะเปลี่ยนเครื่อง และวีซ่าของประเทศที่เดินทางไปเยือน เพื่อป้องกันความสับสน ควรตรวจสอบกับสถานกงสุลหรือสถานทูตก่อนเดินทาง หากคุณมีสิทธิ์ในการขอวีซ่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการขอวีซ่าได้ง่ายๆ ผ่านทางสกู๊ต

*ตั๋วเครื่องบินของ Scoot จัดจำหน่ายตามการต่อเครื่อง (per sector) หลังจากที่ลงเครื่องแล้ว คุณจะต้องผ่านด่านศุลกากรและจุดตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเช็คอิน (ถ้ามี) จากนั้นไปยังอาคารผู้โดยสารขาออกเพื่อเช็คอินเที่ยวบินต่อไปของคุณ ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้ คุณอาจจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง

โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า (Visa Waiver Program: VWP) อนุญาตให้พลเมืองหรือบุคคลผู้ถือสัญชาติบางประเทศที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกา และพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 90 วันหรือน้อยกว่า โดยไม่ต้องสมัครขอวีซ่า ถ้าคุณตั้งใจจะเดินทางภายใต้โปรแกรม VWP (“นักเดินทาง VWP”) คุณจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศ VWP และการสมัครขออนุญาตเดินทางแบบออนไลน์ โปรดคลิก ที่นี่.

ในฐานะสมาชิกในโปรแกรม VWP ทำให้บนเที่ยวบินแรกของ Scoot ที่ให้บริการในการเดินทางออกจาก HNL ทาง Scoot จำเป็นที่จะต้องถอด นักเดินทาง VWP ผู้ที่ถูกตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ประจำกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S.CBP) ที่จุดเข้าเมืองว่าไม่ให้เข้าไปยังสหรัฐอเมริกา, หรือถูกตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ U.S. CBP ว่าพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเกินกำหนด 90 วันของวันที่เดินทางเข้ามาในประเทศ หรือถูกตัดสินไม่ให้เข้าประเทศตามกฎหมาย 8 USC1231(d).

การเดินทางของคุณแม่ตั้งครรภ์ (ผู้โดยสารตั้งครรภ์)

ถ้าคุณไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่อการตั้งครรภ์ของคุณ คุณอาจจะเดินทางได้จนถึงสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ สำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยว หรือจนถึงสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์แฝด (เช่น แฝดสอง)

ระยะเวลา (คำนวณตามวันที่คาดว่าจะทำการจัดส่ง)ข้อจำกัด
สัปดาห์ที่ 28 และก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตาม จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์สำหรับเที่ยวบินขากลับถ้ามีกำหนดเวลาเกินสัปดาห์ที่ 28 ของการตั้งครรภ์ของคุณ
การตั้งครรภ์เดี่ยวแบบปกติ:
29 ถึง 36 สัปดาห์

การตั้งครรภ์แฝดแบบปกติ:
29 ถึง 32 สัปดาห์
เตรียมใบรับรองแพทย์ที่ระบุ:
 • ความเหมาะสมในการเดินทาง
 • จำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์
 • วันคลอดที่คาดการณ์ไว้
ใบรับรองจะต้องลงวันที่ภายในสิบวันของเที่ยวบินแรก หลังจาก 28 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

กรุณาแสดงใบรับรองนี้ที่จุดเช็คอินเมื่อมีการร้องขอ
การตั้งครรภ์เดี่ยวแบบปกติ:
เกิน 36 สัปดาห์

การตั้งครรภ์แฝดแบบปกติ:
เกิน 32 สัปดาห์
ไม่อนุญาตให้เดินทางทางอากาศ

เดินทางกับลูกน้อย (ทารก)

 

ทารก

ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 8 วัน และจะต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป

หากไม่ได้ซื้อที่นั่งสำหรับทารก ผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วยจะต้องอุ้มทารกไว้บนตักระหว่างการเดินทาง โดยจะมีเข็มขัดนิรมัยสำหรับทารก Scoot ไม่อนุญาติให้นำเปลเด็กขึ้นบนเครื่องและไม่มีให้บริการบนเที่ยวบิน

หากมีการจองที่นั่งให้ทารก จะคิดตามอัตราค่าโดยสาร ณ ปัจจุบัน ในการซื้อที่นั่งให้ทารก โปรดติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง และโดยขึ้นอยู่กับว่ามีที่นั่งว่างหรือไม่

เด็กทารกต้องมีอายุต่ำกว่า 2 ปี (น้อยกว่า 24 เดือน) สำหรับกำหนดการการเดินทาง. หากเด็กทารกมีอายุ 2 ปีก่อนเที่ยวบินขากลับ จะมีการเรียบเก็บค่าโดยสาร, ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ

หมายเหตุสำคัญ: หากคุณเดินทางบนกำหนดการเดินทางที่ประกอบไปด้วยสกู๊ต และสายการบินอื่นๆ (เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์, ซิลค์แอร์ และอื่นๆ) ที่นั่งสำหรับเด็กทารกไม่มีให้ซื้อ

อนุญาตให้ทารก/เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 3 ปี (รวมทั้งหมด) เท่านั้นที่สามารถใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กได้ ทั้งนี้ทาง Scoot จะไม่จัดเตรียมเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้

อนุญาตให้นำเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทางด้านหน้าขึ้นเครื่องเท่านั้น และเบาะนั่งดังกล่าวจะต้องถูกยึดรัดให้ดีเนื่องด้วยเหตุผลของความปลอดภัย ทั้งนี้เบาะนั่งเหล่านี้จะไม่สามารถติดตั้งบนที่นั่งที่แถวประตูทางออกฉุกเฉิน เช่นเดียวกันกับแถวที่นั่งก่อนหน้าและด้านหลังถัดไปของแถวดังกล่าว

เบาะนั่งนิรภัยจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยรักษามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบินต่างประเทศหรือมาตรฐานของรัฐ ส่วนเบาะรองนั่งแบบบูสเตอร์ และระบบยึดเหนี่ยวเด็กประเภทเข็มขัดนิรภัยนั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นของ FAA-approved CARES Child Harness (AmSafe's Child Aviation Restraint System) ทั้งนี้การใช้งานเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนเครื่อง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กทั้งหมด

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจะใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก CARES เมื่อเดินทางไปกับสกู๊ต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก CARES ของคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังนี้
 • ต้องได้รับการอนุมัติจาก FAA โดยมีฉลากที่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง
 • ต้องมีขนาดพอดีกับผู้ใช้/ผู้ร่วมเดินทางเอง
 • ผู้ใช้ต้องสามารถนั่งหันหน้าเข้าหาที่นั่งผู้โดยสารของตนเอง
 • ผู้ใช้ต้องสามารถนั่งหลังตรงอย่างสบายโดยไม่ต้องได้รับการพยุงหลัง
 • ผู้ใช้ต้องมีความสูงต่ำกว่า 1 เมตร
 • ผู้ใช้ต้องมีน้ำหนักตั้งแต่ 10 กก. (22 ปอนด์) ถึง 20 กก. (44 ปอนด์)
 • ผู้ใช้ต้องมีอายุต่ำกว่า 3 ปี
 • ต้องมีคู่มือคำแนะนำของผู้ผลิตหรือคู่มือการใช้งาน (ถ้าไม่มีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ)
โปรดทราบว่าคุณอาจได้รับการย้ายไปยังที่นั่งอื่น หากการใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก CARES นั้นขัดขวางการจัดเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลัง 

โปรดแสดงเข็มขัดนิรภัย CARES ของคุณต่อเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการภาคพื้นดินในระหว่างการเช็คอิน เพื่อการตรวจสอบยืนยันฉลากการรับรองที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและสะดวกสบาย นอกจากนี้ ลูกเรืออาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลากของเข็มขัดนิรภัยเมื่อคุณขึ้นเครื่อง  

น้ำนมแม่/อาหารเด็ก

ถ้าคุณเดินทางพร้อมกับเด็กทารก และเดินทางออกจากสิงคโปร์ คุณสามารถนำน้ำนมแม่/อาหารเด็กที่จำเป็นในการดูแลเลี้ยงดูเด็กทารกของคุณตลอดการเดินทาง ขึ้นเครื่องมาด้วยในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม โดยน้ำหนักรวมของน้ำนมแม่/อาหารเด็กจะถูกนับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องสำหรับระดับชั้นในการเดินทางของคุณ ทั้งนี้ผู้โดยสารที่นำน้ำนมแม่/อาหารเด็กขึ้นเครื่องมาด้วย โปรดรับทราบว่าลูกเรือของเราไม่สามารถอุ่นร้อนหรือแช่เย็นน้ำนมแม่หรืออาหารเด็กนั้นได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย นอกจากนี้การขนส่งน้ำนมแม่/อาหารเด็ก จะต้องมีการชี้แจง และมีการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยที่พื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน

ถ้าแผนการเดินทางของเที่ยวบินของคุณมีการเชื่อมต่อเปลี่ยนเครื่อง หรือคุณเดินทางออกจากประเทศอื่น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนประจำท้องถิ่น

รถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้

ถ้าคุณเดินทางพร้อมกับทารก/เด็ก คุณอาจจะนำรถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้ ที่มีขนาดกะทัดรัดขึ้นเครื่องมาด้วย ถ้ารถเข็นนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้เท่านั้น:

 • รถเข็นจะต้องมีขนาดตามขนาดมาตรฐานของกระเป๋าขึ้นเครื่องของ Scoot และจะต้องสามารถเก็บเข้าไปในช่องเก็บของเหนือศีรษะบนเครื่องบิน หรือวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณได้
 • รถเข็นจะต้องพับได้ และถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในกระเป๋าพกพา/ที่ปิดคลุมป้องกัน ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
 • จะต้องไม่เปิดกางและใช้งานรถเข็นตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน

รถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้จะไม่ถูกนับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ

รถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้ขนาดกะทัดรัด จะต้องถูกเช็คอิน ถ้าไม่มีพื้นที่ว่างบนเครื่องบิน รถเข็นที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะต้องถูกเช็คอินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รถเข็นเหล่านี้จะไม่ถูกนับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาตของคุณเมื่อทำการเช็คอิน

หมอน/เบาะพองลม หรือเตียงสำหรับเด็ก

อุปกรณ์ท่องเที่ยวที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นหมอน/เบาะพองลม หรือเตียงสำหรับเด็ก อาจสามารถใช้บนเที่ยวบินของสกู๊ตได้ ตราบใดที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้

 • อาจสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งริมหน้าต่าง หรือที่นั่งตรงกลางระหว่างทางเดิน ตามที่ระบุในรูปภาพ
  ที่นั่งบนเครื่องบินสำหรับเด็ก
 • ขณะใช้ เด็กต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในท่วงท่าปกติ ไม่อนุญาตให้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบขยายระยะ
 • ถ้าเด็กมีอายุต่ำกว่า 2 ปี จะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับทารก ตามข้อแนะนำปัจจุบัน เมื่อสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยได้เปิดขึ้น
 • ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ขณะเครื่องบินเคลื่อนไปตามลานบิน, เครื่องบินขึ้น หรือลงจอด อุปกรณ์ต้องถูกเก็บอยู่ในที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ หรือใต้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า
 • อุปกรณ์ไม่สามารถใช้ได้กับที่นั่งแถวเดียวกับทางออกฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์ต้องไม่กีดขวางการปรับเอนของที่นั่งด้านหน้า
 • อุปกรณ์ต้องไม่เชื่อมติดกับส่วนใดๆของที่นั่งบนเครื่องบิน หรือโครงสร้าง
 • อุปกรณ์ไม่สามารถรวมเข้ากับเตียงนอนแบบปรับได้บนเครื่อง ตั้งแต่ 2 เตียงหรือมากกว่า ตามที่ระบุในรูปภาพเตียงบนเครื่องบินสำหรับเด็ก
 • เตียงนอนแบบปรับได้บนเครื่อง หรือหมอน/เบาะ ไม่ควรมีขนาดเกิน 115 ซ.ม. (กว้าง,ยาว,สูง) เมื่อนำไปใช้ และรวมเข้ากับที่นั่ง
 • อุปกรณ์จะถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของน้ำหนักสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง
 • หากอุปกรณ์มีตัวปั๊มแบตเตอรี่แยก จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบสำหรับวัตถุอันตราย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

 

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หมายถึง ผู้โดยสารที่อายุระหว่าง 12 - ต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้เดินทางไปกับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปี หรือมากกว่า) บนเที่ยวบิน และระดับชั้นเดียวกัน หากลูกของคุณมีอายุต่ำกว่า 12 ปี เพื่อความปลอดภัย เราไม่สามารถอนุญาตให้พวกเขาเดินทางโดยลำพัง

สกู๊ตยอมรับการขนส่งผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ในกำหนดการเดินทางที่มีเที่ยวบิน ดำเนินการโดยสกู๊ต และกำหนดการเดินทางที่เชื่อมต่อกันระหว่างเที่ยวบินสกู๊ต และสิงคโปร์แอร์ไลน์เท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับบริการการจัดการล่วงหน้าสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังกับสกู๊ต และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งกับสกู๊ต

หากกำหนดการเดินทางของลูกของคุณ มีเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น (ที่ไม่ใช่สิงคโปร์แอร์ไลน์ หรือสกู๊ต) คุณจะต้องติดต่อสายการบินที่ดำเนินการ เพื่อขอความกระจ่างในนโยบายการขนส่งผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เพราะแต่ละสายการบินมีนโยบายที่ต่างกันสำหรับผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางคนเดียว

ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฏหมาย สำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง อาจขอยกเลิกบริการด้วยการกรอกฟอร์ม ขอยกเลิกบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังมาให้สกู๊ต

อายุของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังวิธีการจองตั๋ว
ต่ำกว่า 12 ปี ไม่อนุญาตให้เดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
12 ถึงต่ำกว่า 18 ปี คุณอาจทำการจองเที่ยวบินของลูกทางออนไลน์ ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เมื่อคุณอัปเดตเที่ยวบินของลูกกับเราแล้ว โปรดดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หรือฟอร์มขอยกเลิกบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง (ขึ้นอยู่กับกรณี) สำหรับแต่ละส่วนของการเดินทางของลูกคุณ และแสดงแบบฟอร์มตัวจริงระหว่างการเช็คอิน เมื่อทำการเช็คอิน เอกสาร หรือสิ่งระบุตัวตนของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก อาจถูกร้องขณะเช็คอิน เพื่อยืนยันรายละเอียดที่ระบุในแบบฟอร์ม

 

ภายใต้การพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือการเกิดสาเหตุใดๆ ที่รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดแค่ที่ระบุไว้ด้านล่าง สกู๊ตอาจ (i) ปฎิเสธในการพาผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังออกเดินทาง และ/หรือ (ii) นำผู้เยาว์ออกจากเที่ยวบิน ถึงแม้ว่าผู้เยาว์จะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม:

 • หากการจองเที่ยวบินของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ไม่ได้ถูกดำเนินการอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • หากแบบฟอร์มขอรับบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หรือแบบฟอร์มขอยกเลิกบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ถูกส่งมาหาเรา หรือไม่ได้มีการแสดงเอกสารตัวจริงของแบบฟอร์มที่กรอกแล้วที่จุดเช็คอิน ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างการต่อเครื่อง ที่เกท หรือเมื่อถูกร้องขอ
 • หากมีความไม่เข้ากันของข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หรือแบบฟอร์มขอยกเลิกบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง (ขึ้นอยู่กับกรณี) กับเอกสารการเดินทางของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 • หากมีความไม่เข้ากันของข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หรือแบบฟอร์มขอยกเลิกบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง (ขึ้นอยู่กับกรณี) กับรายละเอียดในเอกสาร หรือการยืนยันตัวตนผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลตามกฏหมายของผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง
 • หากเอกสาร หรือสิ่งยืนยันตัวตนของผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังไม่ถูกนำมาแสดงเมื่อมีการร้องขอ

หมายเหตุสำคัญสำหรับกำหนดการเดินทางที่เชื่อมต่อกัน:

 • หากผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เดินทางในกำหนดการเดินทางที่เชื่อมต่อกัน ที่ประกอบไปด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสกู๊ต และสิงคโปร์แอร์ไลน์ ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังที่ทางสกู๊ตจะยินยอมให้ขึ้นบินต้องมีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปี หากคุณเดินทางในกำหนดการเดินทางที่เชื่อมต่อกัน  ที่ประกอบไปด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสกู๊ต และสายการบินอื่นๆ ทางสกู๊ตจะไม่รับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หากคุณต้องการแก้ไขการจอง โปรดติดต่อสายการบิน/ตัวแทนที่คุณได้ทำการจองตั๋วไว้
 • หากผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เดินทางในกำหนดการเดินทางที่เชื่อมต่อกัน  ที่ประกอบไปด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสกู๊ต และสายการบินอื่นๆ ทางสกู๊ตจะไม่รับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หากคุณต้องการแก้ไขการจอง โปรดติดต่อสายการบิน/ตัวแทนที่คุณได้ทำการจองตั๋วไว้
 • หากผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง เดินทางในกำหนดการที่มีการต่อเครื่อง และเดินทางด้วยการมีแบบฟอร์มขอยกเลิกบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง ผู้เยาว์นั้นจะต้องมาที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 60 นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทางของเที่ยวบินนั้น

หมู่คณะ (ผู้โดยสารมากกว่า 10 คน)

ปลอดภัยเมื่อไปเป็นกลุ่ม ถ้าคุณเดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 คน คุณอาจมีสิทธิได้รับอัตราค่าโดยสารพิเศษ! ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การจองตั๋วเป็นหมู่คณะ

ผู้โดยสารที่น่ากอด (ขนาดตัวใหญ่)

ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารรูปร่างใหญ่ และรู้สึกว่าที่นั่งเดียวนั้นนั่งไม่สบาย คุณสามารถจอง 2 ที่นั่งติดกันได้ โดย Scoot จะคิดค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการจัดสรรที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร 2 คนตามปกติ

ซึ่งจะต้องจองผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์ ของเรา ในกรณีนี้ เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์

ผู้โดยสารไซส์น่ากอด

รายการพิเศษ

สายการบิน Scoot ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำรายการพิเศษต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง โดยคุณสามารถเช็คอินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต):

 • รถเข็นเด็ก (ยกเว้นรถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้*)
 • อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยในการเดินแบบพับได้*)
 • คาร์ซีท (ยกเว้นที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ผ่านการรับรอง FAA*)
 • เปลเด็ก
 • เก้าอี้รถเข็น
 • *อาจจะได้รับอนุญาตให้พกพาได้ อย่างไรก็ตามการขนส่งจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัย และการยอมรับโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  *การยกเว้นน้ำหนักสัมภาระเช็คอินมีผลเฉพาะกรณีที่เด็กทารกมีรายชื่ออยู่ในการจอง

สัตว์เลี้ยง

แม้สัตว์เลี้ยงจะน่ารักน่ากอด แต่เราไม่สามารถอนุญาตให้เดินทางไปด้วยได้

วัตถุอันตราย

การพกพาวัตถุที่เป็นอันตรายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเก็บไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ถ้าคุณพกพาสิ่งของเหล่านี้ คุณจะต้องส่งมอบก่อนทำการเช็คอิน

รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในหมวดสิ่งของอันตรายโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

 • วัตถุระเบิด
 • ก๊าซติดไฟ
 • ของเหลวไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ สารที่อาจลุกไหม้ได้เอง สารซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก็าซไวไฟ
 • สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
 • สารพิษและสารติดเชื้อ
 • วัตถุกัมมันตรังสี
 • สารกัดกร่อน
 • วัตถุและสารอันตรายเบ็ดเตล็ด รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์เดินทางส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เช่น มินิเซกเวย์ โฮเวอร์บอร์ด โซโลวีล แอร์วีล บาลานซ์วีล เป็นต้น) จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวและโหลดใต้ท้องเครื่อง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามที่สามารถหรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้