มีปัญหาอะไรอยากให้เราช่วยไหม


สิงคโปร์

หมายเลขโทรศัพท์: +65 6329 1420

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ออสเตรเลีย

หมายเลขโทรศัพท์: +61 3 9999 7487

สำหรับภาษาอังกฤษบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

จีน

หมายเลขโทรศัพท์: +86 2160 665 440

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ญี่ปุ่น

หมายเลขโทรศัพท์: +81 50 5050 9587 (สำหรับการโทรภายในญี่ปุ่นเท่านั้น)

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ไต้หวัน

หมายเลขโทรศัพท์: +886 2 7753 5370 (สำหรับการโทรภายในไต้หวันเท่านั้น)

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2566 0687 (สำหรับการโทรภายในประเทศไทยเท่านั้น)

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

เวลาทำการ: การให้บริการในภาษาไทย ให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยเท่านั้น

เกาหลีใต้

หมายเลขโทรศัพท์: +82 70 7488 5150

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

หมายเลขโทรศัพท์: +852 3501 2287 (สำหรับการโทรภายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง)

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนกวางตุ้ง 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ซาอุดีอาระเบีย

หมายเลขโทรศัพท์: 800 850 1044 (สำหรับโทรในประเทศซาอุดีอาระเบียเท่านั้น)

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

อินเดีย

หมายเลขโทรศัพท์: +91 11 7127 9490

เวลาทำการ: ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

การสนับสนุนทมิฬเปิดตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. (เวลาอินเดีย) วันจันทร์ถึงวันศุกร์

กรีก

หมายเลขโทรศัพท์: 800 0000 135 (สำหรับการโทรภายในกรีซเท่านั้น)

สำหรับภาษาอังกฤษบริการ 24 ชั่วโมง วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์

เวียดนาม

หมายเลขโทรศัพท์: +84 28 5678 4436

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

เยอรมัน

หมายเลขโทรศัพท์: 0800 000 1872 (สำหรับการโทรภายในเยอรมนีเท่านั้น)

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

อินโดนีเซีย

หมายเลขโทรศัพท์: +62 21 2922 3021

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

ฟิลิปปินส์

หมายเลขโทรศัพท์: +63 2 8672 7892

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

มาเลเซีย

หมายเลขโทรศัพท์: +60 3 8687 2787

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

เวลาทำการ: การให้บริการในภาษามาเลย์ ให้บริการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร