Tích lũy dặm bay cùng chương trình KrisFlyer


Đăng nhập bằng KrisFlyer và kiếm dặm bay trên các chuyến bay Scoot!

Hãy gọi điện cho mọi hành khách bay thường xuyên! Scoot hiện đã hợp tác với KrisFlyer để biến việc bay với Scoot trở thành trải nghiệm bổ ích hơn nữa. Có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2018, các thành viên KrisFlyer giờ đây có thể kiếm dặm bay khi đăng nhập bằng KrisFlyer và đặt vé trên Scoot! Các thành viên KrisFlyer, Người được giới thiệu quy đổi và nhóm du lịch của họ đều có thể kiếm dặm bay tương ứng với tài khoản của họ trên cùng một đơn đặt vé!

Tích luỹ điểm thưởng dặm Elite và dặm KrisFlyer Milestone nữa!

Từ ngày 1 Tháng 1 2021, bạn sẽ không chỉ tích luỹ được dặm KrisFlyer khi bạn bay với Scoot mà còn tích luỹ được dặm Elite, dặm này được sử dụng để tiến tới thăng hạng thành viên KrisFlyer như Elite Silver và Elite Gold! Tìm hiểu thêm tại đây.

Dặm Elite tích luỹ được từ việc bay với Scoot trong mỗi năm dương lịch cũng sẽ giúp bạn tích luỹ KrisFlyer Milestone Rewards, một chương trình ​​thưởng những quyền lợi độc quyền cho các khách hàng trung thành. Tìm hiểu thêm tại đây.

 • Đã đặt mua các chuyến bay Scoot trên Flyscoot.com

  Giờ bạn có thể tích luỹ dặm KrisFlyer và Elite khi bạn mua một chuyến bay Scoot với 1 dặm trên mỗi SGD$1 chi cho giá vé cơ bản và các tiện ích thêm (trừ e-Visa, bảo hiểm du lịch/Scoot Protect). Dặm tích luỹ này tùy thuộc vào biến động tiền tệ dựa trên hệ thống tỷ giá hối đoái hiện hành. Các phí liên quan đến thuế, trẻ sơ sinh, lệ phí xử lý thẻ tín dụng và các khoản bù đắp khi sử dụng Scoot voucher không đủ điều kiện để tích luỹ dặm.

  Đối với các chuyến bay được trả bằng dặm bay KrisFlyer, chỉ có phần tiền mặt (ví dụ: trả bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, v.v...) mới đủ điều kiện tích lũy dặm bay. Các chuyến bay được trả hết bằng dặm bay hoặc phiếu giảm giá Scoot không đủ điều kiện để tích lũy dặm bay.

 • Các chuyến bay Scoot trong lộ trình bay kết hợp bao gồm phân khúc không được khai thác bởi Scoot (ví dụ: chuyến bay liên kết Scoot-Singapore Airlines, chuyến bay liên danh, v.v...)

  Chặng bay Scoot: Dặm KrisFlyer and Elite dồn tích là hợp lệ và sẽ được thưởng dựa trên hạng vé thể hiện trên xác nhận đặt chỗ của bạn, cũng như dặm bay thực tế tích luỹ dồn tích khi bay cùng Scoot sector.

 • Làm cách nào để xác định hạng giá vé thuộc chặng bay Scoot của tôi?

  Bạn có thể nhìn thấy hạng giá vé thuộc chặng bay Scoot trong tập tin đính kèm về hành trình bay trong email xác nhận đặt vé của mình.

  Cách sử dụng KrisFlyer

 • Làm cách nào để tìm ra số dặm bay chính xác mà tôi có thể kiếm được trong chặng bay Scoot của mình?

  Để tìm ra số dặm bay bạn có thể kiếm được trên chặng bay Scoot của mình, nhấp vào đây.

  Chặng bay được khai thác bởi các hãng hàng không đối tác của Scoot: Việc tích lũy dặm bay chỉ đủ điều kiện trên các chặng bay đối tác Singapore Airlines và Virgin Australia. Tích lũy dặm bay không đủ điều kiện đối với bất kỳ hãng hàng không đối tác nào khác.

 • Singapore Airlines

  Đối với các lộ trình bay bao gồm cả chuyến bay Scoot và Singapore Airlines (ví dụ: từ Amritsar đến Amsterdam), việc tích lũy dặm bay đủ điều kiện cho chặng bay Singapore Airlines, theo máy tính này.

 • Virgin Australia

  Đối với các lộ trình bay bao gồm cả chuyến bay Scoot và Virgin Australia, việc tích lũy dặm bay đủ điều kiện cho chặng bay Virgin Australia thông qua quá trình yêu cầu bồi hoàn dặm bay. Tìm hiểu thêm tại đây.

Lỡ không đăng nhập hoặc nhập số KrisFlyer của Người đề cử nhận dặm hoặc Người đồng hành của bạn khi đặt phòng, đừng băn khoăn! Bạn vẫn có thể nhập số KrisFlyer khi quản lý đặt chỗ. Nếu chuyến bay của bạn đã hoàn tất, bạn cũng có thể yêu cầu tích luỹ thêm dặm bị thiếu sau chuyến bay miễn là trong vòng sáu tháng kể từ ngày chuyến bay kết thúc. Tim hiểu thêm ở đây.

Đang không bay lượn? Dù là thế, bạn vẫn có thể tích luỹ dặm. Tìm hiểu thêm tại đây.