Cần được tư vấn trực tiếp?


Nếu bạn đã duyệt qua trang web và tìm kiếm trong những Câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi hoặc đã sử dụng thanh tìm kiếm ở góc phải phía trên để tìm câu trả lời, nhưng vẫn cần sự trợ giúp, thì chỉ cần gọi điện cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số thuận tiện nhất được liệt kê dưới đây.

Bạn cũng có thể gửi phản hồi hoặc thắc mắc qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.

Singapore

Số điện thoại: +65 6329 1420

Hỗ trợ bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Úc

Số điện thoại: +61 3 9999 7487

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Germany

Số điện thoại: 0800 000 1872 (chỉ dành cho các cuộc gọi trong nước Đức)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Trung Quốc

Số điện thoại: +86 2160 665 440

Hỗ trợ bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Hy Lạp

Số điện thoại: 800 0000 135 (chỉ dành cho các cuộc gọi trong Hy Lạp)

Để được hỗ trợ bằng tiếng Hy Lạp, vui lòng gọi số +30 210 99 42 567

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Hỗ trợ bằng tiếng Hy Lạp bị giới hạn và có sẵn từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, chỉ theo giờ địa phương của Hy Lạp.

Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông

Số điện thoại: +852 3501 2287 (chỉ dành cho các cuộc gọi trong phạm vi SAR Hồng Kông)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh và tiếng Quảng Đông có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Ấn Độ

Số điện thoại: +91 11 7127 9490

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Hỗ trợ bằng tiếng Tamil có sẵn từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (giờ Ấn Độ), thứ Hai đến Thứ sáu.

Indonesia

Số điện thoại: +62 21 2922 3021

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Nhật Bản

Số điện thoại: +81 50 5050 9587 chỉ dành cho các cuộc gọi trong phạm vi Nhật Bản)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Malaysia

Số điện thoại: +60 3 8687 2787

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Hỗ trợ bằng tiếng Mã Lai có sẵn từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ Hai đến Thứ sáu.

Philippines

Số điện thoại: +63 2 8672 7892

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Ả Rập Xê Út

Số điện thoại: 800 850 1044 (chỉ đối với các cuộc gọi nội địa Ả Rập Xê Út)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Hàn Quốc

Số điện thoại: +82 70 7488 5150

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ nhật.

Đài Loan

Số điện thoại: +886 2 7753 5370 (chỉ dành cho các cuộc gọi trong phạm vi Đài Loan)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh và tiếng Quan Thoại có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Thái Lan

Số điện thoại: +66 2566 0687 (chỉ dành cho các cuộc gọi trong phạm vi Thái Lan)

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Hỗ trợ bằng tiếng Thái có sẵn từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (giờ Băng Cốc), thứ Hai đến Thứ sáu.

Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 5678 4436

Hỗ trợ bằng tiếng Anh có sẵn 24 giờ, từ thứ Hai đến Chủ nhật.