Hiệu suất đúng giờ


    B787 A320
* Theo tiêu chuẩn ngành, chuyến khởi hành 'đúng giờ' là chuyến khởi hành từ vùng vịnh được chỉ định không quá 15 phút so với thời gian khởi hành theo lịch trình.