Điều khoản và Điều kiện BookFlex & MultiFlex

 

 • Chỉ áp dụng cho các đặt chỗ mới, được thực hiện qua các kênh web, điện thoại di động hoặc WeChat.
 • Không được cung cấp trên bất kỳ cổng đối tác nào, ví dụ như: KFUOB, NTUC, ALIPAY.
 • Bạn chỉ có thể mua một sản phẩm cho tất cả hành khách trong cùng đặt chỗ vì mọi thay đổi sẽ được áp dụng cho tất cả hành khách trong cùng một hành trình đặt chỗ.
 • Chênh lệch giá vé sẽ được tính, tuy nhiên sẽ không được hoàn tiền nếu giá vé mới thấp hơn.
 • Chỉ áp dụng cho tất cả các chuyến bay của Scoot.
 • Không áp dụng cho hành trình nối chuyến với các hãng hàng không đối tác hoặc liên tuyến.
 • Không áp dụng cho các đặt chỗ/chặng đã làm thủ tục. Nếu bất kỳ hành khách nào trong đặt chỗ đã làm thủ tục, bạn sẽ không thể thay đổi chuyến bay của mình.
 • Phí sản phẩm không được hoàn lại.
 • Các tiện ích bổ sung đã chọn cho đặt chỗ ban đầu sẽ phụ thuộc vào tình trạng khả dụng cho ngày bay mới.
 • Nếu đã mua bảo hiểm du lịch trước đó, khách hàng phải thanh toán cho hợp đồng mới cho ngày đi mới và hợp đồng ban đầu đã mua sẽ được hoàn lại vào thẻ tín dụng của khách hàng.
 • Việc thay đổi ngày/giờ bay phải được thực hiện thông qua mục Quản lý Đặt chỗ trên flyscoot.com ít nhất 4 tiếng trước giờ khởi hành tiêu chuẩn.