Delay contingency plans


Đối với các chuyến bay khởi hành từ và đến sân bay Mỹ

Chúng tôi cam kết thực hiện các kế hoạch dự phòng phù hợp khi gặp sự cố chậm chuyến tại một sân bay ở Mỹ (US).

Chậm chuyến do máy bay nằm chờ ở đường băng

 1. Máy bay sẽ không ở lại trên đường băng tại sân bay Mỹ trong hơn bốn giờ mà không cho hành khách cơ hội xuống máy bay (trừ khi có vấn đề về an ninh hoặc an toàn).
 2. Có thể có các ngoại lệ nếu:
  1. Phi công giám sát xác định rằng có nguy cơ về an toàn hoặc an ninh đối với hành khách xuống máy bay, chẳng hạn như sự cố thời tiết hoặc kiểm soát không lưu hoặc chỉ thị của chính phủ;
  2. Bộ phận kiểm soát không lưu khuyến cáo rằng việc quay trở lại cổng hoặc cho phép hành khách xuống máy bay tại địa điểm không phải là cổng sẽ làm gián đoạn đáng kể các hoạt động tại sân bay.
 3. Hành khách có thể yên tâm rằng Scoot:
  1. sẽ cung cấp đủ nước uống không muộn hơn hai giờ sau khi máy bay rời cổng hoặc hạ cánh nếu vẫn ở trên đường băng, trừ khi phi công giám sát xác định rằng những cân nhắc về an toàn hoặc an ninh sẽ ngăn cản dịch vụ đó;
  2. sẽ cung cấp nhà vệ sinh có thể hoạt động và dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ trong khi máy bay chờ trên đường băng;
  3. sẽ thông báo cho hành khách về tình trạng chậm chuyến cứ sau 30 phút, kể cả lý do chậm chuyến, nếu được xác định;
  4. sẽ bắt đầu thông báo cho hành khách 30 phút sau giờ khởi hành theo lịch trình và cứ sau 30 phút họ có thể xuống máy bay nếu nằm tại cổng hoặc khu vực xuống máy bay khác khi cửa mở nếu phương án này thực sự khả thi;
  5. có đủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch; và
  6. đã phối hợp với nhà chức trách sân bay, Đội Tuần tra Biên giới và Biên phòng Mỹ và nhân viên Cục Quản lý An ninh Vận tải Mỹ tại mỗi sân bay của Mỹ mà hãng hàng không phục vụ, cũng như các sân bay Mỹ chuyển hướng thường xuyên của họ, để đạt phương án đưa hành khách bị chậm chuyến bốn giờ trên đường băng xuống khỏi máy bay.

Đối với các chuyến bay khởi hành từ và đến sân bay không phải của Mỹ

Chúng tôi cam kết thực hiện các kế hoạch dự phòng phù hợp khi gặp sự cố chậm chuyến tại các sân bay khác, ngoại trừ Mỹ (US).

Chậm chuyến do máy bay nằm chờ ở đường băng

 1. Máy bay sẽ không ở lại trên đường băng trong hơn bốn giờ mà không cho hành khách cơ hội xuống máy bay (trừ khi có vấn đề về an ninh hoặc an toàn).
 2. Có thể có các ngoại lệ nếu:
  1. Phi công giám sát xác định rằng có nguy cơ về an toàn hoặc an ninh đối với hành khách xuống máy bay, chẳng hạn như sự cố thời tiết hoặc kiểm soát không lưu hoặc chỉ thị của chính phủ;
  2. Bộ phận kiểm soát không lưu khuyến cáo rằng việc quay trở lại cổng hoặc cho phép hành khách xuống máy bay tại địa điểm không phải là cổng sẽ làm gián đoạn đáng kể các hoạt động tại sân bay.
 3. Hành khách có thể yên tâm rằng Scoot:
  1. sẽ cung cấp đủ nước uống không muộn hơn hai giờ sau khi máy bay rời cổng hoặc hạ cánh nếu vẫn ở trên đường băng, trừ khi phi công giám sát xác định rằng những cân nhắc về an toàn hoặc an ninh sẽ ngăn cản dịch vụ đó;
  2. sẽ cung cấp nhà vệ sinh có thể hoạt động và dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ trong khi máy bay chờ trên đường băng;
  3. sẽ thông báo cho hành khách về tình trạng chậm chuyến cứ sau 30 phút, kể cả lý do chậm chuyến, nếu được xác định;
  4. sẽ thông báo cho hành khách cứ sau 30 phút rằng họ có thể xuống máy bay nếu phương án này thực sự khả thi;
  5. có đủ nguồn lực để thực hiện kế hoạch; và
  6. đã phối hợp với nhà chức trách sân bay, nhân viên nhập cư và hải quan tại mỗi sân bay mà hãng hàng không phục vụ, cũng như các sân bay chuyển hướng thường xuyên của họ, để đạt phương án đưa hành khách bị chậm chuyến bốn giờ trên đường băng xuống khỏi máy bay.