Nói lời chào với các đại lý du lịch của chúng tôi!


Để truy cập nhanh các sản phẩm & dịch vụ của Scoot

scoot sales guideTải về

Chọn phương thức bán hàng ưa thích

GDS

Lời khuyên đặt vé

Để trở thành đại lý BSP ủy quyền của Scoot, vui lòng tiến hành đăng ký qua Cổng thông tin đại lý của chúng tôi.

Kết nối API
Kết nối trực tiếp với Scoot

Được thiết kế dành riêng cho các đại lý và bên thứ ba muốn bán các chuyến bay Scoot trên các trang web/ứng dụng của riêng mình.

Travelfusion

Để kết nối qua Travelfusion, hãy nhấp vào đây để đăng ký và tham gia chương trình của họ. Ứng dụng của bạn sẽ được đánh giá và xử lý bởi Travelfusion.


Tùy chọn thanh toán

  1. Thẻ tín dụng
  2. Tín dụng đại lý*
  3. BSP**

* Tín dụng đại lý: Cổng nạp tiền đại lý trực tuyến Hướng dẫn sử dụng
Nếu bạn có tài khoản hệ thống đặt vé trực tuyến của nhóm du lịch hiện có, bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu  Quản trị viên du lịch’.
Trang đăng ký/Hướng dẫn đăng ký
Nếu bạn có tài khoản Cổng thông tin trực tuyến của nhóm du lịch hiện có, bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Quản trị viên du lịch’s
Yêu cầu nạp tiền sẽ được xử lý trong vòng 2 ngày làm việc.

**Bạn có thể đọc Điều khoản & điều kiện về Chính sách ADM tại đây.


Đặt vé theo nhóm

Để yêu cầu báo giá nhóm, hãy đăng nhập Hệ thống đặt vé nhóm trực tuyến. Nếu có thêm thắc mắc, hãy gửi email đến Sales@flyscoot.com.