หากคุณไม่ได้รับสัมภาระเมื่อเดินทางถึงปลายทาง คุณสามารถติดตามสัมภาระคืนมา!


สกู๊ตมีเป้าหมายที่จะส่งมอบสัมภาระโหลดใต้เครื่องให้แก่คุณอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อคุณเดินทางถึงจุดหมายปลายทางของเที่ยวบิน

หากคุณเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว แต่สัมภาระโหลดใต้เครื่องของคุณยังมาไม่ถึง โปรดติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องนี้ได้ที่แผนกติดตามของหาย (Lost & Found) ของเราก่อนที่คุณจะออกจากสนามบิน โปรดวางใจได้ว่าเราจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณในการนำกระเป๋าสัมภาระของคุณกลับคืนมาและส่งมอบให้คุณ โดยเร็วที่สุด

คุณต้องกรอกข้อมูลในหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย (Property Irregularity Report) เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระของคุณ รวมทั้งรายละเอียดการติดต่อและที่อยู่ชั่วคราว/ถาวรของคุณ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถติดตามและค้นหากระเป๋าสัมภาระของคุณได้

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

Upon arrival, approach our lost & found ground handler at the airport.

เมื่อกรอกข้อมูลและส่งหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายและเสียหายเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ:

 

1. สำเนาหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
2. หมายเลขอ้างอิงหนังสือยืนยันฯ (ระบบการติดตามสัมภาระ)

เมื่อเราพบสัมภาระของคุณแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลประจำภาคพื้นจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และนัดหมายการจัดส่งสัมภาระไปยังที่อยู่ที่คุณได้ระบุไว้ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานศุลกากรท้องถิ่น หรือคุณสามารถไปติดต่อขอรับสัมภาระของคุณได้ที่เคาน์เตอร์ของเราที่สนามบิน

หากเราค้นหาไม่พบสัมภาระของคุณภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จะถือว่าสัมภาระนั้นสูญหาย โปรดดูที่ระเบียบการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสัมภาระของคุณเพื่อให้ทราบขั้นตอนดำเนินการ

 

แผนกบริการติดตามของหายของสกู๊ต

 

ติดตามข้อมูลสถานะของสัมภาระของคุณ

หนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายหรือเสียหายที่ได้รับการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบการติดตามสัมภาระที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกของเรานี้ จะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของคุณได้

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของสัมภาระของคุณ และหากจำเป็น คุณยังสามารถแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งและข้อมูลการติดต่อคุณได้ ที่นี่.

ข้อมูลอ้างอิงไฟล์ = หมายเลขหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
ชื่อ = นามสกุลของผู้โดยสาร

โปรดติดต่อแผนกติดตามของหาย (Lost and Found) หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อแผนกติดตามของหายที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านล่าง

 

หากสัมภาระของคุณเกิดความเสียหาย ให้เราช่วยแก้ไขปัญหานี้สำหรับคุณ!

หากคุณได้รับสัมภาระโหลดใต้เครื่องในสภาพที่เสียหาย คุณจะต้องรายงานเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับกระเป๋าสัมภาระของคุณ Charles Taylor Aviation ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา จะประเมินความเสียหายและพิจารณาเอกสารการเรียกร้องสิทธิ์นั้น จากนั้นจะแจ้งผล ให้คุณทราบ

คุณจะต้องกรอกข้อมูลในหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายหรือเสียหายที่แผนกติดตามของหายของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่โถงผู้โดยสารขาเข้า

เมื่อกรอกข้อมูลและส่งหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายและเสียหายเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับชุดเอกสารข้อมูล

โปรดดูที่ระเบียบการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสัมภาระของคุณเพื่อให้ทราบขั้นตอนดำเนินการ

 

การประกันภัย

หากคุณได้ซื้อประกันการเดินทางไว้สำหรับการเดินทางครั้งล่าสุดของคุณ คุณก็สามารถพิจารณาเบิกค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ่งอาจให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับคุณ

 

ขั้นตอนการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสัมภาระ

หากเรายังค้นหาไม่พบสัมภาระของคุณหลังจากผ่านไป 14 วันแล้ว คุณสามารถยื่นเรื่องเพื่อขออ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสัมภาระผ่านลิงก์ด้านล่าง การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านทางพอร์ทัล

โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขในการขนส่งของสกู๊ต เพื่อให้ทราบถึงข้อยกเว้นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับสัมภาระ ก่อนที่คุณจะส่งเอกสารการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว

หากคุณทำการตรวจสอบแล้วและต้องการจะส่งการอ้างสิทธิ์ โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าเอกสารการอ้างสิทธิ์นี้จะส่งถึงเราภายในกรอบเวลาที่กำหนดหลังจากที่คุณสิ้นสุดการเดินทางกับสกู๊ต กล่าวคือ

  • สัมภาระได้รับความเสียหาย: 7 วันหลังจากสิ้นสุดการเดินทางกับสกู๊ต
  • สัมภาระล่าช้า: 21 วันหลังจากพบกระเป๋าสัมภาระของคุณ
  • สัมภาระสูญหาย: 21 วันหลังพ้น 14 วันของระยะเวลาการติดตามสัมภาระ

เริ่มต้นการอ้างสิทธิ์ทางออนไลน์!

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการอ้างสิทธิ์:

  • สำเนาหนังสือยืนยันสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
  • เอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ของหายบนเครื่องบิน

สกู๊ตไม่มีส่วนรับผิดต่อการสูญเสียใดๆ หากคุณลืมสัมภาระพกพาทิ้งไว้บนเครื่องบินเมื่อคุณลงจากเครื่อง หรือหากคุณวางทรัพย์สินส่วนตัวทิ้งไว้ในอาคารผู้โดยสารสนามบิน หากมีคำถามเกี่ยวกับของหายบนเครื่องบิน โปรดติดต่อแผนกติดตามของหาย รายละเอียดการติดต่อแผนกติดตามของหาย (L&F) สามารถดูได้ ที่นี่.