ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของงาน (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

  • วันจัดงาน: 11 – 12 พฤศจิกายน ค.ศ.2017
  • สถานที่: Siam Centre, กรุงเทพมหานคร
  • โดยการเข้าร่วมในงานนี้ เท่ากับว่าคุณได้อนุญาตให้ทาง Scoot ใช้ชื่อ, รูปภาพ และรูปเหมือนของคุณในการโฆษณา, โปรโมชั่นของบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานนี้, ข้อผูกมัดทางการค้า และการขายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • โดยการเข้าร่วมในงานนี้ เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณเข้าใจว่า Virtual Reality หรือสภาวะเสมือนจริงนี้ ไม่เป็นที่แนะนำสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และคุณอาจจะรู้สึกไม่สบาย (เช่น ปวดสายตา, สายตาอ่อนล้า หรือคลื่นไส้วิงเวียน) ในขณะที่รับชมเนื้อหาของ VR
  • โดยการเข้าร่วมในงานนี้ คุณได้รับทราบและยอมรับว่า คุณเข้าใจและยอมรับในธรรมชาติของความเสี่ยงจากการรับชม VR และสมัครใจที่จะรับผิดชอบทั้งหมดต่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ทั้งนี้คุณได้ยืนยันว่าคุณไม่มีเหตุผลหรือปัญหาด้านกายภาพ, จิตใจและสุขภาพใดๆที่จะขัดขวางหรือจำกัดการเข้าร่วมรับชม VR

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรางวัล Grand Prize (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

  • คุณสมบัติสำหรับรางวัล Grand Prize คือ ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วม หนึ่ง (01) กิจกรรมหรือทั้งสองกิจกรรมที่กำหนดในงาน:
  1. รับชมประสบการณ์เสมือนจริงของ Scoot (Scoot Virtual Reality Experience)
  2. ถ่ายรูปที่บูธ Scoot Photo
  • ผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดแบบ “Fly” สองที่นั่งจากเมืองประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทางด้านล่างนี้บนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยทาง Scoot เท่านั้น ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้เป็นการเดินทางด้วยเที่ยวบินแบบสายการบินร่วม (Interline) หรือเที่ยวบินที่แวะพักหลายเมือง
  1. สิงคโปร์
  2. เอเธนส์
  3. โอซาก้า
  4. ซิดนีย์
  5. โกลด์โคสต์
  6. เมลเบิร์น

  ตั๋วเครื่องบินจะรวมเพียงแค่ค่าโดยสารเท่านั้น

  • ตั๋วเครื่องบินจะสามารถใช้งานได้สำหรับการเดินทางของผู้โดยสารสอง (02) ท่านบนแผนการเดินทางเดียวกันเท่านั้น โดยผู้โดยสารทั้งสองท่านจะต้องเดินทางไปด้วยกันบนแผนการเดินทางทั้งหมด ไม่อนุญาตให้ทำการสำรองที่นั่งแยกกัน รวมทั้งไม่อนุญาตให้เป็นการเดินทางแบบมีจุดพัก (Stopover) และ/หรือแบบ Open-jaw
  • ถ้าตั๋วเครื่องบินถูกใช้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว หรือสำหรับผู้โดยสารเพียงหนึ่ง (01) ท่าน ตั๋วดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกเป็นโมฆะสำหรับการใช้งานในครั้งต่อไป
  • การเดินทางจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2018 ไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาและรับคำร้องขอดังกล่าว
  • การเดินทางขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มีให้สำหรับการแลกของรางวัล และเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง โดยที่นั่งสำหรับการแลกของรางวัลนั้นมีจำนวนจำกัด และอาจจะเป็นที่นั่งแยกจากที่นั่งที่มีให้บริการสำหรับการซื้อตามปกติ กล่าวคือ ที่นั่งที่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินบน FlyScoot.com หรือศูนย์บริการลูกค้าของเรา อาจจะไม่มีให้บริการสำหรับการแลกของรางวัล ทั้งนี้ที่นั่งจะไม่มีให้บริการสำหรับการแลกของรางวัลในช่วงเวลาห้ามเดินทาง
  • เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, เปลี่ยนเส้นทาง, ยกเลิก, ขอเงินคืนหรือให้เครดิตกับเที่ยวบินอื่นได้ อีกทั้งไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร
  • คุณต้องชำระเงินค่าภาษีสนามบิน/รัฐ, ค่าธรรมเนียม และค่าการขนส่งที่กำหนดทั้งหมด เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และการบริการช่วยเหลือทั้งหมดที่รวมอยู่ แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าประกันภัยการท่องเที่ยว, ค่าสัมภาระพิเศษ, ค่าสัมภาระน้ำหนักเกิน, ค่าดำเนินการชำระเงิน และอื่นๆ
  • ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถโอนให้กันได้ และจะเป็นโมฆะถ้ามีการแลกเปลี่ยนสินค้า, แลกเปลี่ยน, ซื้อ หรือขาย
  • ตั๋วเครื่องบินไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด จึงไม่มีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเครดิตคืนได้ ถ้าหากตั๋วไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน
  • Scoot สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ณ เวลาใดๆ
  • Scoot ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งของคุณ แม้ว่าจะมีการชำระเงินแล้ว ในเหตุการณ์ที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และคุณจะถูกริบรางวัลคืนรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่ชำระไปแล้วโดยไม่ได้เงินคืน และเป็นที่ยอมรับว่าทาง Scoot ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อคุณ
  • เมื่อทำการยื่นคำร้องแลกของรางวัล เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไข