ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BookFlex & MultiFlex

 

 • มีผลบังคับใช้กับการจองใหม่ผ่านเว็บ อุปกรณ์มือถือ หรือช่องทาง WeChat เท่านั้น
 • ไม่มีให้บริการสำหรับพอร์ทัลของพันธมิตร เช่น KFUOB, NTUC, ALIPAY
 • คุณสามารถสั่งซื้อได้เพียงผลิตภัณฑ์เดียวสำหรับผู้โดยสารทุกคนในรายการจองเดียวกัน เพราะจะทำการเปลี่ยนแปลงกับผู้โดยสารทุกคนในกำหนดการเดินทางของรายการจองเดียวกัน
 • จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับส่วนต่างค่าโดยสาร อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินหากค่าโดยสารของเที่ยวบินใหม่ถูกกว่าเที่ยวบินเดิม
 • มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินของสกู๊ตเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับการเดินทางเชื่อมต่อกับสายการบินของพันธมิตรหรือสายการบินเชื่อมต่ออื่น
 • ไม่มีให้บริการสำหรับการจอง/ช่วงการเดินทางที่เช็คอินแล้ว ถ้าผู้โดยสารคนใดในการจองดังกล่าวได้เช็คอินแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้
 • ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริการเสริมที่เลือกสำหรับการจองเดิมจะขึ้นอยู่กับการมีให้บริการในวันที่เดินทางใหม่
 • ถ้ามีการซื้อประกันการเดินทางไว้ก่อนหน้านี้ ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินค่าประกันใหม่สำหรับวันที่เดินทางใหม่ และจะมีการคืนเงินของประกันเดิมไปยังบัตรเครดิตของผู้โดยสาร
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาของเที่ยวบินต้องดำเนินการผ่าน ManageMyBooking ใน flyscoot.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามมาตรฐาน