แผนฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ล่าช้า


สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากหรือมาถึงสนามบินสหรัฐอเมริกา

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนการฉุกเฉินที่เหมาะสมเมื่อเกิดการล่าช้าที่สนามบินในสหรัฐอเมริกา (US)

ความล่าช้าในการขึ้นบิน

 1. เครื่องบินจะไม่อยู่ในลานวิ่งเตรียมขึ้นบิน ของสนามบินสหรัฐอเมริกาเกินกว่าสี่ชั่วโมงโดยไม่ได้ให้โอกาสกับผู้โดยสารในการลงจากเครื่อง เว้นแต่จะว่าจะมีปัญหาด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย)
 2. ข้อยกเว้นอาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้า:
  1. นักบินผู้สั่งการตัดสินใจว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยในการให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เช่น สภาพอากาศ หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือเป็นคำสั่งจากทางรัฐบาล
  2. ฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศแนะนำว่าการกลับสู่ประตูทางออก หรือการอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องในสถานที่ที่นอกเหนือจากประตูทางออก จะส่งผลให้เกิดการขัดขวางการปฏิบัติงานของสนามบินอย่างมีนัยสำคัญ
 3. ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ว่าทาง Scoot:
  1. จะจัดเตรียมน้ำดื่มพกพาอย่างเพียงพอไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตูทางออก หรือแตะพื้น ถ้าเครื่องบินยังคงอยู่บนลานบิน เว้นแต่ว่านักบินผู้สั่งการจะตัดสินใจด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยให้ละเว้นการบริการดังกล่าว
  2. จะจัดเตรียมอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องน้ำ และการดูแลด้านการแพทย์อย่างเพียงพอในระหว่างที่อยู่บนลานบิน
  3. จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบเกี่ยวกับสถานะของการล่าช้าทุก 30 นาที รวมถึงเหตุผลของการล่าช้า ในกรณีที่ทาง Scoot ได้รับทราบถึงสาเหตุนั้นแล้ว
  4. จะเริ่มแจ้งผู้โดยสาร 30 นาทีหลังจากเวลาเดินทางออกตามกำหนดการ และทุก 30 นาทีหลังจากนั้น ว่าผู้โดยสารอาจจะต้องลงจากเครื่องถ้าเครื่องบินยังคงอยู่ที่ประตูทางออก หรือพื้นที่ขึ้น-ลงอื่นที่ที่ประตูเปิดอยู่ ในกรณีที่โอกาสดังกล่าวเป็นไปได้อย่างแท้จริง
  5. มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดำเนินการตามแผนการ และ
  6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนามบิน, เจ้าหน้าที่ประจำกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (US Custom and Border Patrol) และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งสหรัฐอเมริกา (US Transportation Security Administration) ที่แต่ละสนามบินของสหรัฐอเมริกาที่มีการบริการขนส่ง เช่นเดียวกับสนามบิน US ตัวเลือกอื่นๆ เพื่อให้สามารถปล่อยตัวผู้โดยสารลงจากเครื่องได้หลังจากสี่ชั่วโมงของการล่าช้าในการขึ้นบิน

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจาก หรือมาถึงสนามบินที่นอกเหนือจากสนามบินสหรัฐอเมริกา

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนการฉุกเฉินที่เหมาะสมเมื่อเกิดการล่าช้าที่สนามบินอื่นๆ นอกเหนือจากสนามบินของสหรัฐอเมริกา (US)

ความล่าช้าในการขึ้นบิน

 1. เครื่องบินจะไม่ค้างอยู่ในรันเวย์หรือลานวิ่งขึ้นบินเป็นเวลานานกว่าสี่ชั่วโมงโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารออกจากเครื่อง (เว้นแต่จะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย)
 2. อาจจะมีข้อยกเว้นถ้า:
  1. กัปตันผู้สั่งการตัดสินใจว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยในการให้ผู้โดยสารออกจากเครื่อง เช่น สภาพอากาศ หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือคำสั่งจากรัฐบาล
  2. ฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศชี้แนะว่าการกลับไปที่ประตู หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเคลื่อนในพื้นที่นอกเหนือจากประตูจะทำให้เกิดการขัดขวางการปฏิบัติงานของสนามบินอย่างมีนัยยะสำคัญ
 3. ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ว่าทาง Scoot:
  1. จะจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างเพียงพอที่จะอยู่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตู หรือแตะพื้น ถ้าเครื่องบินยังคงอยู่บนลานขึ้นบิน เว้นแต่ว่ากัปตันผู้สั่งการจะตัดสินใจว่าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ทำการพิจารณาแล้วพบว่าจะขัดขวางบริการดังกล่าว
  2. จะจัดเตรียมบริการห้องสุขาที่ใช้งานได้และการรักษาพยาบาลที่เพียงพอในระหว่างที่อยู่บนลานขึ้นบิน
  3. จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะของการล่าช้าทุก 30 นาที รวมถึงสาเหตุของการล่าช้า หากทาง Scoot รับทราบ
  4. จะแจ้งให้ผู้โดยสารสาบทุก 30 นาทีว่าพวกเขาอาจจะต้องออกจากเครื่อง ถ้าเป็นไปได้อย่างแท้จริง
  5. มีทรัพยากรเพียงพอในการจัดเตรียมตามแผน และ
  6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบของสนามบิน, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายศุลกากรในแต่ละสนามบินที่สายการบินมีให้บริการ เช่นเดียวกับสนามบินสำรองประจำ เพื่อนำผู้โดยสารออกจากเครื่องบินหากเกิดความล่าช้าในการขึ้นบินมาสี่ชั่วโมงแล้ว