ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

*บินตรงกับสกู๊ต (NokScoot)

 

ช่วงเวลาจอง:(10.00 น.) 1 ตุลาคม 2559 ~ (23.59 น.) 31 ธันวาคม 2559

เงื่อนไข: การระบุโค้ดส่วนลดจะต้องเป็นตัวพิพม์เล็กหรือใหญ่ที่ถูกต้องตามที่กำหนดและส่วนลดนี้สำหรับ base fare เท่านั้น •การระบุโค้ดส่วนลดนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทยและสำรองบัตรโดยสารผ่านทาง http://www.flyscoot.com/th/visitsg และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของ Scoot เท่านั้น •ค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงเวลานั้นๆ •อัตราค่าโดยสารที่นั่งชั้นประหยัด (Economy) ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ, อาหารบนเครื่อง หรือบริการเสริมต่างๆ •ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจองและใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าเท่านั้น •มีค่าธรรมเนียมในการจองต่อเที่ยว •ตรวจสอบค่าบริการต่างๆได้ที่ www.flyscoot.com •โปรโมชั่นนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างและการยืนยันการสำรองที่นั่ง •ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบินหรือบางวัน •เมื่อทำการจองแล้วไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ ระบุในเงื่อนไขการให้บริการ •ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่www.flyscoot.com