ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร
เปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบิน วันที่ 24 มกราคม 2560

เรียน ผู้โดยสารสายการบินสกู๊ต

เนื่องจากเครื่องบินในเที่ยวบินของท่านต้องได้รับการตรวจสภาพ จึงทำให้เที่ยวบิน TZ 291 ของสกู๊ตซึ่งเดิมมีกำหนดหมายบินออกจากนาริตะไปยังปลายทางสิงคโปร์ เวลา 09.35 น. ของวันที่ 24 มกราคม มีการเปลี่ยนเวลาใหม่เป็นออกจากนาริตะ เวลา 08.30 น. ของวันที่ 25 มกราคม และมีกำหนดออกจากสนามบินดอนเมือง 14.50 น. ของวันที่ 25 มกราคม ทางสกู๊ตจะทำการอัพเดตข่าวล่าสุดบนเว็บไซด์ของสกู๊ตและทำการแจ้งไปยังผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบต่อไป

เวลาที่แสดงเป็นเวลาท้องถิ่น ณ ประเทศนั้น

สกู๊ตขออภัยเป็นอย่างสูงกับความล่าช้าที่เกิดขึ้น

The Scoot Team

อัพเดตเมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. (SGT)