ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

 

 

ช่วงเวลาจอง: (00.00 น.) 7 กันยายน - ( 23:59 น. ) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559

เงื่อนไข:: • ค่าโดยสารที่แสดงเป็นราคาสำหรับตั๋วเที่ยวเดียวจากกรุงเทพฯ • อัตราค่าโดยสารยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินในช่วงเวลานั้นๆ • ราคาตั๋วที่นั่งชั้นประหยัด (Fly) ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ,อาหารบนเครื่องหรือบริการเสริมต่างๆ • ตั๋วราคาพิเศษนี้ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.flyscoot.com และ แอบพลิเคชั่นบนมือถือของ Scoot เท่านั้น • ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง • มีค่าธรรมเนียมในการจองต่อเที่ยว • ตรวจสอบค่าบริการต่างๆได้ที่ www.flyscoot.com ข้อเสนอนี้มีจำนวนจำกัดและจำกัดจำนวนการยืนยันที่นั่ง • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบินหรือบางวัน • เมื่อทำการจองแล้ว ท่านไม่สามารถขอคืนเงินค่าโดยสารได้ยกเว้นในกรณีที่ บริษัทฯ ระบุในเงื่อนไขการให้บริการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.flyscoot.com • บางเที่ยวบินอาจให้บริการโดยสายการบินนกสกู๊ต ยั