ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Scoot

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ มีไว้เพื่อแจ้งคุณถึงนโยบายและการปฏิบัติของเราต่อการรวบรวม,ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรา โดยรวมถึงที่คุณส่งมาทางเว็บไซต์ของเราด้วย

Scoot ('Scoot', 'เรา', 'เรา', 'ของเรา') จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเมื่อทำการสำรองที่นั่งกับเรา (ทั้งด้วยตัวคุณเองหรือในนามของคุณ), เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.flyscoot.com, เมื่อคุณโทรหาเรา หรือเมื่อคุณติดต่อเราโดยตรง เช่น ที่เคาเตอร์สนามบิน เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) จากผู้สมัครงานด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data - PD)

ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) คือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจริงหรือไม่ เกี่ยวกับแต่ละบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ —

 • จากข้อมูลดังกล่าวนั้น หรือ
 • จากข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลอื่นซึ่งองค์กรมีอยู่หรือที่สามารถเข้าถึงได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

Scoot รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เกี่ยวกับคุณเพื่อมอบบริการส่วนบุคคลให้คุณได้ดียิ่งขึ้น เช่น การบินและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประกันภัยการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Scoot อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบิน การตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และการรักษาความปลอดภัย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่ Scoot รวบรวมประกอบด้วย:

 • ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึง ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของหนังสือเดินทาง และสัญชาติ
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
 • รายละเอียดการจ่ายเงิน เช่น รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน และวันที่บัตรหมดอายุ
 • รายละเอียดการเดินทาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับไฟลท์บิน โภชนาการ การเลือกที่นั่ง หรือการร้องขอพิเศษส่วนบุคคล
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น บันทึกและการร้องขอทางการแพทย์
 • ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ไอพีแอดเดรส

Scoot จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างให้บริการแก่คุณ หรือที่เราจำเป็นต้องรวบรวมหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น เราจะดำเนินการรวบรวมอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการการยินยอมจากคุณ คุณสามารถยกเลิกการอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม เราก็จะอาจไม่สามารถให้บริการ บางอย่างแก่คุณได้อีกต่อไป

คุณอาจติดต่อเราโดยไม่ระบุชื่อหรือใช้นามแฝงได้เฉพาะบางกรณีเท่านั้น เช่น การโทรหาคอลเซ็นเตอร์เพื่อสอบถาม หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา เราจะไม่สามารถให้บริการทางการบินหรือการซื้ออื่นใดที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณไม่ระบุชื่อหรือใช้นามแฝง เพราะเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงของการเดินทาง

วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไปนี้:

 • ดำเนินการและรวบรวมการชำระเงินสำหรับการสำรองเที่ยวบินของคุณและผู้ร่วมเดินทาง
 • รับทราบถึงความต้องการพิเศษใดๆ ในระหว่างการเดินทาง (สุขภาพหรือสิ่งอื่นๆ) ที่คุณหรือผู้ร่วมเดินทางของคุณมี
 • ให้การยืนยันการสำรองเที่ยวบินของคุณ และให้คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อกำหนดการเดินทางของคุณ
 • ปรับปรุงขั้นตอนการสำรองเที่ยวบิน รวมถึงการรวบรวมการกำหนดค่าต่างๆ ที่คุณระบุเมื่อลงชื่อสมัครบัญชีสกู๊ตของเรา
 • ยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณเช็คอิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อบริการต่างๆ บนเครื่องบิน เช่น วิดีโอ ความบันเทิง อาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ (ซึ่งเราอาจเก็บรวบรวมในระหว่างการมีปฎิสัมพันธ์ของเรากับคุณ)
 • จัดการปัญหาเกี่ยวกับคำติชมหรือการร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมี
 • สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
 • ตอบคำถามต่างๆ ของคุณ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ช่วยเหลือและจัดการการจองเที่ยวบิน รวมถึงการทำธุรกรรม แจ้งเตือนเกี่ยวกับเที่ยวบินผ่านข้อความทางมือถือ รวมถึงอินเทอร์เน็ตเช็คอิน
 • การติดต่อเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจ
 • เพื่อการค้นคว้าและวิจัย วิเคราะห์ รวมถึงงานวิจัยตลาด
 • พัฒนา ดำเนินการค้นคว้าวิจัย และทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นอกจากนี้ยังรวมถึงการรวบรวมข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมเฉพาะคุณ และสื่อการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้า

ด้วยความเกี่ยวเนื่องดังกล่าวข้างต้น เราอาจเปิดเผย ส่ง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณร่วมกับสายการบินในเครือของเรา นอกจากนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งของเรา หรือผู้ให้บริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สายการบินหุ้นส่วน ฝ่ายบริหารสนามบิน พนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ขนส่งอื่นๆ

ถ้าคุณสมัครรับข่าวสารกับกลุ่มรายชื่อของเรา เราจะส่งอีเมลให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของเรา

การปฏิบัติตามคำสั่ง และบำรุงรักษาระบบการทำงาน

เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา เราอาจทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่นที่อยู่ในการจัดส่ง และเรียกเก็บเงินของคุณ กับบริษัทบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ในการนำส่งสินค้าและบริการแก่คุณ เราอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการอื่นๆที่ทำการโฆษณาและการตลาดให้เรา รวมถึงการแจกจ่ายเมล การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์มือถือ แก่ลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มในการเป็นลูกค้าของเรา เรามีข้อกำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ละเว้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นการกระทำที่ถูกร้องขอจากเรา เรายังมีการจ้างคู่ค้าอื่นๆที่ทำงานในระบบของเรา ซึ่งอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เรากำหนดให้คู่ค้าเหล่านั้นเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และไม่ใช้มันเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาเอง คุณได้ยินยอมอย่างเปิดเผยในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเหล่านี้

การปฏิบัติตามกฏ และปกป้องสิทธิ์

ไม่เกี่ยวกับตัวเลือกที่คุณเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจทำการเปิดเผยถ้าเราเชื่อว่ามันจำเป็นต่อ (a) กฏหมาย หรือข้อบังคับ คำสั่งศาล หมายศาล หรือกระบวนการทางกฏหมายอื่นๆ; หรือ (b) เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา หรือความปลอดภัยของบุคคลที่สาม หรือทำการกำหนดใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเรา

จุดประสงค์ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าเราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ('วัตถุประสงค์รอง') ที่นอกเหนือจากมูลเหตุหลักเบื้องต้นในการรวบรวม ('วัตถุประสงค์แรก') ตามที่กฎหมายกำหนด เราขอให้การรับรองว่า

 • วัตถุประสงค์รองมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์แรกของการรวบรวมข้อมูล และคุณมั่นใจได้ว่าเราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณตามแนวทางดังกล่าว หรือ
 • คุณได้อนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์รอง หรือ
 • การใช้หรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นหรือได้รับการรับรองหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย หรือ
 • การใช้หรือการเปิดเผยดังกล่าว ไม่เช่นนั้นก็ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่จำเป็นต่อการสอบสวนพฤติกรรมผิดกฎหมายที่น่าสงสัย)
ถ้าเรารับรู้ว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่ไม่ต้องการซึ่งเราไม่ต้องรวบรวมตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ดังกล่าวจะถูกลบทิ้งหรือทำให้ไม่สามารถใช้ได้ในทันที ตามกฏที่กำหนดไว้

การสมัครงาน

ถ้าคุณสมัครงานกับเรา ไม่ว่าจะได้รับการชักชวนหรือไม่ก็ตาม เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เกี่ยวกับคุณ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่เราอาจรวบรวมคือข้อมูลที่อยู่ในใบสมัครงานของคุณ ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติการทำงาน รายละเอียดการศึกษา หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับอาชีพของคุณ และความเชี่ยวชาญทางอาชีพ

ในการพิจารณาการสมัครงานของคุณ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น จากนายจ้างเก่าหรือผู้รับรองผู้สมัคร ด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อดำเนินการการสมัครงานของคุณ เช่น ข้อมูลสุขภาพ (รวมถึงความทุพพลภาพใดๆ) หรือประวัติอาชญากรรม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยเชื่อมต่อกับการสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

 • ประเมินคุณสำหรับตำแหน่งงานอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งสำหรับเรา หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • ประเมินคุณว่าควรผ่านระดับขั้นต่างๆ ในขั้นตอนการจ้างงานของเราหรือไม่ หรือ
 • เก็บข้อมูลของคุณไว้สำหรับโอกาสงานในอนาคต
ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราต้องการสำหรับการเชื่อมต่อกับการสมัครงาน เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการต่อเกี่ยวกับการสมัครงานของคุณได้

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับการสมัครงาน แก่บุคคลที่สาม เช่น:

 • หน่วยงานที่ทดสอบความสามารถหรือการวัดผลทางจิตวิทยา
 • ผู้รับรองหรือนายจ้างเก่า
 • ตัวแทนจัดหางานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในนามของเรา
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องของเรา
 • ตัวแทนบังคับใช้กฎหมายเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
 • หน่วยงานทางการศึกษาหรือวิชาชีพเพื่อความจำเป็นในการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณ
ถ้าเราให้ตัวแทนบุคคลที่สามดำเนินการให้เราโดยมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะมีขั้นตอนที่ห้ามไม่ให้ตัวแทนดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดให้

สถานที่ และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา สำหรับการบินและการบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบสำรองที่นั่ง ระบบควบคุมผู้โดยสารขาออก ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และในฐานข้อมูลอีเมลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่รวบรวมโดย Scoot หรือในนามของเราจะได้รับการดูแลรักษาในระบบอย่างปลอดภัยในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไอร์แลนด์ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณในช่วงเวลาที่ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมหรือที่จำเป็นหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

ความปลอดภัย

เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต โชคไม่ดีที่การส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น แม้เราจะพยายามปกป้องข้อมูลอย่างไร หรือใช้มาตรการการปกป้องข้อมูลอย่างไร เราก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ส่งให้เรา หรือจากผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ของเราจะมีความปลอดภัย และคุณจะต้องรับความเสี่ยงนั้นเอง

การโยกย้ายข้อมูลส่วนบุคคลสู่ประเทศที่สาม

สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณไปยังจุดหมายปลายทางเที่ยวบินของเรา หรือจุดหมายปลายทางเที่ยวบินของหุ้นส่วนสายการบินของเรา รวมถึงจุดหมายใน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ไทย อินเดีย บังคลาเทศ มัลดีฟส์ เมียนมาร์ จีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี และสหรัฐอเมริกา เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่จัดเก็บโดยเราหรือในนามของเราระหว่างประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังข้อมูลหรืออุปกรณ์ดำเนินการของบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่รวบรวมในนามของเราโดยตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ของบุคคลที่สามจะถูกใช้ร่วมกับเราเท่านั้น

คุณเข้าใจและอนุญาตอย่างเปิดเผยการส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวตามความจำเป็นของเราในการดูแลเที่ยวบินและการเตรียมการอื่นๆ

ถ้าคุณสำรองที่นั่งกับเราเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับบุคคลอื่น คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณร่วมกับบุคคลอื่นที่เชื่อมต่อกับการสำรองที่นั่งของคุณ

การจองบริการเพิ่มเติม และลิงค์สู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นๆ หรือโลเคชั่นทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ รวมถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ตีตรายี่ห้อของสกู๊ตไว้ (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือรถเช่า ผ่านเว็บไซต์ เราจะปฏิบัติตัวเป็นสื่อกลางของข้อมูลสำหรับบริษัทดังกล่าวที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ เราจัดหาลิงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณ และเราไม่มีอำนาจในการตรวจสอบใดๆ หรือรับผิดชอบใดๆต่อเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ นโยบาบความเป็นส่วนตัวของเราไม่ได้มีผลต่อเนื้อหา สินค้า และบริการของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้

ในฐานะสื่อกลางของข้อมูล เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (PD) จากคุณเมื่อคุณมีปฎิสัมพันธ์กับเว็บไซต์บุคลที่สามเหล่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) นี้จะได้รับการรักษาความปลอดภัยเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณตามวัตถุประสงค์ของเรา

การเข้าถึง การแก้ไข การยกเลิกการอนุญาต

ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกในกลุ่มรายชื่อของเราหรือรับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณสามารถยกเลิกสมาชิกจากกลุ่มรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ ด้วยการคลิกลิงก์ ‘ยกเลิกสมาชิก’ ในอีเมลของเรา หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

ถ้าคุณไม่ได้ทำการตั้งค่าไม่รับอีเมลของเรา เราขอถือสิทธิ์ในการส่งอีเมล หรือการติดต่อแบบอื่นๆสำหรับจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้า รวมถึงแต่ไม่ทั้งหมด การสื่อสารที่เกี่ยวกับการรักษาบัญชีของคุณ และเราอาจติดต่อคุณเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล (PD) เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บ

รักษาไว้มีความถูกต้องและทันสมัย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณที่เราเก็บรักษาอยู่ คุณอาจถามรายละเอียดเราเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา คุณอาจให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ของคุณ รวมถึงที่อยู่อีเมล ที่เราเก็บรักษาไว้ได้ เราจะตอบรับทุกการร้องขอในทันที ซึ่งควรดำเนินการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการให้บริการข้อมูลแก่คุณ

ในกรณีพิเศษ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามการร้องขอของคุณได้ แต่เราจะให้คำอธิบายคุณถึงการปฏิเสธดังกล่าว เท่าที่จะทำได้ กรณีพิเศษนี้อาจรวมถึง

 • เจ้าหน้าที่สืบสวนหรือหน่วยงานของรัฐคัดค้านไม่ให้ Scoot™ ปฏิบัติตามการร้องขอของลูกค้า
 • ภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบและ/หรือการประเมินอย่างมีเหตุผลของ Scoot ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจมีผลต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล และ
 • ข้อมูลถูกรวบรวมเนื่องจากการสืบสวนการละเมิดข้อตกลง ข้อสงสัยในการกระทำที่หลอกลวง หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Scoot

Scoot ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ซึ่งจะตอบรับการร้องขอหรือข้อห่วงใยใดๆ ของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล (PD) ที่เราเก็บรักษาไว้ และวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนั้น Scoot ยังรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลพฤติกรรมจะได้รับการจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และไม่มีการระบุชื่อใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เทคโนโลยีที่ใช้

บุคคลที่สาม วิดเจ็ต และโฮสต์ที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเรานั้น อาจจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สำหรับฟีเจอร์ บริการ โฆษณา และการวิเคราะห์ โดยเทคโนโลยีพวกนี้รวมถึง

ข้อมูลการเยี่ยมชมไซต์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ ซึ่งอาจประกอบด้วยที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ วันที่และเวลาในการเยี่ยมชม หน้าเพจที่คุณเข้าถึง ข้อมูลที่คุณดาวน์โหลด และชนิดของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้

เราหรือตัวแทนของเราอาจใช้ข้อมูลนี้อย่างไม่ระบุชื่อ แบบรวบยอด สำหรับวัตถุประสงค์ทางสถิติ หรือการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

คุกกี้

คุกกี้คือโครงสร้างข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งให้เบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อแยกแยะอุปกรณ์ที่แตกต่างด้วยคุกกี้ที่มีจุดบ่งชี้เฉพาะ
คุกกี้เป็นได้ทั้งแบบ "ฝังตัว" หรือ "ชั่วคราว" คุกกี้แบบฝังตัวจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะอยู่จนกว่าคุณจะลบมันออกไป คุกกี้แบบชั่วคราวจะมีอายุสั้นและเก็บไว้ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ในช่วงเวลาที่ใช้งาน คุกกี้บนเบราว์เซอร์จะถูกใช้เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์และหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์เราหรือตัวแทนของเราอาจใช้ทั้งคุกกี้แบบชั่วคราวและฝังตัว การใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของตัวแทนมีลักษณะเฉพาะบุคคล เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ คุกกี้แบบชั่วคราวจะถูกลบทิ้ง คุกกี้ที่ยังอยู่จะถูกลบทิ้งได้ด้วยการทำตามทิศทางการจัดการไฟล์ของเบราว์เซอร์นั้นๆ
เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้รับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการรับคุกกี้ คุณสามารถปรับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการใช้คุกกี้ การปฏิเสธไม่รับคุกกี้อาจจำกัดการทำงานเว็บไซต์ของเรา

ออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง

ออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่อง (เช่น “แฟลช” คุกกี้) ซึ่งเชื่อมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์อย่าง แฟลช ออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่องสามารถใช้เป็นเหมือนคุกกี้เพื่อแยะแยะอุปกรณ์ของคุณจากของคนอื่น แต่จะไม่ถูกลบหรือบล็อกด้วยการใช้ตัวควบคุมคุกกี้บนเบราว์เซอร์ คุณสามารถเยี่ยมชม adobe.com สำหรับคำแนะนำในการลบและบล็อกแฟลชคุกกี้

การเก็บ HTML5 ในเครื่อง

การเก็บ HTML5 ในเครื่อง เป็นอีกทางหนึ่งที่เบราว์เซอร์สามารถแยะแยะอุปกรณ์ของคุณจากของคนอื่น รวมถึงจดจำข้อมูลที่อาจจะสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ปกติแล้วการเก็บ HTML5 ในเครื่องจะถูกลบ ถ้ามีการลบประวัติการเยี่ยมชม แคช และคุกกี้ คุณควรลองเช็คซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณสำหรับวิธีการลบ HTML5 ในเครื่องสำหรับกรณีของคุณ

เว็บบีคอน

เว็บบีคอนเป็นไฟล์รูปที่ถูกใช้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นนักโฆษณา บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ เว็บบีคอนถูกฝังในเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชม และทำให้เบราว์เซอร์ของคุณแชร์ไอพีแอดเดรสออกมาให้กับที่มาของบีคอนนั้นๆ รวมถึงคุกกี้ด้วย เว็บบีคอนอาจถูกใช้กับคุกกี้หรือไม่ก็ได้ การบล็อกคุกกี้จะไม่หยุดการแชร์ไอพีแอดเดรสผ่านการใช้บีคอน

อี-แท็ก

อี-แท็กถูกใช้ในการป้องกันการดาวน์โหลดคอนเทนต์ซ้ำสู่เบราว์เซอร์ของคุณ ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพบนเบราว์เซอร์ อี-แท็ก ใช้ตัวบ่งชี้เฉพาะสำหรับคอนเทนต์ที่สามารถใช้ในการแยะแยะเบราว์เซอร์ของคุณจากอันอื่นๆ โดยปกติ อี-แท็กจะถูกลบ ถ้ามีการลบประวัติการเยี่ยมชม แคช และคุกกี้ คุณควรเช็คซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณสำหรับวิธีการลบ อี-แท็ก ในเครื่องสำหรับกรณีของคุณ

เทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับตุดประสงค์ทางด้านการโฆษณา รวมถึงฟีเจอร์ บริการ และวิเคราะห์

โฆษณา และหุ้นส่วนกับ Adara และ Sojern

เราใช้โฆษณาที่กำหนดไว้สำหรับความสนใจ หรือที่เรียกว่า “โฆษณาแบบพฤติกรรมออนไลน์” ซึ่งเป็นโฆษณาที่แสดงให้คุณเห็นตามประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆบนเบราว์เซอร์ เครือข่ายโฆษณาที่เป็นหุ้นส่วนของ Scoot คือ Adara (Adara.com) และ Sojern (Sojern.com) เพื่อตรวจหาข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนแต่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวจากคุณผ่านทางคุกกี้บุคคลที่สาม การทำเช่นนี้ทำให้ Adara และ Sojern สามารถแสดงข้อความตามที่กำหนดและตรงประเด็นจากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เลือกไว้ โดยยึดตามพฤติกรรมของคุณในการชมเว็บไซต์ Scoot และเว็บไซต์อื่นๆ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนแต่ไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวนี้จะถูก Scoot ใช้ร่วมกับ Adara และ Sojern เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาให้ตรงประเด็นมากขึ้นเท่านั้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการโฆษณาจะเป็นไปอย่างเหมาะสม และพวกบุคคลที่สามเหล่านี้ มีการสะสมข้อมูลที่มาจากแท็กจาวาสคริปต์ และเทคโนโลยีอื่นๆที่ใช้บนเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวมถึงชื่อของเว็บเพจที่คุณเข้าชม (URL’s) ตัวบ่งชี้เฉพาะ ไอพีแอดเดรส ช่วงเวลา และข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง อย่างไรก็ตาม เราไม่มีอำนาจในการควบคุมการใช้คุกกี้ของ Adara และ Sojern การปฏิเสธการใช้คุกกี้มีสองวิธี

สำหรับ Adara

 • โดยการเยี่ยมชม http://adara.com/privacy-promise/opt-out แล้วคลิก ‘Submit’ หรือ
 • ผ่านทางโปรแกรมกำกับตนเอง Network Advertising Initiative (NAI) หรือ Digital Advertising Alliance’s (DAA) สำหรับการโฆษณาเชิงพฤติกรรมแบบออนไลน์ ซึ่ง Adara เป็นสมาชิกอยู่ แต่ละโปรแกรมจะมีหน้าสำหรับปฏิเสธการใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคุมคุกกี้ members/’participants’ จากศูนย์กลางได้

สำหรับ Sojern

 • โดยการเยี่ยมชม http://preferences-mgr.truste.com/?affiliateId=111เลือกกล่อง opt-out แล้วคลิก 'Submit Opt-outs' หรือ
 • ผ่านทางโปรแกรมกำกับตนเอง Digital Advertising Alliance’s (DAA) สำหรับการโฆษณาเชิงพฤติกรรมแบบออนไลน์ ซึ่ง Sojern เป็นสมาชิกอยู่ โปรแกรมนี้มีจะมีหน้าสำหรับปฏิเสธการใช้งาน ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคุมคุกกี้ members/’participants’ จากศูนย์กลางได้
สำหรับบุคคลที่สามอื่นๆ

ทางเลือกในการปฎิเสธ DAA คุณสามารถเลือกบล็อกคุกกี้บนเบราว์เซอร์จากบุคคลที่หนึ่ง (เช่น จากเว็บไซต์ของเรา) หรือคุกกี้บนเบราว์เซอร์จากบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ลงโฆษณา) โดยการใช้ตัวเลือกในการบล็อกคุกกี้ที่ติดมากับซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ ถ้าคุณบล็อกคุกกี้เบราว์เซอร์ บางส่วนของเว็บไซต์อาจจะทำงานไม่ปกติ และยังหยุดไม่ให้บุคคลที่สามทำการเก็บไอพีแอดเดรส ข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟลชคุกกี้ และข้อมูลทางเทคนิคบางส่วนที่สามารถระบุตัวเบราว์เซอร์ของคุณได้

บุคคลที่สามอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นๆ

บุคคลที่สามบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านโฆษณา อาจทำการคงฐานข้อมูลลูกค้าของตัวเองซึ่งอนุญาตให้พวกเขาสามารถติดตามหรือระบุผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ บุคคลที่สามอื่นๆมีเทคโนโลยีส่วนตัวที่สามารถระบุอุปกรณ์ที่คุณอาจใช้ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้

อย่าติดตาม

'อย่าติดตาม' เป็นความร่วมมือของภาคสาธารณะและเอกชน ที่พัฒนาตัว 'flag' หรือสัญญาณที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอาจเปิดใช้ในซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ เพื่อแจ้งทางเว็บไซต์ว่าผู้ใช้ไม่ต้องการถูกติดตามจากบุคคลที่สาม ชุมชนออนไลน์ไม่ได้มีการตกลงว่าการกระทำแบบไหนที่เว็บไซต์ต้องทำหลังได้รับการแจ้งสัญญาณ ‘อย่าติดตาม’ ดังนั้นจึงยังไม่มีมาตรฐานกลาง เว็บไซต์ของเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเปลี่ยนบริการ เมื่อได้รับ flag 'อย่าติดตาม' หรือสัญญาณจากเบราว์เซอร์

วิดเจ็ตของเว็บเครือข่ายสังคม

เว็บไซต์ของเราอาจมีแชร์ริ่งวิดเจ็ดของเครือข่ายสังคม ที่อาจมีการจัดหาข้อมูลแก่เครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สาม เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชมของเรา ถึงแม้คุณจะไม่ได้คลิก หรือมีปฎิสัมพันธ์กับวิดเจ็ตหรือปลั๊กอินนั้น ข้อมูลถูกส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณ และอาจรวมถึงตัวบ่งชี้ที่ถูกมอบหมายโดยเครือข่ายสังคมหรือบุคคลที่สาม ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเบราว์เซอร์ ระบบปฎิบัติการ ชนิดของอุปกรณ์ ไอพีแอดเดรส และที่อยู่ URL ของเว็บเพจที่วิดเจ็ตปรากฎขึ้น ถ้าคุณใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคม หรือเยี่ยมชมเว็บเครือข่ายสังคม คุณควรอ่านนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกเก็บ ใช้ และแบ่งปัน

ข้อมูลสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

บนเว็บไซต์ของเรา เราไม่ตั้งใจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าชมอายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าคุณเชื่อว่าเราเก็บข้อมูลของบุตรหลานไป โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของเรา และเราจะพยายามลบข้อมูลเหล่านั้น

สิทธิส่วนบุคคลของแคลิฟอร์เนีย

ภายใต้เซ็คชั่น 1798.83 ของ California Civil Code ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ในการเรียกร้องจากธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ด้วย ข้อมูลบางส่วนที่เคารพต่อข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามในจุดประสงค์เพื่อการตลาด และการระบุตัวตนของบุคคลที่สามที่ธุรกิจมีการแชร์ข้อมูลด้วยในระว่างปีปฎิทิน เพื่อเคลมสิทธิ์นี้ ให้ทำการร้องเรียก ครั้งต่อปี โดยอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยใช้หัวข้อเมล "Request for California Privacy Information" สำหรับในส่วนของเนื้อความ ทำให้แน่ใจว่าคำร้องที่ส่งมามีข้อมูลครบที่สามารถระบุตัวตนของคุณ และสมาชิกครอบครัวได้

อัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นช่วงๆโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ เวอร์ชั่นที่อัพเดตแล้วจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์และมีวันที่กำกับไว้ เพื่อให้ทราบว่าอัพเดตล่าสุดเมื่อไหร่ โดยตามกฎหมายที่กำหนด เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของข้อความเหล่านี้จะถูกยกมาก่อนภาษาอื่นๆ ถ้ามีความไม่สม่ำเสมอในการแปลระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ยึดตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก

อัพเดตล่าสุด 9 มกราคม 2018