ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

เดินทางกับ Scoot สบ๊ายสบาย ใช้ไมล์สะสมได้ง่ายแสนง่าย!

คำถามที่ถามบ่อย

ถาม: สามารถส่งต่อบัตรกำนัลได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ บัตรกำนัลจะออกให้กับสมาชิก KrisFlyer หรือผู้มีสิทธิ์รับแทนเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรกำนัลจะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีชื่อระบุไว้ในกำหนดการเดินทางเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บัตรกำนัลดังกล่าวชำระค่าตั๋วเครื่องบินได้

ถาม: บัตรกำนัลสามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง

ตอบ: บัตรกำนัลสามารถใช้ชำระค่าโดยสาร ผลิตภัณฑ์เสริม และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการจอง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บัตรกำนัลเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการชำระเงินค่าภาษีสนามบิน/ภาษีรัฐ ค่าเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมการบริการศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลภายนอก รวมไปถึงประกันการเดินทาง รถเช่า ค่าโรงแรมที่พัก บริการเพิ่มพื้นที่นั่ง (MaxYourSpace), Bid 4 Biz และอื่นๆ

ถาม: ฉันสามารถรวมบัตรกำนัลกับบัตรกำนัล Scoot อื่นๆ ของฉันได้หรือไม่

ตอบ: ได้! คุณสามารถนำบัตรกำนัล Scoot ที่แลกจาก KrisFlyer มารวมกันได้ หรือรวมบัตรกำนัลที่แลกมานี้หนึ่งใบกับบัตรกำนัล Scoot อื่นๆ เพื่อใช้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัลแต่ละใบ ทั้งนี้บัตรกำนัลดังกล่าวต้องออกในชื่อของคุณ

ถาม: ฉันไม่สามารถใช้บัตรกำนัลบนเว็บไซต์ flyscoot.com ได้ เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ: อาจมีสาเหตุดังต่อไปนี้

  • คุณไม่ได้เป็นผู้โดยสารที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง
  • บัตรกำนัลของคุณหมดอายุ
  • หมายเลขบัตรกำนัลของคุณไม่ถูกต้อง
  • คุณได้ซื้อประกันการเดินทาง จองโรงแรม หรือเช่ารถยนต์ไว้ในรายการจองของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรกำนัล โปรดคลิกที่นี่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้บัตรกำนัลของคุณ กรุณาติดต่อคอลล์เซ็นเตอร์