ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ส่งเสียงทักทายดังๆ
ไปยังตัวแทนที่รักของเรา

เพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของ Scoot ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวแทนจำหน่าย ดาวน์โหลด

เลือกวิธีขายที่คุณต้องการ

การเชื่อมต่อ API
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตัวแทนหรือบุคคลอื่นที่ต้องการจำหน่ายเที่ยวบิน Scoot บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของเขาเอง

Travelfusion

หากต้องการเชื่อมต่อผ่าน Travelfusion คลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อร่วมโปรแกรม ใบสมัครของคุณจะได้รับการประเมินและดำเนินการโดย Travelfusion


วิธีการชำระเงิน

  1. บัตรเครดิต
  2. เครดิตของตัวแทน* *
  3. BSP**

*ใบสมัครเครดิตสำหรับตัวแทน: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจากที่นี่ หากต้องการเพิ่มเครดิตในบัญชีของ คุณ. ให้ส่งอีเมลแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาใบแจ้งการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (CC: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  คำขอของคุณจะได้รับการประมวลผลภายในระยะเวลา 2 วันทำการ

ข้อตกลงและเงื่อนไข ADM policy อ่านเพิ่มเติม


การจองเป็นกลุ่ม

หากต้องการขอใบเสนอราคาสำหรับการจองเป็นกลุ่ม กรุณาเขียนอีเมลถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมรายละเอียดคำขอที่ต้องการ ได้แก่: จำนวนผู้เดินทางในกลุ่ม • วันที่ออกเดินทาง • วันที่เดินทางกลับ • เมืองที่ออกเดินทาง • เมืองที่เดินทางไปถึง