ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ส่งเสียงทักทายดังๆ
ไปยังตัวแทนที่รักของเรา

เพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของ Scoot ได้อย่างรวดเร็ว

scoot sales guide ดาวน์โหลด

เลือกวิธีขายที่คุณต้องการ

การเชื่อมต่อ API
Scoot Direct

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตัวแทนหรือบุคคลอื่นที่ต้องการจำหน่ายเที่ยวบิน Scoot บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นของเขาเอง

Travelfusion

หากต้องการเชื่อมต่อผ่าน Travelfusion คลิกเพื่อลงทะเบียนเพื่อร่วมโปรแกรม ใบสมัครของคุณจะได้รับการประเมินและดำเนินการโดย Travelfusion


วิธีการชำระเงิน

  1. บัตรเครดิต
  2. เครดิตของตัวแทน* *
  3. BSP**

*ใบสมัครเครดิตสำหรับตัวแทน: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจากที่นี่ หากต้องการเพิ่มเครดิตในบัญชีของ คุณ. ให้ส่งอีเมลแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมสำเนาใบแจ้งการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (CC: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  คำขอของคุณจะได้รับการประมวลผลภายในระยะเวลา 2 วันทำการ

ข้อตกลงและเงื่อนไข ADM policy อ่านเพิ่มเติม


การจองเป็นกลุ่ม

หากต้องการขอใบเสนอราคาสำหรับการจองเป็นกลุ่ม กรุณาเขียนอีเมลถึง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมรายละเอียดคำขอที่ต้องการ ได้แก่: จำนวนผู้เดินทางในกลุ่ม • วันที่ออกเดินทาง • วันที่เดินทางกลับ • เมืองที่ออกเดินทาง • เมืองที่เดินทางไปถึง