ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

 

 

ช่วงเวลาจอง:0900 น. 26 ก.ย. 59 (จันทร์) – 2259 น. 9 ต.ค. 59 (อาทิตย์)

เงื่อนไข:: • ค่าโดยสารประกอบด้วยราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีที่เกี่ยวข้อง • ค่าโดยสารที่แสดงเป็นราคาสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ที่เดินทางออก จากประเทศไทยไปยังปลายทางที่เลือก • ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความผันผวนของสกุลเงิน • ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ส่วนลดได้อาจรวมถึงช่วงเวลาปิดภาคเรียนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ • บัตรโดยสารชั้นประหยัดไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ ค่าอาหารและความบันเทิงบนเครื่องบิน • รหัสโปรโมชั่นจะเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และส่วนลดจะใช้กับค่าบัตรโดยสารเท่านั้น • ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการจองผ่านเว็บไซต์ www.flyscoot.com และแอปพลิเคชั่นมือถือของ Scoot บนอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น • ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินต่อคนต่อเที่ยว และค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Scoot- Thru ต่อคนต่อเส้นทาง (ถ้ามี) •สามารถดูรายการค่าธรรมเนียมทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.flyscoot.com ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน • เมื่อทำการจองแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการการขนส่ง • สามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์www.flyscoot.com