ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะบินไปกับ Scoot

ระหว่างเตรียมตัวเดินทาง คุณอาจกำลังยุ่งอยู่กับการวางแผนว่าจะไปเที่ยวชม กินช้อป หรือทำอะไรสนุกๆ ดี สำหรับทริปที่จะถึงของคุณ หากคุณหรือเพื่อนร่วมทางของคุณมีความต้องการพิเศษหรือข้อสงสัยใดๆ หน้านี้จะบอกคุณทุกอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว

เงื่อนไขวีซ่า

คุณอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่เราจำเป็นต้องบอกซ้ำ เมื่อใดก็ตามที่คุณเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารเดินทางให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศ* เช่น วีซ่าทุกจุดที่แวะเปลี่ยนเครื่อง และวีซ่าของประเทศที่เดินทางไปเยือน เพื่อป้องกันความสับสน ควรตรวจสอบกับสถานกงสุลหรือสถานทูตก่อนเดินทาง หากคุณมีสิทธิ์ในการขอวีซ่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการขอวีซ่าได้ง่ายๆ ผ่านทางสกู๊ต

*ตั๋วเครื่องบินของ Scoot จัดจำหน่ายตามการต่อเครื่อง (per sector) หลังจากที่ลงเครื่องแล้ว คุณจะต้องผ่านด่านศุลกากรและจุดตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเช็คอิน (ถ้ามี) จากนั้นไปยังอาคารผู้โดยสารขาออกเพื่อเช็คอินเที่ยวบินต่อไปของคุณ ทั้งนี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้ คุณอาจจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง

โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า (Visa Waiver Program: VWP) อนุญาตให้พลเมืองหรือบุคคลผู้ถือสัญชาติบางประเทศที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกา และพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลา 90 วันหรือน้อยกว่า โดยไม่ต้องสมัครขอวีซ่า ถ้าคุณตั้งใจจะเดินทางภายใต้โปรแกรม VWP (“นักเดินทาง VWP”) คุณจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันที่คุณจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศ VWP และการสมัครขออนุญาตเดินทางแบบออนไลน์ โปรดคลิก ที่นี่.

ในฐานะสมาชิกในโปรแกรม VWP ทำให้บนเที่ยวบินแรกของ Scoot ที่ให้บริการในการเดินทางออกจาก HNL ทาง Scoot จำเป็นที่จะต้องถอด นักเดินทาง VWP ผู้ที่ถูกตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ประจำกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S.CBP) ที่จุดเข้าเมืองว่าไม่ให้เข้าไปยังสหรัฐอเมริกา, หรือถูกตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ U.S. CBP ว่าพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเกินกำหนด 90 วันของวันที่เดินทางเข้ามาในประเทศ หรือถูกตัดสินไม่ให้เข้าประเทศตามกฎหมาย 8 USC1231(d).

การเดินทางของคุณแม่ตั้งครรภ์ (ผู้โดยสารตั้งครรภ์)

ถ้าคุณไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่อการตั้งครรภ์ของคุณ คุณอาจจะเดินทางได้จนถึงสัปดาห์ที่ 36 ของการตั้งครรภ์ สำหรับการตั้งครรภ์เดี่ยว หรือจนถึงสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์แฝด (เช่น แฝดสอง) ในทุกกรณี คุณจะต้องเตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายของคุณในการเดินทาง โดยใบรับรองแพทย์จะต้องได้รับการรับรองมาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง

เดินทางกับลูกน้อย (ทารก)

ทารก

ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 8 วัน และจะต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป

หากไม่ได้ซื้อที่นั่งสำหรับทารก ผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วยจะต้องอุ้มทารกไว้บนตักระหว่างการเดินทาง โดยจะมีเข็มขัดนิรมัยสำหรับทารก Scoot ไม่อนุญาติให้นำเปลเด็กขึ้นบนเครื่องและไม่มีให้บริการบนเที่ยวบิน

อนุญาตให้ทารก/เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 3 ปี (รวมทั้งหมด) เท่านั้นที่สามารถใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กได้ ทั้งนี้ทาง Scoot จะไม่จัดเตรียมเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้

อนุญาตให้นำเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทางด้านหน้าขึ้นเครื่องเท่านั้น และเบาะนั่งดังกล่าวจะต้องถูกยึดรัดให้ดีเนื่องด้วยเหตุผลของความปลอดภัย ทั้งนี้เบาะนั่งเหล่านี้จะไม่สามารถติดตั้งบนที่นั่งที่แถวประตูทางออกฉุกเฉิน เช่นเดียวกันกับแถวที่นั่งก่อนหน้าและด้านหลังถัดไปของแถวดังกล่าว

เบาะนั่งนิรภัยจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยรักษามาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบินต่างประเทศหรือมาตรฐานของรัฐ ส่วนเบาะรองนั่งแบบบูสเตอร์ และระบบยึดเหนี่ยวเด็กประเภทเข็มขัดนิรภัยนั้น ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง เว้นแต่จะเป็นข้อยกเว้นของ FAA-approved CAReS Child Harness (AmSafe's Child Aviation Restraint System) ทั้งนี้การใช้งานเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนเครื่อง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กทั้งหมด

น้ำนมแม่/อาหารเด็ก

ถ้าคุณเดินทางพร้อมกับเด็กทารก และเดินทางออกจากสิงคโปร์ คุณสามารถนำน้ำนมแม่/อาหารเด็กที่จำเป็นในการดูแลเลี้ยงดูเด็กทารกของคุณตลอดการเดินทาง ขึ้นเครื่องมาด้วยในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม โดยน้ำหนักรวมของน้ำนมแม่/อาหารเด็กจะถูกนับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องสำหรับระดับชั้นในการเดินทางของคุณ ทั้งนี้ผู้โดยสารที่นำน้ำนมแม่/อาหารเด็กขึ้นเครื่องมาด้วย โปรดรับทราบว่าลูกเรือของเราไม่สามารถอุ่นร้อนหรือแช่เย็นน้ำนมแม่หรืออาหารเด็กนั้นได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย นอกจากนี้การขนส่งน้ำนมแม่/อาหารเด็ก จะต้องมีการชี้แจง และมีการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยที่พื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน

ถ้าแผนการเดินทางของเที่ยวบินของคุณมีการเชื่อมต่อเปลี่ยนเครื่อง หรือคุณเดินทางออกจากประเทศอื่น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนประจำท้องถิ่น

รถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้

ถ้าคุณเดินทางพร้อมกับทารก/เด็ก คุณอาจจะนำรถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้ ที่มีขนาดกะทัดรัดขึ้นเครื่องมาด้วย ถ้ารถเข็นนั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้เท่านั้น:

 • รถเข็นจะต้องมีขนาดตามขนาดมาตรฐานของกระเป๋าขึ้นเครื่องของ Scoot และจะต้องสามารถเก็บเข้าไปในช่องเก็บของเหนือศีรษะบนเครื่องบิน หรือวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณได้
 • รถเข็นจะต้องพับได้ และถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในกระเป๋าพกพา/ที่ปิดคลุมป้องกัน ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง
 • จะต้องไม่เปิดกางและใช้งานรถเข็นตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน

รถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้จะไม่ถูกนับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องของคุณ

รถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้ขนาดกะทัดรัด จะต้องถูกเช็คอิน ถ้าไม่มีพื้นที่ว่างบนเครื่องบิน รถเข็นที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะต้องถูกเช็คอินเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รถเข็นเหล่านี้จะไม่ถูกนับรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่ได้รับอนุญาตของคุณเมื่อทำการเช็คอิน

ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง

เช่นเดียวกัน เราไม่อนุญาตให้เด็ก/วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล

ผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะถูกนับว่าเป็นผู้ใหญ่และสามารถเดินทางโดยลำพังได้

หมู่คณะ (ผู้โดยสารมากกว่า 10 คน)

ปลอดภัยเมื่อไปเป็นกลุ่ม ถ้าคุณเดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 10 คน คุณอาจมีสิทธิได้รับอัตราค่าโดยสารพิเศษ! ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การจองตั๋วเป็นหมู่คณะ

หมู่คณะ

ผู้โดยสารที่น่ากอด (ขนาดตัวใหญ่)

ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารรูปร่างใหญ่ และรู้สึกว่าที่นั่งเดียวนั้นนั่งไม่สบาย คุณสามารถจอง 2 ที่นั่งติดกันได้ โดย Scoot จะคิดค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมการจัดสรรที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร 2 คนตามปกติ

ซึ่งจะต้องจองผ่านทางคอลล์เซ็นเตอร์ ของเรา ในกรณีนี้ เราจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการจองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์

ผู้โดยสารไซส์น่ากอด

รายการพิเศษ

สายการบิน Scoot ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำรายการพิเศษต่อไปนี้ขึ้นเครื่อง โดยคุณสามารถเช็คอินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต):

 • รถเข็นเด็ก (ยกเว้นรถเข็นน้ำหนักเบาแบบพับได้*)
 • อุปกรณ์ช่วยในการเดิน (ยกเว้นอุปกรณ์ช่วยในการเดินแบบพับได้*)
 • คาร์ซีท (ยกเว้นที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ผ่านการรับรอง FAA*)
 • เปลเด็ก
 • เก้าอี้รถเข็น
 • *อาจจะได้รับอนุญาตให้พกพาได้ อย่างไรก็ตามการขนส่งจะต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัย และการยอมรับโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

สัตว์เลี้ยง

แม้สัตว์เลี้ยงจะน่ารักน่ากอด แต่เราไม่สามารถอนุญาตให้เดินทางไปด้วยได้

วัตถุอันตราย

การพกพาวัตถุที่เป็นอันตรายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเก็บไว้ในสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ถ้าคุณพกพาสิ่งของเหล่านี้ คุณจะต้องส่งมอบก่อนทำการเช็คอิน

รายการต่อไปนี้จัดอยู่ในหมวดสิ่งของอันตรายโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

 • วัตถุระเบิด
 • ก๊าซติดไฟ
 • ของเหลวไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ สารที่อาจลุกไหม้ได้เอง สารซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก็าซไวไฟ
 • สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
 • สารพิษและสารติดเชื้อ
 • วัตถุกัมมันตรังสี
 • สารกัดกร่อน
 • วัตถุและสารอันตรายเบ็ดเตล็ด รวมถึงสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์เดินทางส่วนบุคคลขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (เช่น มินิเซกเวย์ โฮเวอร์บอร์ด โซโลวีล แอร์วีล บาลานซ์วีล เป็นต้น) จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวและโหลดใต้ท้องเครื่อง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามที่สามารถหรือไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้