ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ไม่ต้องรอคิว!

การเช็คอินที่สนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอินของ Scoot จะเปิด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก และปิด 60 นาทีก่อนเครื่องออกโดยไม่มีข้อยกเว้น

ผู้โดยสารทุกท่านควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เพื่อให้สามารถดำเนินการเช็คอินได้แล้วเสร็จทันเวลา

เคาน์เตอร์เช็คอินของ Scoot ที่สนามบินชางงี สิงคโปร์อยู่แถวที่ 11 และ 12 อาคาร 2

การเช็คอินเคาน์เตอร์

เหนื่อยกับการเข้าคิวใช่หรือไม่ ลัดคิวด้วยตู้ เช็คอินแบบบริการตนเองของเรา!

ให้บริการตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 75 นาทีก่อนออกเดินทาง

เที่ยวบินที่สามารถใช้บริการได้

ทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์สามารถใช้บริการตู้เช็คอิน แบบบริการตนเองได้ยกเว้นเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังเมืองเจดดาห์

มีให้บริการสำหรับ:
 • เที่ยวบิน Scoot ที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • ผู้เดินทางรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (ยกเว้นการจองโดยบริษัทนำเที่ยว)
 • ผู้เดินทางพร้อมกระเป๋าถือขึ้นเครื่องอย่างเดียว
 • ผู้เดินทางพร้อมกระเป๋าถือขึ้นเครื่องอย่างเดียว
 • การจองที่ดำเนินการผ่าน flyscoot.com ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Scoot หรือเว็บไซต์การเดินทางของบริษัทอื่น (เช่น Expedia)
ไม่มีสามารถให้บริการสำหรับ:
 • ผู้เดินทางที่ต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น เก้าอี้รถเข็น ที่นั่งพิเศษ เครื่องดนตรี ผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน ฯลฯ)
 • ผู้ที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กทารก
 • ผู้เดินทางที่เป็นเด็กและเดินทางโดยลำพัง
 • การจองที่มีผู้เดินทางตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 • การเดินทางที่มีการต่อเที่ยวบิน
 • การจองที่รอการยืนยัน (Standby)หรือการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (Duty Travel)
 • ผู้เดินทางที่ซื้อ MaxYourSpace
 • ผู้เดินทางที่รอการยืนยันคำขอ MaxYourSpace
9 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเช็คอินผ่านตู้เช็คอินแบบบริการตนเอง
 1. ที่หน้าจอหลัก ให้เลือก “Scoot Tigerair”
  Step 1(Kiosks Checkin)
 2. ยืนยันว่าคุณไม่ได้นำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่อง
  Step 2(Kiosks Checkin)
 3. เลือกจาก 3 ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเรียกข้อมูลการจองของคุณ
  1. สแกนหนังสือเดินทางของคุณ
  2. สแกนบาร์โค้ดบนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ที่คุณพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ด้วยตนเอง หรือ
  3. ป้อนข้อมูลหมายเลขการจองจองของคุณ (ตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน 6 ตัว)

  Step 3(Kiosks Checkin)
 4. หลังจากที่เรียกข้อมูลการจองของคุณแล้ว ให้สแกนหนังสือเดินทางของคุณ โดยการวางหน้าที่มีภาพถ่ายคว่ำลงบนแผ่นกระจก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สอดหนังสือเดินทางของคุณเข้าไปจนสุดแล้ว
  Step 4(Kiosks Checkin)
  Step 4(Kiosks Checkin)
 5. ตรวจสอบว่ารายละเอียดเที่ยวบินของคุณถูกต้องหรือไม่
  Step 5(Kiosks Checkin)
 6. ยืนยันการเลือกที่นั่งของคุณ
  Step 6(Kiosks Checkin)
 7. ใช้เครื่องหมาย ‘+’ เพื่อระบุจำนวนกระเป๋าที่คุณต้องการเช็คอิน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกระเป๋า 2 ใบ ให้แตะที่เครื่องหมาย ‘+’ สองครั้ง และแตะเครื่องหมาย ‘-’ หากต้องการลดจำนวนกระเป๋าที่คุณต้องการเช็คอิน
  Step 7(Kiosks Checkin)
 8. ป้ายบาร์โค้ดติดกระเป๋าของคุณจะถูกพิมพ์ออกมา ตามด้วยบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ ตรวจสอบว่าชื่อและรายละเอียดเที่ยวบินของคุณถูกต้องหรือไม่
  Step 8(Kiosks Checkin)
 9. หลังจากติดป้ายบาร์โค้ดที่กระเป๋าของคุณแล้ว ให้เก็บบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ และไปต่อที่จุดรับฝากกระเป๋า
  Step 9(Kiosks Checkin)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ คลิกที่นี่เพื่อดู คำถามที่พบบ่อยของเรา

การเช็คอินผ่านเว็บ

แถว ยาว... ใครจะรอไหว! ตอนนี้คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ ก่อนไปสนามบินได้แล้ว การเช็คอินผ่านเว็บสามารถทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทาง

นอกจากนี้ ด้วยบริการ Scoot-to-Gate คุณสามารถข้ามขั้นตอนเช็คอินที่เคาน์เตอร์และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก ได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

เที่ยวบินที่ใช้บริการได้
บริการ การเช็คอินผ่านเว็บสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่มีต้นทางและออกเดินทางจาก สิงคโปร์เท่านั้น นอกจากนี้ ต้องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง (เช่น การเดินทางแบบเปลี่ยนเครื่องจุดต่อจุด)

ใช้ได้สำหรับ:
 • Individual or group travellers (excluding travel agent bookings)
 • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระเช็คอินเพียงชิ้นเดียว
 • เที่ยวบิน Scoot ที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • การจองผ่านเว็บไซต์ flyscoot.com คอลล์เซ็นเตอร์ของ Scoot หรือเว็บไซต์การเดินทางของบริษัทอื่น (เช่น Expedia)
 • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก
 • ผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ:
 • ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น ผู้โดยสารที่นั่งวีลแชร์ ผู้ที่จองที่นั่งเสริม ผู้พิการทางสายตาและหู)
 • การจองผ่านตัวแทนบริษัททัวร์
 • การเดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องหลายครั้ง
 • การจองการเดินทางสำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ระหว่างรอเรียก
 • ผู้โดยสารที่ซื้อบริการเพิ่มพื้นที่นั่ง
 • ผุ้โดยสารที่กำลังรอการยืนยันการเพิ่มพื้นที่นั่งหรือ Bid 4 Biz
การเช็คอินผ่านเว็บ: ง่ายๆ เพียง 8 ขั้นตอน ดังนี้
 1. ไปที่ checkin.flyscoot.com ป้อนหมายเลขอ้างอิงการจอง นามสกุล และสนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินที่คุณต้องการเช็คอิน ดูหมายเลขอ้างอิงการจองได้ในอีเมลล์ยืนยันการจองหรือใบกำหนดการเดินทาง (flight itinerary)
 2. เลือกผู้โดยสาร เที่ยวบิน และจำนวนสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่คุณต้องการเช็คอิน
 3. คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มหรือเลือกที่นั่ง/เพิ่มพื้นที่วางขาได้ในขั้นตอนนี้/li>
 4. ใส่ข้อมูลผู้โดยสารอื่นๆ หากจำเป็นต้องกรอก
 5. ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระและข้อมูลสิ่งของต้องห้ามหรืออันตราย
 6. ยืนยันและดำเนินการเช็คอินผ่านเว็บให้แล้วเสร็จ!
 7. สุดท้าย เลือกวิธีรับบอร์ดดิ้งพาส (บัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ตามที่คุณสะดวก:
  • ดาวน์โหลดบอร์ดดิ้งพาสเป็น PDF และสั่งพิมพ์ตอนนี้
  • รับบอร์ดดิ้งพาสทางอีเมลล์และพิมพ์ภายหลัง
 8. เตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็น จัดกระเป๋า แล้วไปกันเลย!
หากยังมีคำถามคาใจ คลิกหาคำตอบจากหน้าคำถามที่ถามบ่อย

Scoot-to-Gate
Scoot-to-Gate เป็นบริการพิเศษที่ให้ผู้โดยสารข้ามขั้นตอนที่เคาน์เตอร์และเข้าขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองขาออกได้เลย

คุณทำได้ถ้า...:

 • เช็คอินออนไลน์แล้ว
 • ไม่มีสัมภาระเช็คอิน
 • ไม่มีเอกสารที่ต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณ จะได้รับการยืนยันเมื่อการเช็คอินผ่านเว็บเสร็จเรียบร้อย และรับบอร์ดดิ้งพาสทางอีเมลเพื่อพิมพ์ที่บ้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอร์ดดิ้งพาสของคุณมีการระบุว่า "คุณมีสิทธิ์ใช้บริการ Scoot-to-Gate"

นำสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องและยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบ

หาก ผู้โดยสารทำการเช็คอินออนไลน์แล้ว แต่มีสัมภาระที่ต้องนำลงใต้ท้องเครื่องหรือมีเอกสารเดินทางที่ต้องผ่านการ ตรวจสอบ ผู้โดยสารจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ Web Check-in ที่สนามบินชางงี สิงคโปร์ เทอร์มินอล 2 (แถวที่ 10) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อตรวจสอบเอกสารเดินทางและนำสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง บริการเหล่านี้จะเปิดทำการ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออกและปิดทำการ 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก

โปรดพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสและเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้พร้อม!

ประตู ขึ้นเครื่องเปิด 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกและปิด 20 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก หากคุณมาไม่ทันเวลา จะปีนขึ้นเครื่องตามไปไม่ได้นะจ๊ะ ดังนั้น อย่ามัวแต่เดินกินลมชมวิวแวะถ่ายเซลฟี่!

Check in (Stats)

การเช็คอินล่วงหน้า

การเช็คอิน (ล่วงหน้า)
เช็คอินก่อนใครที่สนามบินชางงี สิงคโปร์
เคยคิดไหมว่าคุณอยากจะใช้เวลาในสิงคโปร์นานขึ้นอีกสักหน่อย โดยไม่ต้องคอยกังวลกับกระเป๋าเดินทางให้รำคาญใจ

ด้วย บริการเช็คอินล่วงหน้า คุณสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางไม่เกินเวลา 03.00 น. ของวันถัดไป มีเวลามากพอที่คุณจะเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์อีกหนึ่งวันหรือกิน ช้อป ชิลล์ในสนามบินชางงีที่มีชื่อเสียงระดับโลก!

การเช็คอินล่วงหน้ามีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เพียงเดินทางไปยังเคาน์เตอร์ต่อไปนี้ที่ แถวที่ 10 อาคาร 2 เพื่อเช็คอินล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินของคุณ:

 • ในระหว่างเวลาทำการของเที่ยวบิน – เคาน์เตอร์ ScootBiz
 • นอกเวลาทำการของเที่ยวบิน – เคาน์เตอร์เช็กอินของ Scoot ใดๆที่เปิดอยู่

2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินล่วงหน้า โปรดดูคำถามที่ถามบ่อย

BoardMeFirst

เช็คอิน (BoardMeFirst)

ถ้าไม่มาก่อน ก็กลายเป็นคนสุดท้าย

บริการ BoardMeFirst มอบสิทธิพิเศษในการเช็คอินและขึ้นเครื่องก่อนใครโดยไม่ต้องรอคิว! คุณจะได้รับสิทธิ์เช็คอินเที่ยวบินของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ScootBiz/Priority และจะได้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนแรกที่จะขึ้นเครื่องก่อน ซึ่งหมายความว่าคุณมีเวลาที่จะพักและจัดการสัมภาระให้เสร็จก่อนเครื่องออก มากกว่าคนอื่น

วิธีการซื้อบริการ BoardMeFirst

คุณสามารถซื้อ BoardMeFirst ได้ทางออนไลน์เมื่อจองเที่ยวบินบนเว็บไซต์ flyscoot.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินล่วงหน้า โปรดดูคำถามที่ถามบ่อย

อยากให้การเดินทางกับ Scoot ของคุณหรูหรายิ่งขึ้นรึเปล่า

เดินทางเก๋ๆ มีสไตล์ด้วยบริการ Scoot-in-Style ที่มาพร้อมกับบริการสองต่อ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการใช้ห้องรับรองในสนามบินทั้งยังได้สิทธิ์ BoardMeFirst อีกด้วย! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Scoot-in-Style