ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

ไม่ต้องรอคิว!

การเช็คอินที่สนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอินของ Scoot จะเปิด 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเครื่องออก และปิด 60 นาทีก่อนเครื่องออกโดยไม่มีข้อยกเว้น

ผู้โดยสารทุกท่านควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เพื่อให้สามารถดำเนินการเช็คอินได้แล้วเสร็จทันเวลา

เคาน์เตอร์เช็คอินของ Scoot ที่สนามบินชางงี สิงคโปร์อยู่แถวที่ 10 - 12 อาคาร 2

การเช็คอินเคาน์เตอร์

เหนื่อยกับการเข้าคิวใช่หรือไม่ ลัดคิวด้วยตู้ เช็คอินแบบบริการตนเองของเรา!

ให้บริการตั้งแต่ 18 ชั่วโมงถึง 70 นาทีก่อนออกเดินทาง

เที่ยวบินที่สามารถใช้บริการได้

ทุกเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์สามารถใช้บริการตู้เช็คอิน แบบบริการตนเองได้ยกเว้นเที่ยวบินที่มุ่งหน้าไปยังเมืองเจดดาห์

มีให้บริการสำหรับ:
 • เที่ยวบิน Scoot ที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • ผู้เดินทางรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม (ยกเว้นการจองโดยบริษัทนำเที่ยว)
 • ผู้เดินทางพร้อมกระเป๋าถือขึ้นเครื่องอย่างเดียว
 • ผู้เดินทางพร้อมกระเป๋าถือขึ้นเครื่องอย่างเดียว
 • การจองที่ดำเนินการผ่าน flyscoot.com ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ Scoot หรือเว็บไซต์การเดินทางของบริษัทอื่น (เช่น Expedia)
ไม่มีสามารถให้บริการสำหรับ:
 • ผู้เดินทางที่ต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น เก้าอี้รถเข็น ที่นั่งพิเศษ เครื่องดนตรี ผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือการได้ยิน ฯลฯ)
 • ผู้ที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กทารก
 • ผู้เดินทางที่เป็นเด็กและเดินทางโดยลำพัง
 • การจองที่มีผู้เดินทางตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป
 • การเดินทางที่มีการต่อเที่ยวบิน
 • การจองที่รอการยืนยัน (Standby)หรือการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (Duty Travel)
 • ผู้เดินทางที่ซื้อ MaxYourSpace
 • ผู้เดินทางที่รอการยืนยันคำขอ MaxYourSpace
11 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเช็คอินผ่านตู้เช็คอินแบบบริการตนเอง
 1. แตะเพื่อเริ่มต้น.
  Step 1(Kiosks Checkin)
 2. ที่หน้าจอหลัก ให้เลือก “Scoot”.
  Step 2(Kiosks Checkin)
 3. เลือกภาษาที่ต้องการ.
  Step 3(Kiosks Checkin)
 4. เลือกจาก 3 ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเรียกข้อมูลการจองของคุณ.
  1. สแกนหนังสือเดินทางของคุณ
  2. สแกนบาร์โค้ดบนบัตรผ่านขึ้นเครื่อง ที่คุณพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ด้วยตนเอง หรือ
  3. ป้อนข้อมูลหมายเลขการจองจองของคุณ (ตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน 6 ตัว).

  Step 4(Kiosks Checkin)
 5. เลือกเที่ยวบิน.
  Step 5(Kiosks Checkin)
  Step 5(Kiosks Checkin)
  Step 5(Kiosks Checkin)
 6. ยืนยันการเดินทาง.
  Step 6(Kiosks Checkin)
 7. รับทราบสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตรายตามรายละเอียดนี้.
  Step 7(Kiosks Checkin)
 8. ยืนยันการเลือกที่นั่งของคุณ.
  Step 8(Kiosks Checkin)
 9. ใช้เครื่องหมาย ‘+’ เพื่อระบุจำนวนกระเป๋าที่คุณต้องการเช็คอิน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีกระเป๋า 2 ใบ ให้แตะที่เครื่องหมาย ‘+’ สองครั้ง และแตะเครื่องหมาย ‘-’ หากต้องการลดจำนวนกระเป๋าที่คุณต้องการเช็คอิน.
  Step 9(Kiosks Checkin)
 10. ป้ายบาร์โค้ดติดกระเป๋าของคุณจะถูกพิมพ์ออกมา ตามด้วยบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ ตรวจสอบว่าชื่อและรายละเอียดเที่ยวบินของคุณถูกต้องหรือไม่.
  Step 10(Kiosks Checkin)
  Step 10(Kiosks Checkin)
 11. เพื่อตรวจสอบกระเป๋าของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อที่านด่านตรวจคนเข้าเมือง.
  Step 11(Kiosks Checkin)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ คลิกที่นี่เพื่อดู คำถามที่พบบ่อยของเรา

การเช็คอินผ่านเว็บ

แถว ยาว... ใครจะรอไหว! ตอนนี้คุณสามารถเช็คอินออนไลน์ ก่อนไปสนามบินได้แล้ว การเช็คอินผ่านเว็บสามารถทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกเดินทาง

นอกจากนี้ ด้วยบริการ Scoot-to-Gate คุณสามารถข้ามขั้นตอนเช็คอินที่เคาน์เตอร์และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก ได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

เที่ยวบินที่ใช้บริการได้
บริการ การเช็คอินผ่านเว็บสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่มีต้นทางและออกเดินทางจาก สิงคโปร์เท่านั้น นอกจากนี้ ต้องไม่มีการเปลี่ยนเครื่องระบุไว้ในกำหนดการเดินทาง (เช่น การเดินทางแบบเปลี่ยนเครื่องจุดต่อจุด)

ใช้ได้สำหรับ:
 • Individual or group travellers (excluding travel agent bookings)
 • ผู้โดยสารที่มีสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระเช็คอินเพียงชิ้นเดียว
 • เที่ยวบิน Scoot ที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์
 • การจองผ่านเว็บไซต์ flyscoot.com คอลล์เซ็นเตอร์ของ Scoot หรือเว็บไซต์การเดินทางของบริษัทอื่น (เช่น Expedia)
ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ:
 • ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (เช่น ผู้โดยสารที่นั่งวีลแชร์ ผู้ที่จองที่นั่งเสริม ผู้พิการทางสายตาและหู)
 • การจองผ่านตัวแทนบริษัททัวร์
 • การเดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องหลายครั้ง
 • การจองการเดินทางสำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ระหว่างรอเรียก
 • ผู้โดยสารที่ซื้อบริการเพิ่มพื้นที่นั่ง
 • ผุ้โดยสารที่กำลังรอการยืนยันการเพิ่มพื้นที่นั่งหรือ Bid 4 Biz
 • ผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์
 • ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก
การเช็คอินผ่านเว็บ: ง่ายๆ เพียง 8 ขั้นตอน ดังนี้
 1. ไปที่ checkin.flyscoot.com ป้อนหมายเลขอ้างอิงการจอง นามสกุล และสนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินที่คุณต้องการเช็คอิน ดูหมายเลขอ้างอิงการจองได้ในอีเมลล์ยืนยันการจองหรือใบกำหนดการเดินทาง (flight itinerary)
 2. เลือกผู้โดยสาร เที่ยวบิน และจำนวนสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่คุณต้องการเช็คอิน
 3. คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มหรือเลือกที่นั่ง/เพิ่มพื้นที่วางขาได้ในขั้นตอนนี้/li>
 4. ใส่ข้อมูลผู้โดยสารอื่นๆ หากจำเป็นต้องกรอก
 5. ตรวจสอบระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสัมภาระและข้อมูลสิ่งของต้องห้ามหรืออันตราย
 6. ยืนยันและดำเนินการเช็คอินผ่านเว็บให้แล้วเสร็จ!
 7. สุดท้าย เลือกวิธีรับบอร์ดดิ้งพาส (บัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ตามที่คุณสะดวก:
  • ดาวน์โหลดบอร์ดดิ้งพาสเป็น PDF และสั่งพิมพ์ตอนนี้
  • รับบอร์ดดิ้งพาสทางอีเมลล์และพิมพ์ภายหลัง
 8. เตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็น จัดกระเป๋า แล้วไปกันเลย!
หากยังมีคำถามคาใจ คลิกหาคำตอบจากหน้าคำถามที่ถามบ่อย

Scoot-to-Gate
Scoot-to-Gate เป็นบริการพิเศษที่ให้ผู้โดยสารข้ามขั้นตอนที่เคาน์เตอร์และเข้าขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองขาออกได้เลย

คุณทำได้ถ้า...:

 • เช็คอินออนไลน์แล้ว
 • ไม่มีสัมภาระเช็คอิน
 • ไม่มีเอกสารที่ต้องผ่านการตรวจสอบ
คุณ จะได้รับการยืนยันเมื่อการเช็คอินผ่านเว็บเสร็จเรียบร้อย และรับบอร์ดดิ้งพาสทางอีเมลเพื่อพิมพ์ที่บ้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบอร์ดดิ้งพาสของคุณมีการระบุว่า "คุณมีสิทธิ์ใช้บริการ Scoot-to-Gate"

นำสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องและยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบ

หาก ผู้โดยสารทำการเช็คอินออนไลน์แล้ว แต่มีสัมภาระที่ต้องนำลงใต้ท้องเครื่องหรือมีเอกสารเดินทางที่ต้องผ่านการ ตรวจสอบ ผู้โดยสารจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ Check-in ที่สนามบินชางงี สิงคโปร์ เทอร์มินอล 2 (แถวที่ 11) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เพื่อตรวจสอบเอกสารเดินทางและนำสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง

โปรดพิมพ์บอร์ดดิ้งพาสและเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้พร้อม!

ประตู ขึ้นเครื่องเปิด 60 นาทีก่อนเวลาเครื่องออกและปิด 20 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก หากคุณมาไม่ทันเวลา จะปีนขึ้นเครื่องตามไปไม่ได้นะจ๊ะ ดังนั้น อย่ามัวแต่เดินกินลมชมวิวแวะถ่ายเซลฟี่!

Check in (Stats)

BoardMeFirst

เช็คอิน (BoardMeFirst)

ถ้าไม่มาก่อน ก็กลายเป็นคนสุดท้าย

บริการ BoardMeFirst1 มอบสิทธิพิเศษในการเช็คอินและขึ้นเครื่องก่อนใครโดยไม่ต้องรอคิว! คุณจะได้รับสิทธิ์เช็คอินเที่ยวบินของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ScootBiz priority2 และจะได้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนแรกที่จะขึ้นเครื่องก่อน ซึ่งหมายความว่าคุณมีเวลาที่จะพักและจัดการสัมภาระให้เสร็จก่อนเครื่องออก มากกว่าคนอื่น

1ไม่สามารถใช้ BoardMeFirst ได้ที่สนามบินต่อไปนี้ ไหโข่ว, มาเล่, คาลิโบ(โบราไกย์), ลังกาวี, ลัคเนา, มาเก๊า และ อีโปะฮ์.
2เอกสิทธิ์ในการเชคอินและขึ้นเครื่องก่อนใครของชั้นโดยสาร ScootBiz มีเฉพาะสนามบินที่เลือกเท่านั้น.

วิธีการซื้อบริการ BoardMeFirst

คุณสามารถซื้อ BoardMeFirst ได้ทางออนไลน์เมื่อจองเที่ยวบินบนเว็บไซต์ flyscoot.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช็คอินล่วงหน้า โปรดดูคำถามที่ถามบ่อย

อยากให้การเดินทางกับ Scoot ของคุณหรูหรายิ่งขึ้นรึเปล่า

เดินทางเก๋ๆ มีสไตล์ด้วยบริการ Scoot-in-Style ที่มาพร้อมกับบริการสองต่อ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการใช้ห้องรับรองในสนามบินทั้งยังได้สิทธิ์ BoardMeFirst อีกด้วย! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Scoot-in-Style