ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อ คุณยอมรับใน เงื่อนไขของการใช้งาน และ คำแนะนำการจองตั๋ว ของเรา โปรดอ่าน คำแนะนำการจองตั๋ว ก่อนทำการจองบัตรโดยสาร

แผนฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ล่าช้า

เราได้รับมอบหน้าที่ในการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ล่าช้าที่เหมาะสม ที่จะใช้เมื่อประสบกับการล่าช้าที่สนามบิน

ความล่าช้าในการขึ้นบิน

 1. เครื่องบินจะไม่ค้างอยู่ในรันเวย์หรือลานวิ่งขึ้นบินเป็นเวลานานกว่าสี่ชั่วโมงโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารออกจากเครื่อง (เว้นแต่จะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย)
 2. อาจจะมีข้อยกเว้นถ้า:
  1. กัปตันผู้สั่งการตัดสินใจว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยในการให้ผู้โดยสารออกจากเครื่อง เช่น สภาพอากาศ หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือคำสั่งจากรัฐบาล
  2. ฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศชี้แนะว่าการกลับไปที่ประตู หรืออนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากเคลื่อนในพื้นที่นอกเหนือจากประตูจะทำให้เกิดการขัดขวางการปฏิบัติงานของสนามบินอย่างมีนัยยะสำคัญ
 3. ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ว่าทาง Scoot:
  1. จะจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างเพียงพอที่จะอยู่ได้ไม่เกินสองชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกจากประตู หรือแตะพื้น ถ้าเครื่องบินยังคงอยู่บนลานขึ้นบิน เว้นแต่ว่ากัปตันผู้สั่งการจะตัดสินใจว่าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ทำการพิจารณาแล้วพบว่าจะขัดขวางบริการดังกล่าว
  2. จะจัดเตรียมบริการห้องสุขาที่ใช้งานได้และการรักษาพยาบาลที่เพียงพอในระหว่างที่อยู่บนลานขึ้นบิน
  3. จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะของการล่าช้าทุก 30 นาที รวมถึงสาเหตุของการล่าช้า หากทาง Scoot รับทราบ
  4. จะแจ้งให้ผู้โดยสารสาบทุก 30 นาทีว่าพวกเขาอาจจะต้องออกจากเครื่อง ถ้าเป็นไปได้อย่างแท้จริง
  5. มีทรัพยากรเพียงพอในการจัดเตรียมตามแผน และ
  6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบของสนามบิน, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายศุลกากรในแต่ละสนามบินที่สายการบินมีให้บริการ เช่นเดียวกับสนามบินสำรองประจำ เพื่อนำผู้โดยสารออกจากเครื่องบินหากเกิดความล่าช้าในการขึ้นบินมาสี่ชั่วโมงแล้ว